De Crown Cursus Presentatie – kort v3

advertisement
Cursus
Anders leren
omgaan met
G€ld en Go(€)d
Crown’s Visie …
• Dat volgelingen van Christus in elke
natie Gods financiële principes
zullen toepassen op elk gebied van
hun leven.
Crown’s missie
• Om mensen wereldwijd toe te rusten
in het leren, toepassen en doorgeven
van Gods financiële principes opdat zij
Christus beter leren kennen,
vrijgemaakt worden om Hem te dienen
en een bijdrage leveren aan het werk
van de kerk.
• “Crown Financial Ministries is het meest
effectieve programma dat wij gebruikt
hebben om mensen te trainen in het
omgaan met geld—op Gods manier!
Wij bevelen slechts die cursussen aan die we
zelf gebruiken en die in onze kerk goed
functioneren. Crown is Bijbels—en het is
Doelgericht—en het is levensveranderend!”
Rick Warren— Saddleback Church en
schrijver “Doelgericht Leven”
Wat is het Probleem?
• Financieel Overzicht kwijt
– “Controle hebben op onze financiële situatie, is belangrijk voor
ons algehele geluksgevoel. Uit NIBUD-onderzoek blijkt namelijk
dat grip op onze inkomsten en uitgaven ons veel gelukkiger
maakt dan de hoeveelheid geld die we hebben.
– Alle rekeningen en onkosten op tijd kunnen betalen, geeft ons
een geruster gevoel dan dat we iedere maand heel veel geld
overhouden.
– Toch blijkt controle krijgen op je geldzaken, lastig te zijn.
Opmerkingen als ‘Ons inkomen is ruim voldoende. We zouden er
prima van rond moeten komen, maar toch schrikken wij er iedere
keer weer van hoe snel het op is’ of ‘Ik heb totaal geen inzicht in
waar mijn geld blijft en kan steeds minder goed rondkomen met
mijn salaris’ zijn eerder regel dan uitzondering.” NIBUD,
– Geld is een voorname bron van ruzie tussen man
en vrouw
Drie op de vijf stellen ruziën geregeld over geld.
Stellen hebben meer mot over geld dan over het
huishouden of kinderen
“Geld en Relatieonderzoek”, NIBUD
• Jongeren zijn financieel kwetsbaar
“Ondanks de economische groei nemen schulden toe, met name
onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar en ouderen boven de 65. .
• Onder jongeren is de gemiddelde waarde van een uitstaande
rekening de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld.
• Bij Jongeren: door onbetaalde telefoonrekeningen,
internetaankopen en snel toenemende onderwijskosten.
• Bij ouderen : stijgende zorgkosten oorzaak van de oplopende
schulden.”
Analyse van ruim 1,5 miljoen consumentenvorderingen Intrum
Justitia
• Schulden zorgen voor problemen op de werkvloer
Financiële problemen leiden tot stijgend ziekteverzuim, diefstal en
chantage.
• Uit een peiling van 300 personeelsmanagers, blijkt dat schulden op
de werkvloer de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Opvallen is
dat zelfs werknemers met een dikbetaalde baan in de schulden
raken.
• Debiteuren nemen hun financiële problemen mee naar het werk.
Wie geldzorgen heeft, slaapt doorgaans slecht en is gespannen, met
verminderde arbeidsprestaties en hoog ziekteverzuim tot gevolg.
Ook is de verleiding groter te stelen van de baas.
NIBUD onderzoek
– Ouders slechte financiele leermeesters
voor hun kinderen
– NIBUD, 17 September 2007
– Financiele onkunde neemt toe!
• Nederlandse Vereniging van Volkskrediet, 7 januari
2009
4 uit de 10 huishoudens in
moeilijkheden
– Bijna vier van de tien huishoudens in
Nederland hebben moeite met rondkomen.
Een op de tien komt zelfs moeilijk tot zeer
moeilijk rond.
– Leidsch Dagblad, 9 september 2009
Angst en geldzorgen nemen toe – zal ik genoeg
hebben?
Geld problemen …
Geld problemen?
Geestelijk en
psychologische
problemen
Waarom praten over geld?
• Financiële problemen vormen een indicator van onze
innerlijke geestelijke gesteldheid
“.. waar je schat is, zal ook je hart zijn …” Mt 6:21
• Geldzucht – ligt aan de wortel val alle kwaad
“want de wortel van alle kwaad is de geldzucht”… 1 Tim 6:10
• Geldzorgen maken het Woord onvruchtbaar
“de zorgen van de wereld, en het bedrog van rijkdom en de
begeerten naar al het andere verstikken het Woord en maakt
het onvruchtbaar…”Marcus 4:19
• Schuld leidt tot verlies aan vrijheid
“.. wie geld leent wordt knecht van de uitlener.” Spr 22:7
• De mate waarin God ons Zijn “ware goed”toevertrouwt wordt
mede bepaald door de wijze waarop wij met geld omgaan!
Lukas 16:10-12
Goddelijk zorgzame
aanwijzingen in de Bijbel:
Voorbeelden :
• Voeding: het volk Israël mocht alle diersoorten eten, die nu blijken
niet gevaarlijk te zijn voor: de menselijke gezondheid, biologisch
evenwicht en milieu.
• Landbouw/economie: door vruchtwisseling en braakleggen van
land 1x per 7 jaar blijkt men de beste oogstresultaten zonder
kunstmest te scoren.
• De Ark van Noach: blijkt de beste natuurwettelijke verhoudingen
voor drijfvermogen en stabiliteit te hebben voor een schip met
overlevingsdoel
• Hygienevoorschriften: afzondering voor het doen van behoeften
eerste “toilet”
• 9x minder gevallen van baarmoederhalskanker bij partners van
besneden mannen. Besnijdenis op de achtste dag verplicht: de
stollingsfactor blijkt als enige dag in een mannenleven 110% te
zijn
• Laten we ons dus ook durven verdiepen in Gods Financiële
aanwijzingen voor de mens!
uit het boek ” de bijbel en moderne wetenschap “ Ben Hobrink
Geloof belijden….
Geven we ons hele leven aan God??
Waarom de Crown Cursus?
Drie verwachtingen … dat cursisten …
1.tot echte financiële vrijheid komen!
2.vrijgemaakt te worden om de Here te
dienen
3.leren groeien in rentmeesterschap en
vrijgevigheid
Waarom de Crown Cursus?
...1...
• tot echte financiële vrijheid te komen!
– ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk
mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de
waarheid zal u bevrijden.’ Johannes 8:32
• Echte financiële vrijheid ...
– Komt van het leren wat God over je financiën te
zeggen heeft
– Heeft niets te maken met het hoeveelheid geld – rijk
of arm: het doet er niet toe
– Heeft alles te maken met de Bron van je voorziening
– Komt van binnenuit
Waarom de Crown Cursus?
...2...
• Vrijgemaakt worden om de Here te dienen
– Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is
gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de
zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de
rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen
komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder
vrucht blijft. Marcus 4:18,19
• Maar ... Schuld berooft je van je vrijheid
– “.. wie geld leent wordt knecht van de uitlener.” Spr 22:7
Waarom de Crown Cursus?
...3...
• leren groeien in rentmeesterschap en
vrijgevigheid
– Omdat God eerst aan ons heeft gegeven ...
“Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn
gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u
afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.” 1
Kronieken 29:14
– Opdat wij de vreugde van het geven beleven kunnen
... indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers
gezegd heeft: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.”
Hand 20:35
– Zodat het werk van de Kerk voortgang vindt
Cursus overzicht!
• Module 1
– Hoe gebruikt God geld? Eigendom en beheer.
• Module 2
– Geld uitgeven en managen
• Module 3
– Lenen, lenen! Voorwaarden, valkuilen en aflossen
• Module 4
– Sparen, verzekeren, pensioenen en planning
• Module 5
– Vrijgevigheid en tevredenheid
Module overzicht!
• Elk module duurt 2 uur en bestaat uit twee
hoofdthema’s en een praktische toepassing
• Thema1 – wat zegt de Bijbel?
– Overzicht van Bijbelse principes
– Discussieronde
• Thema 2 - wat zegt de Bijbel?
– Overzicht van Bijbelse principes
– Discussieronde
• Thema 3 – Praktijk
– Financiële oefeningen voor thuis
(Avond)programma …
19.00 - 20.00 Aankomst, koffie
20.00 - 20.10 Eerste avond introducties - IJsbreker
Vervolgavonden – terugblik naar vorige avonden
20.10 - 20.30 Thema 1 - Bijbels overzicht
20.30 - 20.50 Discussiepunt 1
20.50 - 21.10 Thema 2 - Bijbels overzicht
21.10 - 21.30 Discussiepunt 2
21.30 - 21.50 Praktijkuitleg
21.50 - 22.00 Kerntekst en gebed
Eerste avond – buddy duo’s vormen\
Introductie van tekst om te memoriseren en
gebed 1:1 met buddy
Motivatie:
• De cursus Jouw Geld Telt is geen
luistercursus, maar een actieve DOE
cursus.
• Wanneer deelnemers en leiding tijd
investeren, zijn er opmerkelijke
resultaten haalbaar gebleken:
• Bron onderzoek bij 1400 cursisten in
USA die de cursus in 10 lessen
volgden:
Uitkomsten cursus
USA
ontwikkeling bij 1400
deelnemers:
80,0%
60,0%
40,0%
69,5%
58,4%
46,0%
53,8%
61,1%
46,5%
34,8%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%
-38,1%
schuldontwikkeling
ontwikkeling geven
tijd bijbellezen
huwelijk
ontwikkeling sparen
gebedstijd
tijd dienen
relatie met Christus
Cursuskosten voor deelnemers
• € 59,= per persoon voor cursus en werkboek
( bij echtparen tweede persoon €45,=)
• Waar bij opgeteld € 30,= pp. als vergoeding voor
u als cursusleider of voor bekostiging extern
cursusleider.
• of voor sponsoring voor andere deelnemers uit
uw gemeente die anders niet zouden kunnen
betalen
• Incl cursusmateriaal, copyright, ontwikkelkosten,
groepskorting boven 25 cursisten
Materiaal
Cursusleider(eenmalig)
Uw trainerslicentie en CD met hulpmaterialen voor start van de
cursus in eigen gemeente
1. Presentatie voor de cursusleider inclusief filmfragmentjes.
2. Leidersnotities per dia om vooraf door te nemen.
3. Voorbeeld stappenplan: hoe de cursus te introduceren in de
kerk.
4. PowerPoint presentatie: waarom de cursus en eerste
kennismaking.
5. Cursus-flyer: uw eigen cursusdata erop, uitprinten en
uitdelen!
6. Voorbeeld uitnodiging om op maat te maken, uit te printen
of per e-mail te sturen.
7. Voorbeeld persbericht voor de regionale kranten.
8. Voorbeeld sponsorbrief, voor ondernemers-giftgevers.
Kosten materiaal cursusleider: € 95,=
VRAGEN?
Download