Webpad Romeinen

advertisement
1
Naam:
Noteer je antwoorden op de vragen
hieronder. Doe het wel netjes.
Gebruik de pijltjestoetsen om naar de
volgende regel te gaan.
Hier vind je al wat je nodig hebt:
http://webpadromeinen.yurls.net/nl/page
Opdracht 1
De Romeinen kwamen uit Rome. De keizers van Rome wilden veel macht. Daarom veroverden
de Romeinen zo'n 2000 jaar geleden grote delen van
Europa en Noord-Afrika. Ook België en een deel van
Nederland werden veroverd door de Romeinen. Welke
rivier werd in Nederland de grens van het Romeinse
Rijk?
Deze grensrivier was
Welke volken leefden er toen in Nederland?
In Nederland leefden toen
Opdracht 2
Langs deze Nederlandse grensrivier lagen
diverse Romeinse forten.
Zo’n fort heette een Castellum.
Die forten werden bewaakt door Romeinse
soldaten.
Veel (vaak arme) Romeinse mannen gingen
vrijwillig in het Romeinse leger.
Waarom deden ze dat?
De mannen gingen vrijwillig in dienst, want
Hoe lang moest je als soldaat in dienst?
Als soldaat moest je
Waaruit bestond de uitrusting van een soldaat?
De uitrusting van een soldaat bestond uit
Opdracht 3
De Romeinen hadden een enorm leger met goed getrainde soldaten. Ze veroverden het ene
na het andere gebied.
Noem eens 3 delen rond de Middellandse Zee die de Romeinen veroverd hebben.
2
3 gebieden:
1.
2.
3.
Hoe kwam het, dat de Romeinse soldaten zich zo snel en
goed van de ene plaats naar de andere plaats konden
bewegen?
Ze konden zich goed verplaatsen doordat
(deze tekeningen helpen:
http://www.distanttrain.com/dt_material/noordhoff/greek_roman/romanroad.htm )
Opdracht 4
Volgens de verhalen is Rome op een héél speciale manier
ontstaan?
In welk jaar?
Rome is gesticht in het jaar
Door wie is de stad gesticht?
Rome is gesticht door
Wat was er voor bijzonders aan deze 2 stichters van Rome?
Het bijzondere aan deze stichters was
Opdracht 5
Rome werd eerst geregeerd door koningen. Het was toen een
koninkrijk.
Later werd Rome een republiek en waren senatoren de baas.
Wie konden er in de Senaat komen?
Alleen
De Senaat benoemde leiders.
Wat is de ‘deftige’ naam van zo’n leider? De ‘deftige’ naam was
Noem eens een heel bekende leider. Bekend leider was
Later werd Rome een keizerrijk.
Wie was de eerste Romeinse keizer?
De allereerste Romeinse keizer was
3
Opdracht 6
In Rome had je een belangrijk, centraal plein.
Je kunt het in het filmpje zien.
Hoe heette dit belangrijke plein?
Het centrale plein in Rome is
Waaraan kon je zien dat het plein zo belangrijk was?
Alle belangrijke
Waar werden die gebouwen voor gebruikt?
De gebouwen hadden te maken met
De keizers werden beschouwd als een soort goden. Wat deden sommige keizers om zich
nóg belangrijker te maken?
Sommige keizers lieten
Opdracht 7
Veel kinderen werden als slaaf geboren. Als ze 6 of 7 jaar waren, moesten ze al gaan
werken. Kinderen van rijkere Romeinen gingen wel naar kleine schooltjes in de stad. De
kinderen van de rijkste Romeinen kregen les van hun vader of van een huisleraar.
Wie was die huisleraar meestal?
Deze huisleraar was
De kinderen leerden ook schrijven.
Hoe schreven de Romeinen?
Romeinse kinderen schreven
Noem eens 3 vakken die de kinderen kregen
ná de basisschool.
3 vakken die kinderen kregen ná de basisschool:



Opdracht 8
Het oude Rome telde al meer dan 1 miljoen inwoners. Voor
al die mensen was veel water nodig. Het water kwam van
buiten de stad en werd via een ingewikkeld stelsel van
kanalen en waterleidingen op bogen naar Rome vervoerd.
Hoe heette zo’n waterleiding op bogen?
Zo’n waterleiding op bogen heette
De meeste mensen in Rome hadden geen eigen toilet en
geen eigen douche of bad.
Waar gingen de mensen heen als ze naar het toilet moesten?
4
Hoe ging dat?
De meeste huizen in Rome hadden
Hoe heette een openbaar badhuis?
Het openbaar badhuis heette
Waarom was het zo populair?
Het was populair omdat:


Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards