PowerPoint-presentatie

advertisement
Kennismiddag Diffuus
Glas voor adviseurs
Detail programma
15:45-16:00 uur
Inloop met koffie/thee
16:00-16:45 uur
Wat betekent diffuus licht en voor verschillende gewassen? (Jan Janse,
gewasonderzoeker Wageningen UR Glastuinbouw)
Wat is het effect van verschillende diffuse glazen op gewassen? Wat is de waarde voor
de praktijk?
16:45-17:00 uur
Discussie
17:00-18:00 uur
Bezoek proeven Wageningen UR Glastuinbouw kas in groepen langs 4 objecten:
2SaveEnergy kas met diffuus dek (Frank), Tomaat met verrood belichting en diffuus
dek (Anja), Het nieuwe gewas tomaat onder diffuus glas, Smaak en vitamine C in
aardbeien met LED verlichting (Jan)
18:00-19:00 uur
Diner/Hapje op locatie
19:00-19:45 uur
Wat is diffuus glas? (Silke Hemming, Wageningen UR Glastuinbouw)
Basisglas, verschillende structuren, verschillende AR behandelingen. Effect op
lichttransmissie, lichtverspreiding, lichtspectrum, kasklimaat?
Hoe meet je hemisferische transmissie en waarom is deze belangrijker dan loodrechte
transmissie? Hoe meet je haze en Fscatter? Wat is het verschil tussen haze en Fscatter?
Beschikbare materialen.
19:45-20:15 uur
Wat is de betekenis van condens in een kas? Hoe moet je het effect van natte
materialen kwantificeren? Is er een noodzaak voor nieuwe meetmethode in toekomst?
(Frank Kempkes, Wageningen UR Glastuinbouw)
20:15-20:30 uur
Discussie
20:30-20:45 uur
Wat is de rol van verschillende partijen in de keten: R&D glasproducent,
productiefabriek glasproducent, glashandelaars, kassenbouwers, tuinders. Wat zegt een
gemeten glaseigenschap (bijvoorbeeld haze of transmissie) aan een glasprototype
eigenlijk over een glaspartij geleverd voor een kasproject bij een tuinder?
20:45-21:00 uur
Discussie
21:00-21:30 uur
Netwerkborrel
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards