Pamflet gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn!

advertisement
AAN
N
EN AA
D
O
B
GE
7
n
e
s
s
i
r
a
t
e
r
c
e
s
s
n
j
i
Staat
R
n
a
V
n
e
m
a
Van D
1
8M
0
AART 2
GEZOND ETEN,
GEZOND BEWEGEN,
GEZOND ZIJN!
Overheid en zorgverzekeraars: versterk initiatieven voor
gezonde voeding en positieve gezondheid
Nederland wil over 10 jaar wereldwijd koploper zijn in gezonde
en duurzame voeding. Hiervoor is een integrale en intensieve
aanpak nodig met sturing vanuit overheden en zorgverzekeraars.
Samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties bevorderen zij een gezonde en duurzame levensstijl: meer groenten, fruit en plantaardige eiwitproducten van telers uit de
buurt en meer bewegen in het groen. Dat houdt Nederland
energiek en vitaal, reduceert de zorgkosten en is goed voor
het milieu.
In onze economie wordt nu teveel verdiend aan een ongezonde
levensstijl en teveel ingezet op het behandelen van ziekten. Dat
kan anders. Door gezondheid een centralere rol te geven in
economie, samenleving en zorg. Met een integrale en intensieve
aanpak gericht op het stimuleren van gezond eten, meer bewegen, door kinderen een gezond en duurzaam eetpatroon aan te
leren en in zorginstellingen en probleemwijken gericht te investeren in positieve gezondheid.
Wat ons betreft wordt het stimuleren van een gezonde en duurzame levensstijl prioriteit voor het huidige en nieuwe kabinet, en
zijn de volgende maatregelen nodig:
Structureel ondersteunen van positieve initiatieven rond
voeding met een programma gericht op Zelf Gezond en
Duurzaam Eten en Bewegen in Wijken en Zorginstellingen;
Aanstellen van een Minister van Voedsel & Gezondheid die
op alle beleidsterreinen integraal en daadkrachtig een gezonde levensstijl bevordert;
Investeren in promoten van gezonde voeding: meer groenten
en fruit uit de streek, meer plantaardige eiwitten en minder
vlees en ongezonde producten;
Burgers stimuleren actief bezig te zijn, liefst buiten in het
groen en met de natuur, ook zorgbehoevenden;
In 2020 10 procent van het zorgbudget besteden aan het
bevorderen van een gezonde levensstijl: positieve gezondheid en structurele investeringen bij zorginstellingen gericht
op gezond eten en bewegen in het groen;
Het financieren van onderzoek op het gebied van preventie,
complementaire zorg, voedsel als medicijn, kwaliteitsproducten en natuurinclusieve landbouw, groen in de stad,
landschapsherstel en positieve gezondheid.
1
2
3
4
5
6
Initiatiefnemers:
I
Sijas Akkerman
N
S
T
I
T
U
U
T
Jan Willem Erisman
Leo Groenendaal
Mede-initiatiefnemers:
Dakboer Jacob
Spaander
ManifestLBI.indd 1
06-03-17 15:42
Download