13 november

advertisement
Lio: Caroline Boom
Klas: 4h1
Uur: 2e uur (9:10-9:50)
Datum: 13 november
Opdracht: geboorte en veroudering
Beginsituatie van de leerlingen:
de vorige les hebben we het gehad over IVF en de groei van het embryo
Opgegeven huiswerk:
L T2 B 7+8, maken opg t/m b24
Doelen:
a)Leerdoelen (Beschrijf waarneembaar eindgedrag van de leerlingen):
leerlingen kunnen oorzaken noemen van verminderde onvruchtbaarheid
leerlingen kunnen uitleggen welke soorten onvruchtbaarheidsbehandelingen bij welke
soort onvruchtbaarheid toegepast kunnen worden.
Leerlingen weten welke soorten onvruchtbaarheid van invloed kunnen zijn op de
vruchtbaarheid.
leerlingen kennen de drie fasen van de geboorte en de kenmerken van iedere fase.
leerlingen kennen de verschillende fasen van de verschillende levensfasen van de mens
en kunnen de bijbehorende kenmerken van groei, ontwikkeling en veroudering geven.
b)Oefendoelen (observeerbare leerkrachtvaardigheden die je wil oefenen):
duidelijke opdracht voor zelfstandig leren
duidelijke lesstructuur
leerlingen zelf tot antwoorden laten komen en minder ervoor staan.
Benodigde Onderwijs- en Leermiddelen:
sheet placenta moeder/ kind
sheet geboorte
antwoordenboekjes
Huiswerk volgende les:
L t2 b1 t/m 9
Tijd
(Leer)inhoud leerlingen
Aanpak docent
Begin Leerlingen weten wat ze te wachten Lesindeling komende les:
9:10 staat
–vragen over b 7of 8
–behandelen b9
9:13
–voor jezelf werken
Kern Eventuele vragen stellen
Vragen b7 of 8?
vragen kunnen beantwoorden over de sheet met placenta laten zien. Sheet erop
geleerde stof.
met bloed moeder apaart aangegeven.
Llen weten welke fasen er zijn in de Sheet met bloedvaten kind apart aan
embryonale ontwikkeling en hoe de gegeven.
placenta ontstaat.
Leerlingen weten welk deel van de
placenta van de moeder is en welk
deel van het kind.
9:20
9:45
Eind
9:50
Wat kan er mis zijn met vruchtbaarheid?
IVF (reageerbuisbaby) wat doen ze dan?
Weten welke fasen er zijn in de
B 9 geboorte : begin: weeen, indaling
geboorte en wat er in iedere fase
ontsluiting
gebeurd
uitdrijving: persen baby eruit (bij foute
weten hoe het kind moet liggen vlak ligging?)
voor de geboorte
nageboorte: navelstreng doorknippen,
eerste ademhaling, placenta, vruchtvliezen
uitgedreven (moet heelo zijn)
Leerlingen gaan voor zichzelf aan de Zelfstandig laten werken: duidelijke
stof werken.
opdracht-> kijk eerste de opgaven na, de
rest van de les om b 9 te lezen, de
opdrachten bij b9 te maken. Aan het eind
van de les vragen hierover stellen.
Antwoordenboekjes uitdelen
eerst zorgen voor orde, daana vragen
beantwoorden
Eventuele vragn over de toets
Nog vragen over de toets?
beantwoorden.
Download