financiële trends - Steentjes Vermogensbeheer

advertisement
financiële trends
algemeen
Nieuwsbrief voor beleggers
21e jaargang │Nummer 26A │20 juli 2015
De cartoon in The Economist is veelzeggend. Een geestelijke stelt dat de
leden van de Iraanse radicale militie geen “Dood aan de Verenigde Sta-
In verband met de zomervakantie zal de
volgende nieuwsbrief 9 augustus verschijnen.
ten” mogen roepen.
Hij wijst hen erop dat de Iraanse regering immers een akkoord heeft afgesloten
met de “Grote Satan”. Er moet dus een meer genuanceerde en volwassener uitspraak komen. De soldaten scanderen dan “levenslang zonder kans op vrijgelaten te worden voor de Verenigde Staten”. Dat wordt door de geestelijke als veel
beter gekenschetst.
Historisch
Het grootste deel van de financiële wereld keek afgelopen week naar de onderhandelingen in Brussel tussen Europa en Griekenland. Maar wellicht was het akkoord tussen een aantal grote Westerse landen en Rusland met Iran wellicht van
veel meer belang voor de wereldeconomie. Volgens anderen echter neemt de
politieke dreiging toe waardoor angst weer gaat regeren. Israël meent dat er een
historische vergissing wordt gemaakt. Iran houdt namelijk de mogelijkheid om
nucleaire wapens te maken. De dreiging blijft en daarmee een eventuele destabilisatie van de regio. De optimistische kant echter gaat uit van een mooi scenario.
Nu handel met Iran weer is toegestaan zal dat de wereldeconomie stimuleren.
Allereerst zal de olieprijs de komende tijd de wereldeconomie niet negatief kunnen beïnvloeden. Iran zal de komende zes maanden haar olie-export namelijk
gaan verdubbelen. Daarnaast komt er ook nu $ 100 mld aan tegoeden vrij die het
Merkel en Hollande
land kan gaan investeren. Volgens de Ayatollah Ali Khamenei kan zodoende de
Op het besloten gedeelte
Iraanse economie met 8% op jaarbasis gaan groeien. Op dit moment is dat 2,5%.
Met dit soort groeicijfers kan de Iraanse Bruto Nationaal Product (BNP) binnen

Europese beurzen krachtig
10 jaar uitgroeien tot groter dan Turkije en Saoedi Arabië. Iran kan zich dus gaan
melden als een van de opkomende markten. En een aantrekkelijke want het is
Meer info neem contact op met uw
qua reserves nummer 4 in olie en nummer 2 in gasvoorraden. Maar Iran is niet
alleen een olieland, ook op het gebied van industrie is het een opkomende
vermogensbeheerder.
markt. De auto-industrie bijvoorbeeld maakt 10% uit van het BNP. Het land is per
saldo een exporteur van auto’s. En die export zal de komende jaren alleen maar
toenemen nu de sancties worden opgeheven. Het is niet vreemd dat de komende maanden vele internationale bedrijven zich gaan melden in het land. In bijna
alle sectoren zullen er mogelijkheden zijn om te investeren. Want niet vergeten
moet worden dat een groot deel van de economie op Westerse grondslag rust.
Vergunninghouder AFM
Alleen de Amerikaanse bedrijven zullen het nog wat moeilijk hebben.
Stationsplein 10 │Postbus 1359 │ 1400 BJ Bussum │ telefoon 035 69 21 700 │ www.steentjes-vermogensbeheer.nl
Download