De eerste mensenC

advertisement
EVOLUTIE

Begin in …
Oost – Afrika
7 à 5 miljoen v.
Chr.:
IJSTIJD:
Bossen?
verminderen

Wat gebeurt er nu met die voorlopers van de
mens die in de bomen leefden?
Aanpassen?
 Verhuizen?
 Uitsterven?

AUSTRALOPITHECUS
a) RECHTOP LOPEN





Handen vrij om voedsel
en voorwerpen te dragen
Beter zicht op omgeving
Minder energieverbruik
Handen vrij om
voorwerpen te maken
Toename van de
herseninhoud
b) Leven in groepsverband

Beginnende taakverdeling:
Mannen:
jagen en beschermen van het gezin
Vrouwen:
opvoeden en vruchten verzamelen

Homo Habilis: de eerste mens



Wanneer?
2,3 miljoen jaar geleden
Herseninhoud?
500-800cm3
“De handige mens”: eerste wezen dat
werktuigen niet alleen gebruikte maar ook
doelbewust zelf maakte.
Homo Erectus(=rechtoplopende mens)


Wanneer?
+/- 1,8 miljoen jaren geleden
Herseninhoud?
+/- 1000 cm3
Vertrok als eerste vanuit Afrika naar
Europa en Azië
Problemen?
Lagere temperaturen op andere
continenten
b) Andere planten- en dierenwereld
a)
Wat hielp de Homo Erectus bij z’n
overlevingsstrijd?
VUUR!!!
Wapens en werktuigen
 Taal:
betere planning bij de jacht
 Onderlinge taakverdeling
 Volharding: bleven een prooi
achtervolgen, gaven niet op
De homo sapiens


Herseninhoud?
1500cm3
2 soorten homo sapiens:
1)Homo Sapiens Sapiens (vanaf
130.000 v.Chr.)
2)Neanderthaler (vanaf 110.000 v.Chr.)
De Neanderthaler
Vindplaatsen Neanderthalers
a)Gespecialiseerde ijstijdjager
b)Grafgiften lijken erop te wijzen dat
hij in een leven na de dood geloofde
Imagoprobleem?
De Homo Sapiens Sapiens
Cro-Magnon: homo sapiens sapiens die in
Europa leefde
 De homo sapiens sapiens verspreidde zich
over 5 continenten: Afrika / Europa /Azië
/ Australië / Amerika

Kenmerken:

A)Gespecialiseerde
steenbewerker

B)Gespecialiseerde jager
op groot wild (o.a.
mammoet)

C)De eerste kunstenaar?
Doel grotschilderingen en
vruchtbaarheidsbeeldjes?


Om succes af te dwingen
bij de volgende
jachtpartij?
Om succes te hebben bij
de voortplanting?
Vergelijking precolumbiaanse
culturen
Homo Florensis
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards