Aardrijkskunde

advertisement
Leerplan eerste graad
Aardrijkskundige leermiddelen
Eenvoudige werkvormen
Excursies observeren
Excursies: eigen leefruimte, Brussel, Hoge
Venen, Haspengouw, …
Socio-economische aardrijkskunde:
Basisbegrippen
Fysische aardrijkskunde:
Weer en klimaat
Bodem, ondergrond en gesteenten
rivierwerking
Cartografie
Parate kaartkennis België en Europa
1 Baso
Leerplan tweede graad
Evalueren
Mentale kaarten
Excursies mee begeleiden
Excursies: aardrijkskundige vaardigheden,
Brugge en kust, Antwerpen en haven, …
Socio-economische aardrijkskunde: verdieping
Bevolkingsgeografie
Stadsgeografie
Toerisme
Landbouwgeografie
Industrie
Parate kaartkennis overige werelddelen
2 Baso
Jaarplan
Alternatieve werkvormen
Leerlijnen
Excursies zelf opstellen
Excursies: grote stad naar keuze, NoordFrankrijk, …
Fysische en socio-economische aardrijkskunde: verruiming
Duurzame ontwikkeling
3 Baso
K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en gaan voor more: Thomas More
Contact
Utrecht
E 19
Turnhout
Aarschot
Aardrijkskunde
Thomas More
campus Vorselaar, lerarenopleiding
Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
tel. + 32 (0)14 50 81 60
fax + 32 (0)14 50 81 61
[email protected]
Tilburg
Hoogstraten
Eindhoven
E 34
Antwerpen
Lier
Herentals
Geel
E 313
Mechelen
Diest
Brussel
Hasselt
www.thomasmore.be
ijk
kt
O
g
h
isc min
og Vor
e
Pr
a
Aardrijkskunde
Did Ped
act ag
isc
h
Le
s
r
de
oe
pv
Leerkracht
Alg
n
ke
e
Vo
r
j
sv
en
ak
em
School
mi
ng
d
On
er
wi
Ben jij geïnteresseerd in je eigen leerom­geving en het
hedendaagse wereldgebeuren? Wil jij de opwarming
van de aarde begrijpen? Doe je graag onderzoek op het
terrein? Dan is aardrijks­kunde iets voor jou!
Aardrijkskunde: je wegwijzer in de wereld! Je krijgt
inzicht in de aarde als systeem, je onderzoekt de interactie tussen mens en natuur, je leest kaarten zoals
je facebookpagina, … Excursies en veldwerk helpen je
hierbij!
Je ontdekt hoe je aardrijkskundige kennis onmiddellijk in praktijk kan omzetten; je kan voorspellen welk
weer het morgen wordt!
Je kan later aan de slag als leraar aardrijks­kunde. Je
kan echter ook medewerker worden van (natuur)educatieve centra of van openbare diensten waarin omgevingskennis en ruimtelijk inzicht erg belangrijk zijn
(milieudiensten, stedenbouwkundige diensten, …).
Eerste jaar
Tweede jaar
Derde jaar
We starten met het leggen van een stevige basis:
- cartografie: beoordelen van de kaart als informatiebron, efficiënt gebruiken van een kaart, evolutie van kaart tot GPS als oriëntatiemiddel
- kosmografie
- weer en klimaat
- geologie en bodemkunde
- geomorfologie: ontstaan van landschappen
- socio-economische thema’s: basisbegrippen.
Geleidelijk bouw jij je expertise verder uit:
- bevolkingsgeografie:bevolkingsspreiding en -evolutie
- stadsgeografie: stadsgewesten, stadsvernieuwing
- toeristische geografie: soorten toerisme, gevolgen
- landbouwgeografie: voedselproblematiek, landbouwsystemen
- industrie:vestigingsfactoren, globalisering.
Helling meten, kompasoefeningen, oriëntatieoefening
op toeristentoren, grondboring, verwerking met Google Earth, … Deze en meer vaardigheden oefen je op de
verplichte excursiedagen Naast lessen aardrijkskunde
begeleid je excursies in het secundair onderwijs.
Je bent bijna klaar voor de job!
Nu zetten we de puntjes op de i om van jou een volwaardig vakexpert en leerkracht aardrijkskunde te
maken. Volgende items komen aan bod:
- GPS hanteren en toepassingen opstellen
- inzicht krijgen in de draagkracht van de aarde en
duurzame ontwikkeling, hoe je dit kan aanbrengen
bij leerlingen
- zelf een excursie opstellen en uitvoeren
- keuzethema’s uitwerken afhankelijk van jouw interesse.
Je maakt kennis met aardrijkskundige leermiddelen en
vaardigheden en leert deze efficiënt toe te passen in
een les.
Download