Lot `legale` transseksuelen in Iran zwaar

advertisement
Page 1
1 of 1 DOCUMENT
Het Parool
17 december 2010 vrijdag
Lot 'legale' transseksuelen in Iran
zwaar
BYLINE: Jenda Terpstra
SECTION: BUITENLAND; Blz. 10
Hun gedrag past zo weer binnen de normen van de
Iraanse samenleving."
Volgens
Sanei
levert
deze
aangemoedigde
transseksualiteit veel problemen op. Die beslissing hoort
in de privésfeer thuis en moet niet door de staat worden
genomen. "Homoseksuele mannen kunnen het als zware
sociale druk ervaren."
LENGTH: 636 woorden
Homoseksuelen hebben in Iran geen leven, maar
transseksualiteit wordt er aangemoedigd.
Seksuele minderheden zijn zeer kwetsbaar in Iran en vaak
slachtoffer van misbruik en mishandeling, concludeert
mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW)
in een rapport dat deze week uitkwam. Homoseksuele
mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen zijn hun leven
daar niet zeker. 'Seksueel afwijkend gedrag' is verboden
en kan worden bestraft met zweepslagen. Op
geslachtsgemeenschap tussen twee mannen staat de
doodstraf.
Iran is geen uitzondering in de regio wat homohaat
betreft. Uniek is wel het beleid dat homo's aanmoedigt
om vrouw te worden. Hoewel president Mahmoud
Ahmadinejad in 2007 zei dat 'Iran geen homo's heeft',
erkent Teheran het bestaan van transseksuelen.
Geslachtsoperaties zijn toegestaan.
Faraz Sanei, onderzoeker van HRW voor het
Midden-Oosten, zegt hierover op de presentatie van het
rapport in Amsterdam: "Homoseksueel gedrag wordt
gezien als een psychische stoornis, iets dat kan worden
bestreden met therapie. Maar zodra mannen zich laten
opereren, kunnen ze een relatie beginnen met een man.
Dit ondervond ook homoseksuele Iraniër Payam. "Ik ging
naar een psychiater en vertelde haar dat ik op mannen
viel," vertelt hij in het rapport. "Ze zei dat ik kon
veranderen, dat ik transseksueel was. Maar ik heb geen
problemen met mijn mannelijkheid, ik wil niet
veranderen. Ik val als man op andere mannen."
Voor mensen die voelen dat ze in het verkeerde lichaam
zijn geboren, biedt de wet een kans. De 42-jarige Afsaneh
kon zich na succesvolle operaties rond haar twintigste een
vrouw noemen, met nieuwe identiteit en documenten.
Maar de omgeving reageert niet altijd goed.
Na de operatie probeerde Afsaneh een baan te vinden. Ze
werd door haar collega's gediscrimineerd en moest
uiteindelijk haar baan opgeven.
Saba, een homoseksuele jongen die veel tijd doorbrengt
met
transseksuelen,
vertelt
in
het
rapport:
"Transseksualiteit mag dan legaal zijn, maar dat
beschermt je niet tegen je familie en de cultuur. Ze
worden vreselijk slecht behandeld, de samenleving
accepteert ze niet."
Transseksuelen zijn net als andere seksuele minderheden
vaak doelwit van geweld door overheidsfunctionarissen
en burgers die weten dat ze niet worden bestraft.
Page 2
Lot 'legale' transseksuelen in Iran zwaar Het Parool 17 december 2010 vrijdag
Afsaneh werd verliefd en trouwde met een man van wie
ze hield. "Ik kon eindelijk met opgeheven hoofd onder de
mensen verschijnen. Ik had al nieuwe identiteitspapieren
die bevestigden dat ik een vrouw was, en nu had ik
eindelijk ontdekt wie ik was."
Haar man kende haar verhaal, maar voor de
schoonfamilie bleef het geheim. De sociale druk om
kinderen te krijgen werd steeds zwaarder. Haar
schoonmoeder bleef opperen dat ze met haar
'vruchtbaarheidsproblemen' naar de dokter moest gaan.
De druk werd Afsaneh uiteindelijk te zwaar. "Ik
realiseerde me hoe moeilijk het was om dit vol te blijven
houden, en ik kon deze strijd niet langer voeren."
Uiteindelijk scheidde ze en verliet Iran.
Voor het rapport sprak HRW met 125 Iraniërs die tot een
seksuele minderheid behoren, en van wie de meesten naar
het buitenland zijn gevlucht. Maar in opvangcentra zijn
ze vaak nog niet veilig, omdat landgenoten ze daar
discrimineren, aldus oud-Kamerlid Boris Dittrich, die
zich namens HRW voor de rechten van seksuele
minderheden inzet.
HRW roept Iran op alle wetten en regels af te schaffen
waarin homoseksueel gedrag strafbaar gesteld wordt. "Je
kunt niet verwachten dat landen hun beleid na een rapport
meteen veranderen, maar het kan het begin zijn van een
dialoog," aldus Dittrich.
LOAD-DATE: December 17, 2010
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS
PUBLICATION-TYPE: Krant
JOURNAL-CODE: parool
Copyright 2010 Het Parool
All Rights Reserved
Download