Zorgt fruit voor een seizoensgebonden ontregeling van Diabetes

advertisement
Zorgt fruit voor een seizoensgebonden ontregeling van Diabetes Mellitus in de fruitstreek?
Haio : Bernard GIJBELS
Katholieke Universiteit Leuven
Promotor: Prof. Dr. Jan VAN DAMME
Praktijkopleider: Dr. Bart HUYGEN
Context: Diabetes Mellitus is een ziekte met toekomst in onze vergrijzende maatschappij.
Er wordt dan ook steeds meer aandacht aan besteed, met name aan medicamenteuze behandeling,
maar ook aan de life-style veranderingen. Meer gezonde voeding, meer beweging, proberen af te
vallen zijn raadgevingen die tegenwoordig terecht des te vaker weerklinken, ook in de
huisartsenpraktijk. De guidelines vertellen ons dat een gezonde voeding niet alleen goed is ter
1-3
preventie van Diabetes, maar ook een belangrijke plaats inneemt in de behandeling ervan .
Men zou verwachten dat alle voedsel met een hoge glycemische index (GI) in dit kader zo veel
mogelijk gemeden moet worden. Het Mediterrane dieet bestaat echter voor een groot deel uit
voedingscomponenten met een hogere GI dan die uit het dieet van vele andere Europeanen, en toch
4
zou het een preventief effect hebben . Het is dus duidelijk dat hier nog factoren spelen, zoals de
hoeveelheid vezels en onverzadigde vetten in de voeding. Fruit heeft in een gezonde dagelijkse
voeding een vaste plaats en volgens de richtlijnen ook in het dieet van diabetici 1-3.
Maar hoe werkt dit in de praktijk? Hoe moet men omspringen met dit advies in een streek waar in het
oogstseizoen een overvloed van appelen, peren en aardbeien lonkt? Houden deze patiënten zich aan
2 porties fruit per dag of kan men spreken van een systematische ontregeling van de glycemies van
deze patiënten in deze periode?
Onderzoeksvraag: Ziet men in de Haspengouwse fruitstreek een ontregeling van de glycemies van
de diabetici tijdens de oogstseizoenen van de verschillende fruitsoorten?
Methode: Eerst werd een literatuurstudie verricht, waarbij trapsgewijs de guidelines, Minerva
database, Cochrane Database en Pubmed werden geraadpleegd.
Verder werden HbA1C waarden en nuchtere glycemiewaarden op anonieme basis opgevraagd bij het
Centraal Labo van Hasselt van diabetespatiënten, onderverdeeld in een groep mannen 50+ en een
groep vrouwen 50+, uit Herk-De-Stad en omstreken. Voor de mannen ging het om 851 patiënten en
2065 metingen, met een gemiddelde van 2.43 metingen per patiënt. Voor de vrouwen ging het om
941 patiënten en 2112 metingen, met een gemiddelde van 2.24 metingen per patiënt. Deze waarden
van de jaren 2008-2010 werden verwerkt en er werd bepaald of er een duidelijke neiging bestaat tot
stijging van de glycemies tijdens de oogstperioden (september-oktober) van de verschillende
fruitsoorten in deze streek (appelen, peren en aardbeien) met een stijging van de HbA1C’s 3 maanden
later. Ter vergelijking zijn er ook nog eens van dezelfde periode nuchtere glycemies en HbA1C
waarden opgevraagd van een groep diabetici, mannen 50+ en een groep diabetici, vrouwen 50+ uit
Herentals (dit ligt niet in de haspengouwse fruitstreek). Voor de mannen gaat het hier om 813
patiënten en 2718 metingen met een gemiddelde van 3.34 metingen per patiënt. Voor de vrouwen
tenslotte nog 2835 metingen voor 865 patiënten met gemiddeld 3.28 metingen per patiënte. In het
totaal werden 9726 metingen bekomen van zowel nuchtere glycemies als HbA1C’s.
Resultaten: Er werd geen stijging van de glycemies uit de fruitstreek vastgesteld tijdens de
oogstseizoenen, noch van de HbA1C’s 3 maanden later.
Er werd echter wel vastgesteld dat zowel de glycemies als de HbA1C’s uit de haspengouwse
fruitstreek beduidend lager liggen dan die uit Herentals. Voor de mannen lagen de glycemies
gemiddeld 22.17 mg/dL lager en de HbA1C’s toonden een verschil van 0.53% absolute waarde. Voor
de vrouwen lagen de glycemies gemiddeld 21.75 mg/dL lager en het HbA1C was gemiddeld 0.53%
lager.
Conclusie: Er werd geen systematische ontregeling vastgesteld van de glycemies van de diabetici uit
de haspengouwse fruitstreek tijdens de oogstseizoenen van het fruit.
Fruit eten heeft een protectief effect ten opzichte van het ontwikkelen van DM, maar ook een rol in de
behandeling van DM, al is een nadelig effect van een overmatige consumptie niet uit te sluiten. Verder
onderzoek over de optimale hoeveelheid te eten fruit bij diabetici en een duidelijke richtlijn is
aangewezen.
Contact: /
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards