24 november 2015 – Bezoek Sterrenwacht

advertisement
24 november 2015 – Bezoek Sterrenwacht
Ondanks veel bewolking, regen en
rukwinden reden woensdag 18 nov.
drie auto’s vanaf de carpoolplaats bij
Grou richting Bergum. De
inzittenden waren allen deelnemers
van de excursie naar de sterrenwacht
die door het IVN Mid- Fryslân was
georganiseerd. We werden welkom
geheten door voormalig piloot en
oprichter van de sterrenwacht dhr.
Piet Dijkstra. In een boeiende lezing
nam hij ons aan de hand van beelden
mee het heelal in. Hij begon de lezing met het vertellen over ons eigen zonnestelsel. Onze
zon, een relatief koude ster (buitenkant 6000 graden) is vergeleken met andere sterren een vrij
kleine ster. Maar wat is klein? Als je met een auto dag en nacht 100 km per uur rijdt heb je
meer dan 5 jaar nodig om er omheen te komen. We zagen beelden van de Melkweg waarbij
we ons ook konden verwonderen over de prachtige gekleurde nevels die zelfs met een
verrekijker te zien zijn. De nevels bestaan o.a. uit helium, waterstof en …….alcohol (!) en
zijn de kraamkamers van nieuw te vormen sterren. Als een soort stofzuiger worden gassen en
stoffen aangezogen en als er genoeg massa ontstaat wordt er een ster gevormd.We hebben
ons verwonderd over de gigantisch onmetelijke afstanden in het heelal. Er wordt gemeten met
miljoenen lichtjaren. Sterren kunnen ook uitdoven; ze ontploffen en er ontstaat een mega
gaswolk. Soms blijft van zo’n dode ster een z.g. zwart gat over. Een zeer dichte, compacte
massa die zoveel zwaartekracht ontwikkelt dat het licht niet kan ontsnappen. Ondanks alle
kennis die wij hebben over de astronomie zijn de deskundigen het nog niet over alles eens. Zo
is bijvoorbeeld de theorie van de big bang niet onomstreden. Na de lezing hebben wij het
observatorium bekeken. In een grote draaibare koepel staat een grote kijker opgesteld. Door
het slechte weer kon de koepel niet open zodat wij niet door de telescoop konden kijken. Piet
Dijkstra vertelde nog dat een voormalige boer uit Minnertsga, dhr. Miedema, alle spiegels van
de telescoop heeft geslepen. Hij kan de spiegels tot op een honderdste mm slijpen.
Al met al een prachtige avond. Toen wij buiten kwamen zagen wij, toen wij omhoog
keken, tot onze stomme verbazing allemaal sterren aan de hemel staan. Het was al te
laat, anders hadden wij nog naar deze sterren kunnen kijken met die prachtige telescoop
van de sterrenwacht in Bergum. Maar ja, dan een andere keer er maar wéér eens naar
toe.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards