werken met de Toolkit Zorg op afstand

advertisement
Workshop; werken met de Toolkit Zorg-op-afstand voor
professionals en managers.
ActiZ organiseert in samenwerking met anderen de komende maanden vier workshops in het land
over het werken met de Toolkit Zorg-op-afstand. Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor
zorgorganisaties die verder willen met deze nieuwe vorm van zorgverlening.
De Toolkit Zorg-op-afstand bevat instrumenten die ondersteunend zijn bij de implementatie van
zorg op afstand in uw organisatie. De Toolkit is ontwikkeld voor zowel het management als voor
verpleegkundigen en verzorgenden. Tijdens de workshop zal dan ook met beide groepen gewerkt
worden.
De eerste bijeenkomst wordt gehouden op:
Dinsdag 8 december
van 15.00 uur tot 19.00 uur
te Nieuwegein.
De volgende drie bijeenkomsten zullen plaats vinden in januari en februari 2010 in andere regio’s
in het land. Data en plaats worden binnenkort bekend.
Aanmelden voor 8 december kan via het bijgevoegde aanmeldingsformulier. U kunt dit formulier
mailen naar [email protected] (secretariaat Cliënt, Kwaliteit en Innovatie van ActiZ).
Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd voor de catering van € 25,00. Na aanmelding
ontvangt u het definitieve programma en de routebeschrijving.
De workshops worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Herrie.Nu, Syntens en
Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT).
De Toolkit
Vanuit het ActiZ programma Zorg op afstand, altijd dichtbij is de Toolkit Zorg-op-Afstand
ontwikkeld. De Toolkit bevat een rijkdom aan informatie, praktische handreikingen, effectieve
trainingssuggesties en andere nuttige hulpmiddelen.
De toolkit is multimediaal van opzet, en bevat naast geschreven informatie onder meer:
DVD’s met filmmateriaal
Discussiekaarten
Waaiers met suggesties voor werkvormen
Diverse vormen van illustratiemateriaal
Checklist
Voor meer informatie over het programma en (het eventueel bestellen) van de toolkit verwijzen wij
u graag naar de website van ActiZ over Zorg-op-Afstand. Dat is www.zorgopafstand.net.
Download