Profielkeuze

advertisement
Algemene ouderavond
Mavo leerjaar 1
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
Voorstellen mentoren
Begeleiding
Mavo balie
Nieuwe vakken
Oudercommissie
Mavo - doorstroom
Afsluitende weken
Ouderavonden
Mentoren
M1A:
M1B:
M1C:
M1D:
M1E:
mevr. Van der Haar en mevr. Suilen
mevr. Martens en mevr. Smits
mevr. Janssen en mevr. Lutters
mevr. Koppen en mevr. Lenaers
dhr. Logister en dhr. Stals
Begeleiding
• Mentoren:
- mentorlessen gericht op
leren- leren
sociaal-emotioneel
Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding
- (Zorg)begeleiding op school
- contactpersoon ouders
• Magister:
- cijfers
- aanwezigheid
- huiswerk
- ELO
Mavo balie






Absentie controle
Verlofaanvraag
Toezicht OLC
Time-out ruimte
Aanspreekpunt (ook voor pc-codes)
Ziek/beter-melden
Informatie omtrent de balie volgt deze week via de nieuwsbrief.
Nieuwe vakken
 Technologie
3 uur per week
projectmatig werken
 Mens en Maatschappij
geschiedenis
aardrijkskunde
economie
 Frans
 Wiskunde
Oudercommissie
 Doel: samenwerking met school ten behoeve van
- onderwijs
- vorming en ontwikkeling van leerlingen
bevorderen.
 Behartigt belangen van de leerlingen op school.
 Activiteiten: - schoolkosten
- schoolreizen/activiteiten
- thema avonden
 Frequentie: 1 x per 6/8 weken
Interesse?
Geeft u zich op via de mentor!
Doorstroom
• Resultaten
- voortschrijdend gemiddelde
• Leerling-profiel
Opstroomprogramma havo
start februari 2016
Bevordering naar leerjaar 2
Bevordering naar mavo 2 :
- niet meer dan 2 onvoldoendes
- maximaal 1 onvoldoende voor wiskunde, rekenen of
Nederlands.
Bevordering naar havo 2:
- gemiddeld 7.5 over alle vakken
- wiskunde, rekenen, Nederlands en Engels minimaal een 7.0
- opstroomprogramma gevolgd, met positief advies.
- positief advies docentenvergadering!
Afsluitende weken
5 afsluitende weken per schooljaar.
4 dagen
1 dag
toetsen
mentoractiviteit
Na elke toetsweek ontvangt u een rapport.
Actueel rapport?
Elke dag via magister!
code vergeten?
[email protected]
Ouderavonden
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
10-minuten gesprek
indien nodig
10-minuten gesprek
indien nodig
Ouderavond opstroomprogramma
Ouderavond keuze mavo 2
januari 2016
februari 2016
Vragen?
M1A: F104
M1B: F105
M1C: F106
M1D: F117
M1E: F118
Download