Klinisch-biologisch laboratoriumonderzoek over de

advertisement
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel
Algemeen Medisch Laboratorium
Klinisch-biologisch laboratoriumonderzoek
over de grenzen heen
Het Algemeen Medisch Laboratorium, met hoofdzetel in Antwerpen,
is over de laatste decennia een vaste waarde geworden in Nederland
op het vlak van labo-onderzoek. Vooral gespecialiseerde testen worden
dagelijks opgehaald in ziekenhuizen en artsenlaboratoria in Nederland
en naar Antwerpen gebracht. De besparingen in de gezondheidszorg
zowel in Nederland als België zijn een uitdaging om in de volgende jaren een verdere groei te realiseren. Dat service en kwaliteit hierbij een
doorslaggevende rol spelen, hoeft geen betoog.
Het Algemeen Medisch Laboratorium,
kortweg AML, is deel van Sonic Healthcare
Ltd, de op één na grootste laboratoriumgroep ter wereld, met vestigingen in
Australië (thuisland), Nieuw-Zeeland,
Europa (nummer 1 in Duitsland, België,
Zwitserland, UK (TDL) en Ierland) en USA.
In 2010 werd Sonic Healthcare Benelux
opgericht: de verschillende vestigingen in
1
België (Antwerpen, Brugge, Moeskroen,
Brussel, Lokeren, Genk) zijn op die manier
ondergebracht onder één noemer.
De start van de activiteiten van AML
in Nederland gaat terug tot 1991 en zijn
dus de kinderschoenen al lang ontgroeid.
De focus op specifieke analyses, waarvoor ofwel het aanbod lokaal te klein
is, ofwel de infrastructuur niet voorhanden, is een blijvende uitdaging. Dat deze
marktbenadering zijn vruchten afwerpt,
mag blijken uit de standvastige groei
en de aangename samenwerking met
de laboratoria intra- en extra muros in
Nederland.
Sonic Healthcare Benelux heeft een
ophaaldienst met 95 wagens, waarvan 5
dagelijks naar Nederland rijden. Stalen
(monsters in Nederland) worden vervoerd
conform de kwaliteitsvereisten voor biologische stalen. Een BELAC-certificering volgens de ISO 15189-normering staat garant
voor een doorgedreven kwaliteitssysteem
waarbij pre-analyse een belangrijk onderdeel is. De ophaaldienst is deel van de preanalyse en dus ook volledig beschreven in
het kwaliteitshandboek.
In Antwerpen werd in 2010 een nieuwe
vestiging, tevens hoofdzetel van de groep
geopend; 6.000 m² herbergen de diverse
afdelingen van het laboratorium. Voor biochemie, hematologie en immunochemie
beschikken we over een track-systeem
(Inpeco®) waaraan de diverse automaten
zijn gekoppeld. Tot 3.400 monsters per
uur kunnen over het systeem worden getransporteerd en geanalyseerd. Dat deze
automatisatie een positieve indruk geeft,
bewijzen de talrijke bezoeken uit binnenen buitenland door laboratoria die op
zoek zijn naar meer automatisatie. Voor
niet-routine analyses beschikken we over
een gans gamma gespecialiseerde apparatuur en een team van medewerkers die
dagdagelijks instaan voor honderden resultaten op het vlak van gaschromatografie
(GC²), hogedruk vloeistofchromatografie
(HPLC), elementenanalyse (ICPMS). De
afdeling isotopen, staat garant voor talrijke
hormoonanalyses en is in tegenstelling tot
andere laboratoria nog een groeipool voor
AML. De automatisatie van de medische
microbiologie wordt ingevuld door een
WASP (Walk away sampling processor).
De identificatie van bacteriën gebeurt met
een Maldi-TOF systeem, inclusief automatisch antibiogram.
In de afdeling Anatomo-Pathologie
onderscheiden we de geautomatiseerde
baarmoederhals kankerscreening annex
HPV-typering/virale lading, en de histologie (onderzoek van weefselstukken).
Door aansluiting aan PALGA (pathologisch
anatomisch landelijk geautomatiseerd archief ) kunnen ook resultaten van patiënten
uit Nederland worden doorgestuurd naar
het landelijk register.
“Als privaat laboratorium
zijn we nauw betrokken
bij vernieuwingen in
de diagnostiek.”
De moleculaire diagnostiek tenslotte is
niet alleen het paradepaardje van ons laboratorium, maar ook het belangrijkste element in het samenvoegen van verschillende
afdelingen met name, virologie, microbiologie (inclusief parasitologie) en pathologie
(cytologie/histologie). Nu worden dagelijks 12.000 PCR-testen uitgevoerd en dit
aantal zal nog sterk groeien door verdere
Wist u dat….
• AML bvba onderdeel is van de op één na grootste laboratoriumgroep ter wereld
Sonic Healthcare Ltd;
• Sonic Healthcare Benelux nv de koepel is boven de ganse labo-organisatie in België
met 400 medewerkers verdeeld over 6 vestigingen;
automatisatie en wijziging van sommige
klassieke bepalingsmethodes.
De afdeling Diergeneeskundige analyses
is de grootste in België en omvat zowel de
routine diagnostiek (biochemie/hematologie)
als de pathologie. Als privaat laboratorium
zijn we nauw betrokken bij vernieuwingen in
de diagnostiek en dit zowel voor de klinische
chemie, microbiologie, moleculaire diagnostiek en anatoom-pathologie. Getuige hiervan
zijn de talrijke publicaties die worden gebruikt
bij het invoeren van nieuwe richtlijnen in de diagnostiek. Zo stond het laboratorium aan de
wieg van de eerste trimester Down Screening
in België en de wijziging van richtlijnen in de
screening voor baarmoederhalskanker door
het combineren van cytologie met HPVtypering/virale lading.
Elke afdeling heeft zijn eigen kenmerken,
en dus ook nood aan specifieke medewerkers. AML heeft een team van 120 laboranten, 20 klinisch biologen, pathologen en
dierenartsen. Het streven naar een doorgedreven automatisatie, verhoogt niet alleen
de kwaliteit en service, maar laat ook toe
dat medewerkers zich focussen op nieuwe
testen.
• Dagelijks 95 wagens naar alle uithoeken van België en Nederland rijden;
• Alle gegevens betreffende de organisatie en analyses te vinden zijn op onze website
www.aml-lab.be;
• Een login/paswoord op eenvoudige vraag kunnen bekomen worden;
• Onmiddellijk access tot het labo kan via Consult-IT;
• Een team van specialisten steeds ter beschikking staat voor inlichtingen allerhande.
Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen, België
Tel.: +32 3-30 30 800
www.aml-lab.be
2
Download