ZerOx Natuurlijke insectenbehandeling: geen chemicaliën - b-Cat

advertisement
COMPANY NEWS
ZerOx Natuurlijke insectenbehandeling:
geen chemicaliën nodig
ZerOx zorgt er
simpelweg voor
dat het
zuurstofgehalte
in een gasdichte
ruimte wordt
teruggebracht tot
een extreem laag
niveau waardoor
alle insecten in
alle
ontwikkelingsfas
en effectief
worden gedood:
van eitjes en
larven tot
volgroeide
insecten.
Het Nederlandse bedrijf b-Cat
B.V, gespecialiseerd in
laagzuurstof-applicaties,
introduceert een schoon,
efficiënt en betrouwbaar
alternatief voor het bestrijden
van insecten bij droog
bewaarde voedselproducten.
Aangezien er geen chemische
middelen benodigd zijn, komt
deze behandelingsmethode
tegemoet aan de strenge
Europese en Amerikaanse
regels voor het behandelen van
organische producten. Zonder zuurstof geen leven
De door insecten veroorzaakte
aantasting van
voedselproducten bezorgt
boeren, handelaren, exporteurs
en importeurs grote verliezen.
Traditionele chemische
bestrijdingsmiddelen (zoals
methylbromide) worden
verboden of worden
geconfronteerd met diverse
problemen waaronder de
toenemende resistentie van
insecten en gevaren voor de
gezondheid ( bijv. bij fosfine).
Afbeelding 1: Een ZerOx-begassingsfaciliteit voor dadels in Saoedi-Arabië
Afbeelding 2: Behandelingsfaciliteit voor
organische rijst in India
Tot nu toe waren voor
alternatieve en veilige
behandelingen zware
investeringen nodig die
resulteerden in uiterst kostbare
behandelmethoden. Maar nu is
er een nieuwe methode om
droge voedselproducten te
behandelen: ZerOx-begassing.
ZerOx zorgt er simpelweg voor
dat het zuurstofgehalte in een
gasdichte ruimte wordt
teruggebracht tot een extreem
laag niveau waardoor alle
insecten in alle
ontwikkelingsfasen effectief
worden gedood: van eitjes en
larven tot volgroeide insecten.
Gewone lucht gebruiken om
insecten te doden
De schoonheid van het ZerOxsysteem is dat we gewoon de
lucht om ons heen gebruiken.
Lucht die 21% zuurstof en 78%
stiksof bevat. Onze ZerOx generator filtert de zuurstof en
injecteert de resterende stikstof
terug in de ruimte totdat het
zuurstofgehalte minder dan
0,5% bedraagt. Onder deze
omstandigheden zullen alle
levende organismen die
zuurstof nodig hebben, worden
gedood,’ legt Edwin
Willemsen, directeur van bCat, een Nederlands bedrijf dat
gespecialiseerd is in
zuurstofarme innovaties, uit.
Betrouwbaar, energieefficiënt en
onderhoudsvriendelijk
‘Hoewel het principe simpel is,
is het minder eenvoudig een
kosteneffectief, betrouwbaar
ZerOx-behandelingssysteem te
maken dat tegen minimale
kosten kan draaien,’ licht
Willemsen toe. ‘Andere
alternatieve
behandelingsmethoden, zoals
die in India, zijn onnodig
complex: ze vereisen hoge
investeringen en gaan hand in
hand met hoge brandstof- en
elektriciteitsrekeningen naast
intensieve en gespecialiseerde
onderhoudseisen. In
samenwerking met Van
Amerongen CA Technology,
wereldleider op het gebied van
de nieuwste ultralagezuurstoftechnieken, hebben we
een speciale ZerOx generator
ontwikkeld naast een controleen meetunit. De ZerOxgenerator is speciaal
ontwikkeld om extreem lage
zuurstofniveaus te produceren
zonder verlies van capaciteit.
De generator verbruikt tot 50%
minder energie dan soortgelijke
producten. Aangezien onze
systemen over de hele wereld
worden gebouwd, van India en
Turkije tot Duitsland en Mali,
Afbeelding 3: Cacaobehandeling in Nederland
is een onderhoudsvrije
technologie eveneens van groot
belang. Andere technologieën
gebruiken hogedrukfiltersystemen die energieinefficiënt en
onderhoudsintensief zijn.
Behandeling in elke gasdichte
ruimte
Voor de ZerOxbehandelmethode is een
extreem gasdichte ruimte
vereist. De volume van de
ruimte is niet van belang. Dit
kan een silo zijn, een compleet
magazijn, een reeks kamers,
een container of een zak. Via
speciale preparaties om ruimten
echt gasdicht te maken heeft bCat in allerlei soorten ruimten
succesvolle behandelingen
kunnen realiseren. Afhankelijk
van het volume en de
gasdichtheid van de ruimte
wordt de juiste capaciteit van
de ZerOx-generator bepaald.
Door deze flexibiliteit van de
toepassing is het
behandelingssysteem geschikt
voor zowel individuele boeren
en handelaren als voor
begassingssystemen en
AgriBusiness & Food Industry June 2009
voedselverwerkingsmethoden.
Talloze producten kunnen
worden behandeld door ZerOx,
zolang het maar om droge
voedselproducten gaat: noten,
rijst, granen, gedroogd fruit,
gedroogde kruiden en
specerijen, tabak, cacao,
koffiebonen, thee, griesmeel,
linzen, gedroogde
peulvruchten, vanille enz
Concurrerende
behandelingskosten
Maar hoeveel kost een
dergelijk behandelingssysteem?
De hoogte van de investering
hangt natuurlijk af van de
capaciteit van het systeem en
hoe effectief dit kan worden
ingezet. Een meer reële manier
om de kosten te meten is via de
behandelingskosten per ton.
Iedere offerte die b-Cat
potentiële klanten aanbiedt,
wordt vergezeld van een
financiële quickscan. Door
deze quickscan krijgt de klant
inzicht in alle financiële
consequenties van de offerte,
van de operationele en
onderhoudskosten tot en met de
jaarlijkse afschrijving. Dankzij
het lage energieverbruik (er is
alleen elektriciteit vereist) en
de bescheiden onderhoudseisen
zijn de behandelingskosten per
ton zeer concurrerend
tegenover chemische
behandelmethoden.
Download