Welkom! - Heldring VMBO

advertisement
Voorlichting VMBO
De Populier
Heldring
24 maart 2016
Heldring VMBO
Even voorstellen..Heldring
•
•
•
•
Bijna 500 leerlingen ,
BBL, KBL en Mavo/TL
95% geslaagd in 2015
Certificaat veilige school
bereikbaarheid
• Tram 11
• Bus 21
• Per fiets nog geen 2 minuten van De Populier
(gymzaal)
Wat is KBL?
• Betekenis: Kader Beroepsgerichte Leerweg
• Deels kennis opdoen in de praktijk (leren door
te doen en te ervaren)
• Voorbereiding op MBO niveau 3 en 4
niveauverschil
BBL
KBL
TL
Verschillen met TL
• Weinig niveauverschil: bijna dezelfde examens
• KBL heeft een praktijkvak, TL niet
KBL: lespakket klas 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nederlands
Spaans
Engels
Wiskunde
Rekenen
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Economie
•
•
•
•
•
•
Theater
Sociale Vaardigheden
ICT
Kunstvakken
Fitness & LO
PSO
vakkenpakket bovenbouw
Economie & Ondernemen
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Rekenen
• Maatschappijleer
• Economie (sectorvak)
• Economie & Ondernemen
• Fitness & LO
• CKV
• Stage
Zorg & Welzijn
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Rekenen
• Maatschappijleer
• Biologie (sectorvak)
• Zorg & Welzijn
• Fitness & LO
• CKV
• Stage
Kennismaking met de sectoren
Filmpje
Hoe ziet een profiel eruit?
- Een profiel is een combinatie van theorie en
praktijk.
- Gemeenschappelijk deel (Ned/Eng/Mij/LO en
CKV)
- profieldeel (4 vakken die passen bij je profiel)
- Beroepsgerichte keuzevakken (4 vakken die
passen bij je profiel of belangstelling)
Profielen Heldring
• Economie & Ondernemen
• Zorg & Welzijn
Voordeel nieuwe profielen
• Je kiest een specifieke richting
• Je mag 2 keuzevakken van een ander profiel
kiezen
• Breed georiënteerd
• Beter voorbereid op de arbeidsmarkt
• Betere aansluiting MBO
Economie & Ondernemen
• Ben je precies?
• Vind je het leuk om met cijfers en geld te
werken?
• Vind je het leuk om mensen te helpen bij het
maken van een keuze?
• Kan je goed rekenen?
• Ben jij sterk in dingen uitleggen en/of motiveren?
Kies dan voor het profiel Economie & Ondernemen
Zorg & Welzijn
•
•
•
•
•
•
Sta je altijd klaar voor een ander?
Wil je altijd iemand helpen?
Ben je heel geduldig en zorgzaam?
Wil je graag met mensen omgaan?
Kan jij goed luisteren?
Heb je veel doorzettingsvermogen?
Kies dan voor het profiel zorg en welzijn!
Meer informatie?
• www.heldringvmbo.nl
• Bel 070-3600589 en vraag naar mevrouw
Spaans ([email protected]
• Kom gerust een keer langs
Vragen??
Download