VROM Inspectie

advertisement
Themabijeenkomst veilig gebruik voedselcontactmaterialen
Donderdag 11 mei 2017
Postillion Hotel, Kosterijland 8, Bunnik
09.30 uur
Ontvangst met koffie, thee
10.00 uur
Opening
10.10 uur
Update Europese en Nederlandse wetgeving op het gebied van kunststof
voedselcontactmaterialen
Dr. Rob Veraart - Keller and Heckman LLP
Een update over de Europese en Nederlandse wetgeving en voedselveiligheid voor (kunststof)verpakkingen,
door Rob Veraart.
10.50 uur
NIAS, hoe zorg je voor compliance
Job Ridderbecks - Intertek
Volgens de Kunststofverordening 10/2011/EC, artikel 19, moeten niet bewust toegevoegde stoffen (NIAS) ook
op risico’s worden beoordeeld. NIAS zijn bijvoorbeeld reactieproducten, degradatieproducten of vervuilingen in
de grondstoffen. Testen op NIAS is echter erg complex. Job Ridderbecks legt uit hoe Intertek hier mee om
gaat.
11.20 uur
koffie/netwerk pauze tot 11:45 uur)
11:45 uur
GMP, achtergronden en implementatie
Kris Callaert - Viaware
De Verordening (EG) 2023/2006 betreffende GMP (Good Manufacturing Practice) is van toepassing op alle
sectoren en stadia van productie, verwerking en distributie van verpakkingen en gebruiksartikelen, met
uitzondering van grondstoffen. Kris Callaert zal uitleggen welke aspecten hij bekijkt tijdens een GMP-audit van
een voedselcontactverpakkingsproducent.
12.20 uur
Netwerk Lunch (tot 13:30 uur)
13:30 uur
Toekomstige EU/NL-drukinktwetgeving
Hidde Rang – VWS
Hidde Rang geeft een overzicht van de huidige en mogelijk toekomstige EU en Nederlandse wetgeving
omtrent drukinkten. Daarnaast zal Hidde een toelichting geven op de voorgenomen acties en mogelijk beleid
voor wat betreft minerale oliën.
14.00 uur
Praktijkervaring mbt minerale oliën
Henri Kamphuis - Cargill Cocoa and Chocolate
Henri Kamphuis zal een high level overzicht geven van mogelijke oorzaken, risico beheersmaatregelen en
uitdagingen van eventuele aanwezigheid van minerale oliën in cacao/chocolade producten. Gezien de
complexiteit van de cacao keten, van de cacaoboon in origine tot de chocoladereep in Nederland, is dit een
hele uitdaging.
14:45 uur
koffie/netwerk pauze
15:15 uur
Gebruik FNLI minerale oliën gevaren classificatie toolkit.
Marcel Keuenhof (Wessanen) zal een uitgebreide toelichting geven hoe de toolkit te gebruiken aan de hand
van eigen ervaringen tot aanpak en beheersing minerale oliën. De toolkit zal na de toelichting zijn te
downloaden via de website van de FNLI.
16:00-16:30
Afronding/conclusies.
Download