Dit noemen we trouwens kosmologie, het onderzoek naar

advertisement
naam: …………………………
TOETS WERO:
behaald:
De ruimte:
/ 20
datum: ...........................
(het heelal)
midscore:
/ 20
Het onderzoek naar de oorsprong en evolutie van het heelal noemen we ………………………….
Men denkt dat het heelal ongeveer 16 miljard jaar geleden is ontstaan uit een enorme
explosie. Deze explosie noemen we ook wel ‘de grote knal’ of de ……………………………………..
Sterren zijn in werkelijkheid zijn het grote …………………………. die ……………. en ……………….
uitstralen.
Sommige sterren draaien om een andere ster. Dan spreken we van een ………………………….
De kleur van de ster zegt iets over de …………………………….. van het oppervlak van de ster.
De levensloop van een ster hangt ook een beetje af van zijn massa. Grote zware sterren
krimpen aan het eind van hun leven eerst flink in om daarna uit elkaar te knallen. We
noemen dit een …………………………..
En onze zon? Die wordt een rode superreus. Zij zal opzwellen en een gedeelte van
…………………………………….. opslokken.
Een lichtjaar is …………………………………………………………………………………………………...
De snelheid van het licht bedraagt ongeveer …………………………………………………………
Het licht van die sterren (en andere objecten) is dus miljarden jaren onderweg geweest.
Je ziet dus eigenlijk “oud” licht of m.a.w. je kijkt ……………………………………………………. !
Onze Melkweg is een ………………………………………….. .
Een groep sterren die vanaf de Aarde bij elkaar lijken te staan en een figuur vormen,
noemen we een …………………………………
Het is een object dat zo’n enorme aantrekkingskracht (zwaartekracht) heeft dat niets eraan
kan ontsnappen als het te dicht bij komt, zelfs het licht niet.
We noemen dit een ………………………..
Geef een correct woord voor:
een Russische ruimtevaarder = …………………………………..
een Chinees ruimtevaarder = ……………………………………….
dampkring = ……………………………
een groot, rond hemellichaam dat om een ster draait = ………………………….
een soort raket die in een baan om de Aarde draait o.a. voor telefonie, weerfoto's en
spionage = ………………………..
Download