Negen, elf en andere proeven

advertisement
8. NEGEN, ELF EN ANDERE PROEVEN
schooltype
alle
vak
A+B
voorkennis
geen
slu
8-20
presentatie
verslag
Neem een geldbiljet en tel de cijfers van het nummer op. Als alles goed is kom je op een negenvoud uit. Als dat
niet klopt dan heb je pech. Het biljet is vals.
De test die je hebt uitgevoerd noemt men de negenproef. Als de cijfers van een getal opgeteld een veelvoud van
negen is, dan is het getal zelf dat ook. Volgens die proef is het getal 2147521869874111712223334444555644
een negenvoud. Dat kun je niet eenvoudig met je GR controleren.
Er bestaat niet voor elk getal een eenvoudige test.
1.
Verdiep je in de begrippen deler, veelvoud en rest. Bestudeer de grondregels over het rekenen met
resten. Verklaar met die regels de werking van de negenproef.
2.
Ga op zoek naar een deelbaarheidstest voor 3, 7 en 11. Natuurlijk geef je ook een duidelijke verklaring
voor de juistheid van die testen.
NAAM:
NEGEN, ELF EN ANDERE PROEVEN
max.
score
score
toelichting
PLANNING
tussenbespreking:
10
uiterste inleverdatum:
WISKUNDIGE
INHOUD
30
* de wiskunde
* de uitleg ervan
VERSLAG
* grafieken/ lay-out
* algemeen
25
EIGEN INBRENG
10
BESPREKING
25
totaal
100
EINDCIJFER :
Download