Bavinckbrief 07

advertisement
Spreuk: Kerstmis in je hart is Kerstmis in de lucht.
Vrijdag 16 december 2016 Nr. 7
Sinterklaas
Nog maar 11 dagen geleden
vierden we het
Sinterklaasfeest. Wekenlang
hadden de kinderen ernaar
uitgekeken en eindelijk was het
zover. In een, voor de
Goedheiligman, wat krappe
auto, kwam de Sint aan. Na
een enigszins moeizame
uitstap, stond de Sint dan ook
werkelijk op de stoep. De mijter
moest nog even met zorg
gemonteerd worden op het
hoofd van de Sint en toen kon
het feest beginnen. De
kinderen t/m groep 4 mochten
op audiëntie komen bij de Sint
in de gymzaal en bij de hogere
groepen kwam Sinterklaas
even langs. Daar hadden de
kinderen prachtige surprises en
gedichten voor elkaar gemaakt.
Het zal je maar gebeuren dat
bij het opruimen van de troep je
hele surprise met cadeau en al
in de container verdwijnt. Dat
overkwam Anouk uit groep 7.
Gelukkig is juf Minouka
ondersteboven de container
ingedoken en kwam er een half
uur later, enigszins
verfomfaaid, met de hele
rimram weer uit. De juf heeft
wel een pepernoot verdiend!
Inmiddels is Sint Nicolaas met
zijn onmisbare Pieten weer
teruggekeerd in Spanje. De
Sint zit bij te komen in zijn
paleis met een glaasje sangria
en de Pieten liggen bij te
kleuren naar hun
oorspronkelijke teint op een
zonovergoten playa, met de
immer ruisende blauwe zee
aan hun voeten.........
Flexibel
Hoe flexibel moet je zijn als
kind? Deze decembermaand
worden de kinderen altijd op de
proef gesteld. Je hebt je nieuw
gekregen kaatseballen nog niet
eens uit het net gevist en je
letter van banket nog niet
doorgeslikt, of de kerstboom
staat al in de klas. Hupla, het
volgende feest in aantocht. Een
grote groep kinderen is echter
al enige tijd bezig met het
instuderen van kerstliederen.
Juf Schuurman is helemaal in
www.scoh.nl/bavinck
haar element, want zingen is
haar passie. Enthousiaste
kinderen en een
gepassioneerde juf, dat moet
vast iets heel moois gaan
opleveren. We gaan het horen
tijdens de kerstviering. De
kinderen zullen, met het al even
enthousiaste ouderkoor, ook
samen liederen ten gehore
brengen.
Inmiddels is de school weer
omgetoverd in Kerstsfeer. Nu
gaan de gedachten niet meer
uit naar Sinterklaas, maar naar
een heel ander geschenk, de
geboorte van Gods Zoon,
Jezus. Tussen alle sterren
stond er ooit één aan de hemel
die de plaats aan gaf van de
kribbe. Laten we hopen dat
tussen alle lichtjes, stalletjes,
sterretjes, kerstballen en
engelen er ook in onze
gedachten nog oog is voor de
bedoeling van de komst van de
Vredevorst.
Inloop
Er zijn mensen die denken dat
de inloop bij de kleuters
betekent dat je tussen 8.30 en
8.45 uur binnen kunt komen.
Dit is helaas een misvatting.
Het speelwerkkwartier begint
gewoon om 8.30 uur. U begrijpt
dat uw kind dan dus, of zelfs
iets eerder, in de klas aanwezig
moet zijn.
Geplet
Dat woord wil je absoluut niet
als bijvoeglijk naamwoord voor
‘kind’ zien en al helemaal niet in
het echt! U zult zich misschien
afvragen waar het heen gaat in
dit stukje? Het heeft te maken
met de enorme hoeveelheid
fietsen die gestald worden op
het achterplein. Door de
beperkte ruimte, worden er
fietsen geparkeerd tegen het
hek. Dit levert gevaarlijke
situaties op met de spelende
peuters en kleuters op het plein
daar. Wel sneu als zo’n
argeloos kleintje een hele fiets
over zich heen krijgt. Natuurlijk
zijn we heel blij dat er kinderen
zijn die op de fiets naar school
toe komen. Dat is in veel
gevallen beter dan gebracht
worden met de auto. Toch zien
we aan de andere kant ook
graag dat het aantal fietsen
beperkt wordt. Als je op
loopafstand van de school
woont, neem dan gewoon de
benenwagen. Die parkeer je
simpelweg onder je tafel en
levert ook geen gevaar op voor
rijbewijsloze peuters en
kleuters op karren en andere
voertuigen...... In elk geval
geen fietsen meer tegen het
hek. Vol is vol.
Verantwoordelijkheid
Sommige kinderen vinden het
zo fijn op school, dat ze zelfs
na schooltijd nog geruime tijd
op het plein blijven spelen. Dat
mag, zolang DAK er geen
gebruik van maakt. Het is wel
belangrijk om te weten dat wij
als school geen enkele
verantwoordelijkheid dragen
voor uw kind na schooltijd. Het
is maar dat u het weet!
Vanzelfsprekend
Een versierde hal met Sint, een
prachtige kerstboom,
organisatie achter de
schermen.... Niets gaat zomaar
vanzelf. De moeders van de
Ouderraad weten dat als geen
ander. Ze hebben weer bergen
verzet om alle feesten goed te
laten verlopen. Wat zouden we
moeten zonder deze gouden
handen?
We kunnen ze niet
vaak genoeg
bedanken. En wie
zijn we? Meesters,
juffen, en natuurlijk
alle ouders, alle
kinderen: “Dank jullie
wel voor de geweldige inzet!”
Dure decembermaand
De portemonnee kan in deze
maand van feesten snel
afslanken. Toch valt er soms
winst te behalen. Neem eens
een kijkje in de “Gevonden
voorwerpenwinkel” van juf
Christa. Daar kom je altijd rijker
vandaan....
Voor de goede orde
Wilt u tijdens de kerstzang op
het plein plaatsnemen achter
het lint?
Wanneer de viering ten einde
is, gaan alle kinderen naar hun
groep, zodat we overzicht
hebben wie er naar huis gaan.
Ouders die schalen, potten en
pannen naar school hebben
gebracht, vragen we om deze
bij de klas op te halen. De
kinderen weten vaak zelf niet
om welke spullen het gaat,
vandaar.
Van de hoed en de rand
Van de omgevingsmanager van
de gemeente Den Haag
ontvingen wij een kleine
planning van wat de komende
maanden gaat passeren aan de
overkant van de school in de
Acaciastraat.
Op 2 januari worden de stoep
en de parkeerstrook voor de te
slopen panden afgezet met een
hek en de nodige bebording.
De aannemer gaat eerst binnen
de nodige werkzaamheden
uitvoeren en later in de maand
gaat hij buiten aan de gang.
Vrachtverkeer wat voor en door
de aannemer aankomt, zal
begeleid worden door
verkeersregelaars om de
veiligheid te waarborgen. De
sloopwerkzaamheden zullen
medio mei gereed zijn.
Voor de verandering
Het afscheidsboek voor juf
Isabelle lag nog na te garen op
het bureau en nu blijkt opeens
dat er van een afscheid nog
geen sprake is.......... Juf
Denise heeft namelijk besloten
om ouderschapsverlof op te
nemen. Dat betekent dat juf
Isabelle nog een poosje haar
werk kan blijven doen voor
groep 5. De groepsbezetting
ziet er als volgt uit voor groep
5: juf Saskia werkt op ma, wo
en do, juf Isabelle neemt alle
dinsdagen voor haar rekening
en alle vrijdagen tot de
voorjaarsvakantie. Na de
voorjaarsvakantie staat juf
Denise op vrijdag voor groep 5.
In januari start juf Denise in
groep 3 en zal daar op de
woensdagen werken. Zoals
gezegd, laat het afscheid van
juf Isabelle nog even op zich
wachten. Dat vindt zij zelf
helemaal niet erg. Ze houdt het
gewoon tegoed.
Roze vakantiekoe
Tot heden werd er de eerste
dag na een vakantie geen
schoolmelk geleverd. Per
januari 2017 verandert dit.
Campina heeft zogeheten
“Vakantiemelk” bedacht. Dit
betekent dat er op de eerste
dag na de vakantie (lang
houdbare) Fristi is voor de
schoolmelkdrinkers.
Verplaatst
De creamiddag die gepland
was op 24-03-2017, is
verplaatst naar 31-03-2017.
Een weekje later dus. De
peuterjuffen hebben namelijk
een cursus op de eerste datum.
Nu kan het zomaar gebeuren
dat ze op de tweede datum nog
veel knapper zijn geworden.
Registratie
Per 1 januari 2017, gaat het
primair onderwijs, waaronder
onze school, met het
verzuimregister werken. Dit
register helpt om al het verzuim
goed in beeld te krijgen en het
aantal thuis zittende leerlingen
terug te dringen.
VakantiepasClub
Kerstvakantie
De kerstvakantie is weer in
aantocht!
VakantiepasClubleden gaan
zich niet te vervelen, want de
makers van de
ZomervakantiePas hebben ook
deze vakantie een supertof
activiteitenaanbod
samengesteld mét
VakantiepasKorting. Er is veel
theater te beleven in o.a.
Theater Dakota, Theater aan
het Spui (Rabarber) en het
Laaktheater. Creatievelingen
kunnen in de ateliers van
kunstenaars mooie dingen
maken van restmateriaal en in
het Haags Hiphopcentrum
kunnen kinderen leren
breakdancen, rappen of een
graffiti workshop doen. Als klap
op de vuurpijl zijn de oliebollen
bij de beste oliebollenbakker
van Den Haag weer een stuk
goedkoper voor
VakantiepasClubleden! Vanaf
12 december staan deze en
veel andere activiteiten online
op vakantiepas.nl.
Basisschoolkinderen kunnen
zich via de website
vakantiepas.nl aanmelden als
VPClublid. Zij krijgen dan 2
weken vóór elke schoolvakantie
een mailtje met VakantiePas
kortingsbonnen en een link
naar de website waar de
activiteiten beschreven staan.
Is uw kind nog geen VPClublid,
geef het dan (gratis) op via
www.vakantiepas.nl
Agenda
- wo 21-12 Kerstviering gr. 1
t/m 8 van 16.45 tot 18.30 uur.
- do 22-12 Kerstviering peuters.
- vr. 23-12 Studiedag: alle
kinderen vrij, inclusief de
peuters
- Kerstvakantie van 23-12-2016
t/m 08-01-2017.
Bijlage
De bijlage wordt verzorgd door
groep 4.
Het team van de Bavinckschool
wenst u allen fijne kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar
toe.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards