Centrum OBRA vzw zoekt een psycholoog voor de werking

advertisement
Centrum OBRA vzw zoekt een psycholoog voor de werking Ontgrendeld en het
Dagcentrum.
Het publiek waarmee we werken bestaat uit geïnterneerden met een verstandelijke handicap
in de gevangenis van Gent.
Opdrachten bestaan uit:
Ondersteuning en advisering van het team van begeleiders
Diagnostiek en beeldvorming bij onze doelgroep:
• psychodiagnostisch onderzoek (differentiaal diagnose)
• risico-taxatie en risicomanagement voor de geïnterneerden
• advisering in de uitwerking van het reïntiegratietraject voor de geïnterneerde
Werking Ontgrendeld
• (mee) uitwerken van een individueel en groepstherapeutisch aanbod voor onze
geïnterneerden in de gevangenis: socialisatie en agressiebeheersing, seksuele
voorlichting en socialisatie en psycho-educatie
verwachtingen:
• master in de psychologie
• enkele jaren praktijkervaring (liefst met groepstherapie)
• werkervaring hebben met personen met een verstandelijke handicap en gedragsen emotionele stoornissen of psychiatrische problemen
• pluspunt werkervaring hebben in een gesloten setting (cfr. gevangenis,
forensische psychiatrie)
• pluspunt: kennis van/ervaring met seksuele problematieken
• pluspunt: kennis van/ervaring met risico-taxatie
wij bieden:
• deeltijdse betrekking (19u)
• goede teamwerking, nauwe samenwerking met de ortho-agoge
• Vergoeding via de barema’s VAPH + anciënniteit
• Vermoedelijke in diensttreding: zo snel mogelijk
Voor meer info over Centrum OBRA zie www.obra.be.
Solliciteren via een e-mail naar [email protected]
Meer info bij Johanna Brouckaert, ortho-agoge of Patrick Van Opstal, coordinator op
09/253.72.76.
Download