Presentatie lerend netwerk 17 november 2016

advertisement
“Hoe kunnen we samen kinderarmoede aanpakken?
Door krachtige leraren op te leiden!”
Lerend Netwerk Vlaanderen
17 november 2016
Wat is er op het eerste LN gebeurd?
Rode draad in de werkgroepen: kwaliteitsvolle interacties
Meer diepgang, een stap verder gaan dan ‘uitwisselen’, bijv. in
verdiepende vormingstrajecten voor teams
Tijdens LN zorgen voor combinatie van ‘input’ en ervaringen delen
Wat is er op het eerste LN verder
gesuggereerd?
Waaier aan te behandelen thema’s:
Deels op te vangen in materiaalontwikkeling (bijv. student als
ervaringsdeskundige)
Deels nog open:
- bijv. operationalisering voor startende leraren
- bijv. studiedag organiseren rond evalueren van (kern)competenties
- bijv. nood aan verhelderen van concepten, wetenschappelijke input
Wat is er op het eerste LN verder
gesuggereerd?
Gemaakte keuzes:
-
telkens andere samenstelling in de werkgroepen
aantal LN-bijeenkomsten blijft
kleuterleerkrachten betrekken? Keuze voor docent/kleuterleerkracht
lokale organisaties met expertise inzake (kans)armoede: betrekken
bij de ‘lokale’ lerarenopleidingen
Volgend Lerend Netwerk
Donderdag 9 februari
Waarover?
(en waar?)
Wat u zelf aan het einde van deze werksessie aangeeft
Alvast gevraagd: Prof. Baldwin Van Gorp, vervolgonderzoek op het framing-onderzoek
(Weg van het stigma. Hoe kunnen we anders communiceren over kinderarmoede?)
Professionele Leergemeenschap (PLG)
Voor de lerarenopleidingen.
Drie thematische bijeenkomsten, met dezelfde mensen, start op
15 december
“Een PLG is een team dat regelmatig samenkomt om op een gestructureerde
wijze kennis en ervaring te delen rond een relevant thema, waarbij de
inzichten direct praktisch toegepast worden om de onderwijsinstelling te
verbeteren.”
(Naar de de PLG-omschrijving in “Starten met een professionele Leergemeenschap. PLG-teams in het
onderwijs”, Bruns en Bruggink, Bazalt 2016).
Professionele Leergemeenschap (PLG)
Doel
We maken de vertaalslag van het gekozen thema naar de
eigen opleiding, de curricula, de leerlijnen, …
We denken samen na over de mogelijkheden en uitdagingen.
We inspireren, ondersteunen en versterken elkaar hierin.
Professionele Leergemeenschap (PLG)
• Studenten competent maken in armoede zien en diversiteit positief benaderen:
hoe zit dit al in de diverse curricula? hoe kunnen we dit geïntegreerd aanpakken…
Locatie en organisatie: Arteveldehogeschool, Gent
• Docenten competenter maken in armoede zien en diversiteit positief benaderen:
aanreiken van enkele kaders en concepten inzake (kans)armoede. Hoe krijg je dit
gedragen door het hele team? Locatie en organisatie: Karel de Grotehogeschool,
Antwerpen
• Studenten competenter maken in kwaliteitsvolle interacties met kleuters, hun
gezin en tussen kleuters onderling: hoe zit dat nu al in de diverse opleidingen? Op
welke manier kunnen we dit beter in de opleidingen aan bod laten komen? Locatie
en organisatie: Odisee, Brussel
Programma vandaag
• 9u45 tot 11u15: Wat zijn ‘kwaliteitsvolle interacties’? - werkgroepen
Beeldfragmenten en kijkwijzer - pauze tijdens deze sessie
• 11u15 tot 12u: Plenair gesprek – met beschouwingen van experts
Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent
Marlies Algoet, Odisee Brussel
Nele Schroyen en Swa Schyvens, Netwerk tegen Armoede
Programma vandaag
• 12u tot 12u15: Speakers’ Corner
Materiaal over ‘kwaliteitsvolle interacties’?
• 12u15 tot 12u30: materiaalontwikkeling en andere informatie
• 12u30: Broodjeslunch + netwerking
Start sessie ‘kwaliteitsvolle interacties’ (KI’s)
9u45 tot 11u15
Doel: gesprek voeren over KI’s, ieders expertise/ervaring naar boven halen
Verfijnen van aangeboden kijkwijzers
Opdeling werkgroepen: zie kleurtje bij je naamsticker; gemengd LO’s, PBD’s,
partners
Beeldmateriaal en kijkwijzers bekijken, begeleider + verslaggever
‘Bende van Vier’: Piet Van Avermaet, Marlies Algoet, Nele Schroyen en Swa
Schyvens
Start sessie ‘kwaliteitsvolle interacties’
Verheldering:
1. Het beeldmateriaal en de kijkwijzers zijn aanleidingen voor het
gesprek over kwaliteitsvolle interacties. De kijkwijzers zijn niet
alleenzaligmakend, niet volledig, …
2. We halen ze uit bestaande kaders en concepten, maar wellicht zijn er
nog andere?
3. Dit is een Lerend Netwerk, in jou zit ook veel expertise, werp het in de
groep! Deel mee vanuit je expertise, kennis, ervaring, …
Start sessie ‘kwaliteitsvolle interacties’
Verheldering:
1. het gaat niet om wat de kleuterleerkracht al dan niet ‘fout’,
‘ondoordacht’, ‘onvoldoende’ doet – het gaat om invulling van wat een
kwaliteitsvolle interactie is, om structurele en systemische aspecten
2. Misschien is de school/de juf herkenbaar? Dit is een vertrouwelijke
voorstelling, ga er respectvol mee om.
3. Plenair gesprek = lerend gesprek samen (is niet: panel vs publiek)
Stand van zaken - materiaalontwikkeling
Engagement 1: Ja, ik wil me bewust worden van de clichés, de
vooroordelen die ik heb over armoede.
• Spel: Hoe kan ik talenten die niet meteen thuis horen in ons
onderwijssysteem (vaak talenten van kinderen in kansarmoede) inzetten in
mijn klaspraktijk en zo een hefboom zijn.
• Kaartjes framing (de ‘12 brillen’ van prof. Van Gorp), Klasse: optimaliseren
Stand van zaken - materiaalontwikkeling
Engagement 2: Ja, ik denk na over hoe ik omga met armoede in de klas,
op school, in mijn organisatie om mijn professionaliteit aan te scherpen.
• Hoe maken we een leerlijn rond kansarmoede en diversiteit? Do’s en don’ts wat betreft het
inzetten van kerncompetenties.
• Meta-denken stimuleren bij studenten/leerkrachten, hoe doe je dat?
• Leerlijn doorheen de opleidingsfasen
• Zelfgestuurd leren met opdrachten rond omgaan met kansarmoede
• Hoe kan je interactievaardigheden vergroten?
• Denkspoor trainingen (doorontwikkeling bestaande materialen)
• Filmpjes Klasse kwaliteitsvolle interactie
• Handleiding: hoe kan ik aan de slag met videofeedback in de opleiding, in de
begeleiding, in een team/professionele leergemeenschap
Stand van zaken - materiaalontwikkeling
Engagement 3: Ja, ik ben bereid om mijn kennis over armoede uit te
breiden en te leren van elkaar.
•
•
•
•
Spel met focus op samenwerking onderwijs-externe partners
Community Service Learning
Materiaal onderbrengen in KlasCement
Het Lerend Netwerk – een samenwerking tussen lerarenopleidingen,
pedagogische begeleidingsdiensten en externe organisaties
Stand van zaken - materiaalontwikkeling
Engagement 4: Ja, ik doe de organisatie waar ik werk nadenken en hou
ze waakzaam om haar verantwoordelijkheid tegen kinderarmoede op
te nemen
Website: www.grotekansen.be
Facebookgroep: Grote Kansen
Facebookpagina: Kleine kinderen grote kansen
Twitter: @grotekansen #grotekansen
Download