HOE KRIJGEN WE INSECTEN IN ONZE TUIN EN OP ONS BALKON?

advertisement
HOE KRIJGEN WE INSECTEN IN ONZE TUIN
EN OP ONS BALKON?
Richt plekken in waar insecten kunnen schuilen en leggen
Plant inheemse soorten: wilg, appel, vlier, braam,
meestal hoog boven de grond, naar het zuiden of zuidwesten gericht en
beschut tegen regen en wind: potten vol stro voor oorwormen 1 (hang
die ondersteboven op in fruitbomen), takkenbosjes of een hotel voor
gaasvliegen 2 , bamboebundels en stronken met lange gaten met een
doorsnede van 2 tot 10 mm voor sommige solitaire wespen en bijen 3 ,
een hommelnestkastje onderaan een struik of een haag (een vogelnestkastje gaat ook voor hommels) 4 , schuilplaatsen voor lieveheersbeestjes
en vlinders 5 …
framboos, meidoorn, klimop, kamperfoelie, heggenrank,
kaardenbol, heide, klaver, luzerne, akkerklokje, korenbloem, andoorn, salie, tijm, munt, netel, dotterbloem, aardbei
... Ze zijn aangepast aan ons klimaat en onze insecten en zijn
het hele jaar door een ideale voedselbron en schuilplaats.
Gebruik alleen natuurlijke onkruidbestrijders
Gebruik alleen natuurlijke onkruidbestrijders
(brandnetel- of varengier) en doe aan
groenbemesting (haver, tuinboon, vlas,
lupine, luzerne, mosterd, phacelia, rogge, klaver, wikke ... die je maait en in de
bodem brengt, zodat die stikstof
krijgt), maar alleen als het
nodig is.
1
Hoger geplaatste
dakpan
4
Aarden pot met
een doorsnede van
minstens 15 cm
Stro
Plankje
2
Touw
(met een grote knoop
tussen elke pot)
Aarden potten van
allerlei formaat
22cm
25cm
38cm
1cm
Zorg voor variatie: haag, vijver, braakland, bloemenweide,
moestuin, hoop van takken en droge bladeren, oude holle boom,
groengevel of -dak, balkonbakken ... Laat de natuur haar werk
doen, zelfs tussen de stoeptegels!
ø1cm
8cm
3
5
14cm
18cm
Ongeschaafd hout (den, eik, lork ...).
Behandel de buitenkant met lijnolie.
© Tekst en afbeeldingen: Museum voor Natuurwetenschappen / KBIN
Boor gaatjes
in de bodem.
EEN INSECT WORDT GEKENMERKT DOOR:
. een drieledig lijfje: kop, borststuk en achterlijf
. 3 paar poten
. 1 paar antennes
De meeste insecten hebben ook twee paar vleugels.
80 % van alle diersoorten zijn insecten!
Al bijna 400 miljoen jaren bestaan er insecten: ze komen bijna overal op aarde voor!
Ze leven vlak bij ons, maar vaak zien we ze niet.
Ze zijn onmisbaar voor ons, maar we beseffen het niet.
Zou je deze zespotigen graag beter leren kennen? Ben je nieuwsgierig naar de
cruciale rol die ze spelen in het merendeel van de ecosystemen op het land en in
zoetwater?
bij
mees
vlinder
Honingbij, solitaire bijen, hommels, zweefvliegen ...: honingverzamelende insecten zijn de
efficiëntste bestuivers. Ze voeden zich met het nectar dat de bloemen produceren. Na elk
bezoek aan een bloem zitten hun haartjes vol stuifmeel, waarvan een deel in de volgende
bloem valt. Zo vervoeren ze het stuifmeel van bloem tot bloem en dragen ze bij tot
bevruchting. De op die manier bestoven planten geven ons fruit, groente of zaad. Een groot
deel van ons voedsel danken we dus aan deze insecten ...
spin
Insecten zijn voedsel voorveel gewervelde en ongewervelde dieren: ze zijn de onmisbare schakels in talloze voedselketens. Vleermuizen jagen op muggen, motten en andere
nachtelijke insecten; mezen geven rupsen aan hun jongen; spinnen vangen vliegen in hun
webben...
© FRANCK GENTEN
© ENTOMART
libel
vlieg
mestkever
Maden en andere larven leven van rottende dieren; mestkevers eten koeiendrek en andere
uitwerpselen; sommige keverlarven vreten aan dood hout ... Als afbrekers van uitwerpselen,
dode planten en dierenkadavers helpen insecten organisch materiaal te recycleren. Voor
onze planeet zijn het belangrijke vuilnisophalers.
Inheemse lieveheersbeestjes, zweefvlieglarven, gaasvliegen en oorwormen zijn dol op
bladluizen; libellen verjagen muggen; wespen verorberen veel rupsen en vliegen; op het
menu van loopkevers staan slakken en bladluizen; de larven van roofkevers beperken het
aantal dikkoppen in de vijver ... Door de populaties van sommige soorten binnen te perken te
houden, zijn insecten een zegen voor planten ... en voor tuiniers!
© Tekst en beelden: Museum voor Natuurwetenschappen / KBIN
rups
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards