MRSA positief: wat betekent dat?

advertisement
MRSA positief:
wat betekent dat?
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Wat staat er in deze folder
Inleiding voor ouders 2
MRSA positief 3
Wil je meer weten?
12
Onder ouders verstaan wij ook verzorgers en pleegouders.
U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door­
geven per E-mail: [email protected]
1
Inleiding voor ouders
MRSA positief: wat betekent dat?
Wij vinden het belangrijk u en uw kind goed te begeleiden. Deze
folder is bedoeld om uw kind voor te bereiden. Maar ook om ú te
informeren. Begrijpelijke informatie is nodig. Het geeft vaak meer
zekerheid en vertrouwen.
Je bent in ons ziekenhuis of door je eigen huisarts onderzocht. Er is
bij jou een test gedaan (er zijn kweekwatten afgenomen) om te
kijken of je een speciale bacterie, de “MRSA bacterie” bij je
draagt.
Thuis stellen kinderen meestal meer vragen dan in het ziekenhuis.
Uw kind vertrouwt u. Daarom kunt u het beste uitleggen. U weet
welke informatie uw kind begrijpt en kan verwerken.
De dokter heeft je verteld dat we deze “MRSA bacterie” inderdaad
bij jou hebben gevonden.
Dat noemen we “MRSA positief” of “MRSA drager”.
Lees de folder eerst zelf. U kunt de tekst daarna voorlezen of in uw
eigen woorden navertellen. Of uw kind leest de tekst zelfstandig.
Bespreek daarna samen of alles duidelijk is. Als u korte vragen stelt
over de tekst, kunt u nagaan of uw kind de informatie begrepen heeft.
In deze folder leggen wij uit:
wat de MRSA bacterie is
wat het voor jou betekent dat je de MRSA bacterie hebt
Wat zijn bacteriën?
Bacteriën zijn micro-organismen, piepkleine beestjes. Je kunt ze
zonder microscoop niet zien. Toch zijn zij overal in onze omgeving
aanwezig. Alle mensen dragen bacteriën bij zich, bijvoorbeeld op
hun huid en in hun darm. Dat is normaal. We hebben er geen last
van. Ze horen bij ons.
Soms kunnen bacteriën wel schade aanrichten en dan kun je er ziek
van worden. Je hebt dan een infectie, bijvoorbeeld een long­
ontsteking of een blaasontsteking. Als een bacterie een infectie
veroorzaakt, kunnen we die behandelen met een geneesmiddel:
een antibioticum (bijvoorbeeld penicilline).
2
3
Wat is een MRSA bacterie?
“MRSA” betekent: “Meticilline Resistente Stafylokokkus
Aureus”.
Meticilline = een anti-bioticum, net zoals penicilline.
Resistent = als een bacterie tegen een antibioticum kan.
We zeggen dan dat de bacterie niet gevoelig is voor dat
antibioticum. De bacterie gaat er dan niet van dood.
Stafylokokkus aureus = een bacterie die veel voorkomt bij
mensen en in onze omgeving. We noemen deze bacterie
daarom ook wel een “huis-tuin-en keuken bacterie”.
De meeste stafylokokken zijn gevoelig voor het antibioticum
meticilline. De MRSA bacterie heeft als vervelende eigenschap
dat hij niet gevoelig is voor meticilline.
Daarom heet de MRSA: “meticilline resistent”.
Hoe krijg je de MRSA bacterie?
De MRSA bacterie komt in alle landen van de wereld voor, maar
in Nederland minder vaak dan in andere landen.
In Nederland komt de MRSA bacterie vooral voor bij mensen:
die de bacterie in het buitenland hebben opgelopen of
die in Nederland veel in contact komen met varkens-en
mestkalveren
Wat gebeurt er als je de MRSA bacterie hebt?
Als je gezond bent en je draagt de MRSA bacterie bij je, dan merk
je daar meestal niets van. Je hebt meestal geen last van de bacterie.
Toch mag je dan niet gewoon tussen de andere mensen op de
polikliniek van het ziekenhuis of op een afdeling zijn. Je blijft in
een aparte, eigen ruimte. We noemen dat “in isolatie’. Isolatie
betekent: alleen.
Waarom is het lastig als je een infectie met de
MRSA bacterie hebt?
Als je een infectie met de MRSA bacterie hebt, zijn er dus minder
antibiotica waarmee deze infectie behandeld kan worden.
Gelukkig hebben we in Nederland nog andere goede antibiotica,
waarmee de MRSA bacterie wèl goed behandeld kan worden.
De kans om de MRSA bacterie op te lopen is dus groter tijdens
een ziekenhuisopname in het buitenland. Daarom doen we altijd
onderzoek naar de MRSA bacterie als iemand kort geleden in
een buitenlands ziekenhuis opgenomen is geweest.
4
5
Waarom is het belangrijk dat de MRSA bacterie zich niet
verspreidt in het ziekenhuis?
Om te voorkomen dat de MRSA bacterie van jou naar een medewerker over gaat, doen we het volgende:
Bacteriën, ook resistente bacteriën, kunnen zich in een ziekenhuis
gemakkelijk verspreiden. In het ziekenhuis liggen veel zieke
mensen bij elkaar. Voor zieke mensen is het heel vervelend als zij
met een resistente bacterie zoals de MRSA bacterie besmet
­worden. Zieke mensen krijgen gemakkelijker een infectie. Als dat
een infectie is met de MRSA bacterie, is de behandeling lastiger.
Als je naar de polikliniek of de eerste hulp komt, kom je in
een speciale spreekkamer met een sluis: de zogenaamde
‘isolatiekamer’.
Omdat de MRSA bacterie zo’n lastige bacterie is, moeten we
voorzichtig zijn. De Inspectie voor de Volksgezondheid vindt dat
ziekenhuizen er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat de
MRSA bacterie zich niet kan verspreiden. Niet binnen het ziekenhuis èn niet naar andere ziekenhuizen.
Medewerkers die je kamer binnen komen dragen een schort,
een muts, handschoenen en een mond-neus masker.
Daarom doen we ons best om de verspreiding van resistente
bacteriën in het ziekenhuis tegen te gaan. We nemen bijvoorbeeld
maatregelen als we weten dat iemand die de MRSA bacterie bij
zich draagt, de polikliniek bezoekt of opgenomen is. Deze maat­
regelen noemen we “isolatiemaatregelen”.
‘Isolatiemaatregelen’ bij een bezoek aan de polikliniek
of bij opname
Als je wordt opgenomen, kom je op een éénpersoons kamer
met een “sluis” te liggen.
Sommige onderzoeken of behandelingen kunnen niet op je
eigen kamer gebeuren. Dan moet je toch naar een andere
ruimte. We treffen dan extra maatregelen:
•Je bed wordt speciaal schoongemaakt en je krijgt schoon
beddengoed.
• Je begeleiders (vervoersdienst of verpleegkundigen) dragen
een beschermende jas en handschoenen.
•De afdeling waar het onderzoek of de behandeling plaats
vindt, weet dat jij komt. De medewerkers van die afdeling
dragen ook een beschermende jas, handschoenen, muts en
mond-neusmasker.
Als iemand de MRSA bacterie bij zich draagt, kan die persoon de
bacterie overdragen. Dat gebeurt als er contact is, dus als je dichtbij
iemand komt. De kans dat de bacterie overgaat van de ene naar de
andere persoon is groter als er bijvoorbeeld iets met je huid is,
denk maar aan eczeem of een open wond.
6
7
Bezoek
Als je opgenomen bent, mag er gewoon bezoek komen.
Bezoekers moeten na afloop van het bezoek, vóór ze weer uit je
kamer gaan, hun handen spoelen met huidvriendelijke hand­
alcohol. Verder hoeven bezoekers geen speciale maatregelen te
nemen. Zij hebben namelijk geen intensief contact met andere
patienten. Medewerkers van het ziekenhuis hebben dat wel
daarom moeten zij beschermende kleding dragen. Per afdeling
gelden soms andere bezoekregels (bijvoorbeeld op de intensive
care afdeling). De verpleegkundige bespreekt met jou en je ouders
welke afspraken er zijn.
De MRSA bacterie thuis
Thuis heb je er meestal geen last van dat je de MRSA bacterie bij je
draagt. Soms is het wel lastig.
Bijvoorbeeld als:
Verklede medewerkers
Misschien vind je het gek of zelfs vervelend dat alle medewerkers
schorten dragen en mondkapjes op hebben. Sommige kinderen
vinden het ook jammer dat ze niet met andere kinderen samen op
één kamer mogen liggen, ze vinden dat niet zo gezellig.
Toch wennen de meeste kinderen er wel snel aan. Leuk is anders,
maar als je begrijpt waarom het nodig is, is het misschien een
beetje gemakkelijker.
iemand uit jouw gezin problemen met zijn of haar gezond
heid heeft en vaak naar een ziekenhuis moet of daar
­opgenomen moet worden
iemand uit jouw gezin in een gezondheidsinstelling werkt
Vervelend zo’n MRSA bacterie?
Door alle maatregelen lijkt het soms alsof je ‘eng en besmettelijk’
bent als je de MRSA bacterie hebt. Misschien voel je je wel een
beetje buitengesloten. Bedenk dat het niet jouw schuld is dat je de
MRSA bacterie bij je draagt. Je hoeft je er niet voor te schamen. De
8
9
maatregelen zijn alleen om ervoor te zorgen dat de bacterie niet
naar andere mensen in het ziekenhuis overgaat.
Hoe kom ik weer van de MRSA bacterie af?
Als je gezond bent, kan de MRSA bacterie vanzelf weer weggaan.
Maar dat kan lang duren, wel maanden of ook wel jaren.
Soms is het daarom prettiger om te proberen de MRSA bacterie
eerder kwijt te raken. Dat is vooral belangrijk als je vaker in het
ziekenhuis opgenomen moet worden, of op de polikliniek terug
moet komen.
Er is een speciale behandeling. Die bestaat uit een aantal
onderdelen:
wassen met een speciale zeep
een speciale zalf voor in je neus
een antibioticum kuur met antibiotica waarvoor de MRSA
bacterie gevoelig is
We besluiten samen met jou en je ouders of we starten met de
behandeling. Als dat zo is, nemen we na de behandeling altijd een
aantal ‘opvolgkweken’ af. We doen dat een half jaar lang, een
paar keer. Zo weten we of de behandeling gewerkt heeft.
Stoppen met de isolatiemaatregelen
Jij en je ouders, de huisarts of wij kunnen de kweken afnemen. Wij
hebben daar speciale kweekpakketjes voor. Je kunt dan thuis de
kweken afnemen en die naar ons terugsturen.
We mogen stoppen met de isolatiemaatregelen op de polikliniek
en bij de opname als we:
in de kweken een half jaar lang geen MRSA bacterie meer
vinden
en er geen risicofactoren meer zijn, zoals bijvoorbeeld een
onrustige wond
beddengoed en kleding iedere dag verschonen en wassen
De behandeling duurt meestal 7 dagen. Of het lukt, is bij iedereen
verschillend. Het hangt ervan af:
waar de bacterie zit
of er iets anders is waardoor de behandeling minder goed
lukt. Bijvoorbeeld als je een open wond hebt.
10
11
vragen?
Als je nog vragen hebt, mag je die natuurlijk altijd bespreken met
je eigen dokter of met één van de kinderartsen die heel veel weten
over infectieziekten. Hieronder staat het telefoonnummer.
Wil je meer weten?
Kijk dan op:
www.hetwkz.nl
www.umcutrecht.nl
www.kindenziekenhuis.nl
www.jadokterneedokter.nl
Heb je nog vragen?
Schrijf ze op, dan kun je ze niet vergeten. Je kunt ze stellen
als je in het ziekenhuis bent.
Voor andere vragen of advies kun je bellen met een pedago
gisch medewerker via het secretariaat Pedagogische Zorg:
•op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur
• telefoonnummer 088 75 542 24
Je ouders kunnen deze nummers ook bellen.
12
Divisie Kinderen
Afdeling Immunologie / Infectieziekten, locatie WKZ
© februari 2012, UMC Utrecht
KITE 12.003
Colofon
UMC Utrecht
Locatie WKZ
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
Tel 088 75 555 55
www.umcutrecht.nl
www.hetwkz.nl
Download