Cisplatine - Alimta

advertisement
CISPLATINE - ALIMTA
In samenspraak met uw arts werd beslist om chemotherapie te starten. De behandeling bestaat uit twee celremmende geneesmiddelen (chemotherapeutica): Cisplatine® en
Alimta®. Deze therapie wordt volledig via een perifeer infuus of poortkatheter gegeven.
U krijgt ook medicatie om nevenwerkingen zoveel mogelijk te beperken.
De volledige behandeling duurt 1 dag en wordt om de 21 dagen herhaald, op voorwaarde
dat uw bloedcontrole goed is en dat uw algemene toestand dit toelaat. Deze periode van
21 dagen noemen we één kuur of cyclus. Deze behandeling wordt georganiseerd in het
kortverblijf (short stay) of op de hospitalisatieafdeling. U zal voor 2 dagen en 1 nacht worden opgenomen. Dat is noodzakelijk omdat u naast de chemotherapie nog extra vocht
toegediend krijgt om te voorkomen dat de therapie uw nieren aantast.
Wekelijks komt u langs op de polikliniek thoracale oncologie voor een bloedafname.
Daarna wordt u gezien door een arts of door de verpleegkundig consulent thoracale
oncologie.
De arts zal het aantal toedieningen met u bespreken. Om de twee kuren wordt het effect van de chemotherapie beoordeeld door een controle met (PET)CT-scan. De arts
bespreekt de resultaten van dit onderzoek tijdens de consultatie.
Mogelijke nevenwerkingen van de therapie zijn:
•
•
•
•
•
•
•
ijdelijke onderdrukking van het beenmerg met verminderde bloedaanmaak
T
Vermoeidheid
Misselijkheid en braken
Diarree
Constipatie
Ontsteking van het mondslijmvlies
Vermindering van de nierfunctie
Minder frequente nevenwerkingen zijn:
•
•
•
•
•
Smaakveranderingen
Huidreacties
Tintelingen in handen en voeten (neurotoxiciteit)
Verminderd gehoor en oorsuizingen (ototoxiciteit)
Haarverlies
-1-
De arts en/of verpleegkundige zal deze nevenwerkingen met u bespreken. We verwijzen
u naar de specifieke brochure voor verdere uitleg over de nevenwerkingen. Het is zeer
belangrijk de arts of verpleegkundige tijdig op de hoogte te brengen van mogelijke bijwerkingen.
Soms kan in de loop van de behandeling een dosisaanpassing van de therapie of uitstel
nodig zijn, omdat uw bloed traag herstelt of omwille van nevenwerkingen. Het is immers
belangrijk om te trachten de behandeling op correcte tijdstippen te geven.
Voorbereiding van de behandeling
Vitamine B12
Eén week vóór de start van de kuur moet u een vitamine B12-injectie krijgen. Deze injectie wordt in de bilspier gegeven en wordt om de 9 weken herhaald. Dit kan gebeuren door
de verpleegkundige op de polikliniek of door de huisarts.
Foliumzuur
Eén week vóór de start van de kuur moet u foliumzuurtabletten innemen. Deze tabletten
moet u tijdens alle kuren alle dagen innemen (1 keer per dag). Drie weken na het afronden
van de behandeling mag u stoppen met de inname van deze tabletten.
Dexamethasone®
De dag vóór, de dag van (=dag 1) en de dag na de kuur moet u Dexamethasone® nemen
(2 keer per dag 4mg). Dit is van belang om allergische reacties op Alimta® te voorkomen.
Meld het aan de arts of verpleegkundige als u deze medicatie niet genomen hebt.
Verloop van de behandeling
Een uur vóór de start van de chemotherapie krijgt u 1 comprimé Emend® 125 mg. Dit is
een middel om eventuele misselijkheid en/of braken zoveel mogelijk te beperken. Vanaf
dag 1 van de kuur moet u dit drie dagen innemen (1 keer per dag). Dag 2 en 3 neemt u
1 comprimé Emend® 80mg ’s morgens in met enkele slokken water.
De verpleegkundige prikt een infuus in de voorarm (of via de poortkatheter).
Vóór de toediening van de chemotherapie wordt via het infuus Zofran® en Aacidexam®
gegeven. Dit zijn middelen om eventuele misselijkheid en/of braken zoveel mogelijk te
beperken.
Na Zofran en Aacidexam worden Alimta® en Cisplatine® toegediend.
-2-
Schematische voorstelling van de behandeling
Generieke naam Merknaam
Dag toediening
0
Aprepitant
Emend® 125mg
1
2
3
Wijze van toediening
20
x
Emend® 80mg
x
x
x
x
Comprimé met water
in te nemen
x
Dexamethasone
Dexamethasone®
4mg
x
Comprimé met water
in te nemen
Dexamethasone
Aacidexam®
10mg
x
Ondansetron
Zofran® 8mg
x
Pemetrexed
Alimta®
x
Infuus over 10 min.
Cisplatine
Cisplatine®
x
Infuus over 3 uur
Loopt samen in
infuus over 15 min.
Tussen de verschillende producten wordt gespoeld met het basisinfuus. We vragen om
uw arm niet te plooien tijdens de inloop van de chemotherapie. Aarzel niet om elke abnormale gewaarwording aan de verpleegkundige te melden.
De toedieningstijd is niet gelijklopend aan het verblijf op het dagziekenhuis. De chemotherapeutica worden aangeleverd via de dienst apotheek. Hierdoor kunnen wachttijden
ontstaan.
Succes met de behandeling!
Notities:
Oncologie/0085
Bij eventuele vragen/problemen kunt u steeds contact opnemen met de verpleegkundig
consulenten thoracale oncologie (tel. 09 332 07 99 of 09 332 05 26) of de polikliniek thoracale oncologie (tel. 09 332 26 00). Bij problemen buiten de werkuren kunt u bellen naar
de telefooncentrale van het UZ Gent (tel. 09 332 21 11) en vragen om doorverbonden te
worden met de dienstdoende longarts.
-3-
Download