presentatie vroegsignalering

advertisement
Tijdelijke Regeling Vroegsignalering
registratie TRV-gegevens
presentatie 10 juni 2002
De Loos Monitoring
uitgangspunten registratie
• TRV-evaluatieverplichtingen
• risicofactoren en risicokinderen in beeld brengen
• acties op consult en activiteiten in beeld brengen
• ‘snel in de lucht’ en kostenbeperking (licht systeem)
• rekening houdend met ‘kinderziektes’ en ‘wijzigingen/uitbreidingen’
• rekening houdend met bulk, controles en beheer
• beperking werklast op de bureaus
• later meer tijd voor ontwikkeling robuuster systeem
De Loos Monitoring
andere omstandigheden betreffende het systeem
• medewerking bureaus ondanks moeilijke inhoudelijke onderbouwing
en ‘koude’ start zonder testen en toelichting;
• bevlogenheid medewerkers -> systeem nog niet in zwaar weer
geweest;
• ondanks misrekening van werkomvang, uiteindelijk voldoende
capaciteit;
• grenzen van het systeem komen snel in ‘t zicht:
•
Excel kan maximaal 65.536 consulten aan;
•
zie aantal ‘onbekende medewerkers.
De Loos Monitoring
schematische weergave beheer
• ‘uitzetten’ formulieren inclusief toelichting en nieuwsbrief;
• wekelijkse verzameling TRV-formulieren;
• verwerking in excel-sheets (728 sheets per jaar);
• back-up op vier niveaus (waaronder mailarchief);
• beheer sheets in week- en maandsheets;
• beheer lijsten;
• databewerking en schoning via SPSS naar dBASE;
• managementrapportage via Crystal Report in Arcobat Reader;
• beoordeling en presentatie via nieuwsbrief.
Tijdelijke Regeling Vroegsignalering
geregistreerde TRV-gegevens
De Loos Monitoring
TRV-gegevens planningsformulier (deel 1)

consultatiebureau (stadsdeel)

consultatiearts/wijkverpleegkundige (functie)

kind (leeftijd, longitudinale analyses)

soort zitting (zuigelingen, peuters, groepsconsult, peuters “oude stijl”, huisbezoeken)

datum en tijdstip consult (dagdeel, zitting)



soort consult (regulier consult op zitting, extra consult op zitting, groepsconsult, 1ste
huisbezoek, extra huisbezoek, huis bezoek n.a.v. niet verschenen op consult zonder
bericht, OC-kinderen, uitgestelde vaccinatie)
opkomst (verschenen, niet verschenen met bericht, niet verschenen zonder bericht,
telefoon NVZB, brief NVZB)
tolken (tolkenzitting, tolkentelefoon)
De Loos Monitoring
TRV-gegevens planningsformulier (deel 2)

extra vaccinatie

risicokind (geen risicokind, nieuw risicokind, reeds bekend risicokind)





risicofactoren (taalachterstand algemeen, moedertaal niet Nederlands, overige
risicofactoren)
algemeen aanbod advies & informatie (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf,
samenspel/taal, voorschoolse educatie, anders)
aanbod op maat aanmelden (spel aan huis, peuterspeelzaal plus, taalles moeder,
extra zorg huisarts, netwerk 0-12, jeugdzorg, IV/VTO-team, anders)
aanbod op maat advies & informatie (“Opvoeden Zo”, “Peuters Lief Maar Lastig”,
“Omgaan Met Je Baby”, opvoedingsondersteuning, anders)
contact met andere hulpverlener of instantie
De Loos Monitoring
TRV-gegevens activiteitenformulier (deel 3)

consultatiebureau (stadsdeel)

consultatiearts/wijkverpleegkundige (functie)




activiteiten met ouders (open spreekuur/telefonisch spreekuur, cursus op bureau,
voorlichting elders)
datum, tijdsduur, onderwerp en aantal bezoekers
professionele TRV-activiteiten (overleg in de buurt, professionalisering
vroegsignalering, anders)
datum, tijdsduur, thema of instantie
Download