Reflectie week 4 - WordPress van Dominique van de Ketterij

advertisement
Weekplanningen en reflecties
Weekplanning 1
Maandag:
kennismaking met de stage en mentor
Dinsdag:
kennismaking met de stage en klas
Donderdag:
-
-
Leefstijl les 1 : ‘Hoe gaat het nu?’
o Kringactiviteit: elkaar leren kennen
o Bingospel in groepjes: wat hebben we met elkaar gemeen?
o Kruiswoordpuzzel maken over de leerlingen in de klas.
Rekenen:
week 1 les 3
Vrijdag:
-
Tekenles: ontwerp je eigen bankbiljet
Begrijpend lezen:
nieuwsbegrip
o Onderwerp: de teek
o Strategie: voorspellen
Weekplanning 2
Maandag:
-
-
Taal les 4 en 5
o Meervoud van woorden die eindigen op –ie
o Het schrijven van tegengestelde zinnen
Woordenschat les 2
o Onderwerp verbouwen en renoveren
Spelling: oefening vervoegen van werkwoorden
Aardrijkskunde: les 2
o Drijven op een vuurzee
Tekenles: bankbiljet
Dinsdag:
-
Rekenen:
week 2 les 2
Schrijven
Geschiedenis: les 2
o Indianen in Noord Amerika
Donderdag:
-
-
Leefstijl les 2: ‘Safety First!’
o Individuele opdracht ‘durf je dit?’
o Klassikale woordweb ‘veiligheid’
o Posters maken
Verkeer les 1
Godsdienst
o Psalm
o Vertelling Simson
Vrijdag:
-
Handvaardigheid: COBRA
Begrijpend lezen:
nieuwsbegrip
o Onderwerp: de paralympische spelen
Weekplanning 3
Maandag:
-
-
Taal les 6 en 7
o In tweetallen elkaar interviewen over het goedmaken van een ruzie.
o Het schrijven van een samengestelde zin.
Woordenschat les 3
o Woonruimte te huur
Aardrijkskunde les 3
o De aarde beeft
Handvaardigheid: COBRA
Dinsdag:
-
-
Godsdienst
o Psalm
o Vertelling Simson
Taal les 10 + 13
o
o
-
Lezen van een verhaal
Persoonsvorm en onderwerp
Begrijpend lezen:
XL/ computer
o De Paralympische spelen leesles
Geschiedenis les 3
o De strijd tussen de kolonisten en indianen
Donderdag:
-
-
Rekenen
Leefstijl les 3: ‘we zijn het eens’
o Verhaal in kring
o Stellingen regels en afspraken
Topo
o Zuid-Amerika
Verkeer les 2
Vrijdag:
-
Rekenen met plusgroep
Handvaardigheid: COBRA
Weekplanning 4
Maandag:
-
Taal toets
Spelling
o Dictee werkwoorden
Woordenschat les 4
o Wonen en werken
Aardrijkskunde les 4
o Kokende bodems
Handvaardigheid: COBRA
Dinsdag:
-
Begrijpend lezen: XL/computer
o Neil Armstrong overleden
Geschiedenis les 4
o Dezelfde rechten voor iedereen?
Donderdag:
-
-
-
-
Gym
o Voetballen met jongens
Godsdienst
o Psalm
o Vertelling: Ruth en Boaz
Rekenen
Woordenschat les 5 en 6
o Een dag in de natuur
o Een nieuwe huisgenoot
Leefstijl:
o Posters
o Kruiswoordpuzzels
Verkeer les 3
Vrijdag:
-
Rekenen met plusgroep
Begrijpend lezen:
o Verkiezingen
Handvaardigheid: COBRA
Reflectie week 4




Tempo moet omhoog
Onzekerheid
Enthousiasme en boven het onderwerp staan
Orde/rust
Korthagen!
Weekplanning 5
Maandag:
-
-
-
Rekenen Toets
Taal les 3 + 4
o Meervoudsvorm eindigend op i en a (podium, musicus)
o Afkortingen
Spelling les 2
o Werkwoorden vervoegen
Aardrijkskunde
o Nieuw thema
o Stand van de aarde en de zon
Woordenschat les 2
Handvaardigheid: COBRA
Dinsdag:
-
-
Rekenen
o Begeleiding oefenen na de toets
Taal les 5 + 7
o Moeilijke begrippen passend bij auto, trein of vliegtuig
o Formeel en informeel
Begrijpend lezen XL
o Verkiezingen tweede kamer
Studiemiddag “ZIEN”
Donderdag:
-
Leefstijl les 1
o Praten en luisteren
Aardrijkskunde
o Toets hoofdstuk 1
Topografie: Afrika
Rekenen
o Begeleiding oefenen na de toets
Vrijdag:
-
Rekenen : Begeleiding oefenen na de toets
Spelling les 3
Woordenschat les 3
Begrijpend lezen
o City Swim Amsterdam
Handvaardigheid: COBRA
Reflectie week 5
Tempo +
Orde rust
Boven onderwerp staan + (ak)
Onzekerheid +
Korthagen!
Weekplanning 6
Maandag:
-
-
-
Taal les 9 + 10
o Tegenwoordig deelwoord
o Lezen van verhaal
Spelling les 4
o Werkwoorden vervoegen
Rekenen les 1
o Getallen rond de miljoen
o Aflezen van lijngrafieken
Handvaardigheid COBRA
Dinsdag:
-
Vergadering
Donderdag:
Vrijdag:
Download