PowerPoint-presentatie

advertisement
In deze dienst wordt door
ouderling Sybren Stelpstra
een preek gelezen van
ds.L.E. Leeftink te Assen
Voorlezer:
Michael van Casand
We lezen: Galaten 5 : 1 – 6 en 16 – 26
De preek gaat over: Galaten 5 : 24 en 25
Verlangen naar een heilig leven
Votum:
Opwekking 640
Zegengroet
Zingen:
Psalm 68 : 2, 13
Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd
Votum
.
Opwekking 640: a, b, c, d
.
.
Opwekking 640: a, b, c, d
.
.
.
Opwekking 640: a, b, c, d
.
.
.
Opwekking 640: a, b, c, d
.
Zegengroet
. Zingen:
Psalm 68 : 2, 13
.
Psalm 68 : 2a, 13a
Psalm 68 : 2b, 13a
Psalm 68 : 2a, 13a
Psalm 68 : 2a, 13b
.
.
Votum: Opwekking 640
Zegengroet
Zingen: Psalm 68 : 2, 13
Gebed
Lezen: Galaten 5 : 1 – 6 en 16 - 26
Zingen: Psalm 18 : 1
Tekst:
Galaten 5 : 24 en 25
Preek
Zingen: Psalm 18 : 7, 8, 9
.
.
.
.
Votum: Opwekking 640
Zegengroet
Zingen: Psalm 68 : 2, 13
Gebed
Lezen: Galaten 5 : 1 – 6 en 16 - 26
Zingen: Psalm 18 : 1
Tekst:
Galaten 5 : 24 en 25
Preek
Zingen: Psalm 18 : 7, 8, 9
.
.
.
.
Votum: Opwekking 640
Zegengroet
Zingen: Psalm 68 : 2, 13
Gebed
Lezen: Galaten 5 : 1 – 6 en 16 - 26
Zingen: Psalm 18 : 1
Tekst:
Galaten 5 : 24 en 25
Preek
Zingen: Psalm 18 : 7, 8, 9
.
.
Psalm 18 : 1
.
.
Votum: Opwekking 640
Zegengroet
Zingen: Psalm 68 : 2, 13
Gebed
Lezen: Galaten 5 : 1 – 6 en 16 - 26
Zingen: Psalm 18 : 1
Tekst:
Galaten 5 : 24 en 25
Preek
Zingen: Psalm 18 : 7, 8, 9
.
.
Thema:
Het verlangen naar een heilig leven
is prioriteit nummer één
van de Heilige Geest
15
Een heilig leven leiden betekent:
Laat u leiden door de Geest
Volg het voorbeeld van God
Ga de weg van Jezus Christus
Ga de weg van de goede daden
Ga de weg van de liefde zoals Christus
Treed in de voetsporen van Christus
Ga de weg van de kinderen van het licht
16
Oproepen om te
17
Drie kenmerken van een gelovige die
echt verlangt naar een christelijk leven
1) Hoe belangrijk zijn God de Vader en Jezus
Christus voor je?
2) Hoe bewust ga jij de strijd met de zonde in je
leven aan?
3) Hoe ga je om met en kijk je aan tegen de
mensen om je heen, in de gemeente en
daarbuiten?
18
STAP 1 = zonden vergeven (redding)
STAP 2 = christelijk leven (heiliging)
Het is God te doen om die
tweede stap!
19
Heidelbergse Catechismus Zondag 32
STAP 1:
‘Christus heeft ons niet alleen met zijn bloed
gekocht en vrijgemaakt …
STAP 2:
… maar vernieuwt ons ook door zijn Heilige Geest
tot zijn beeld, opdat wij met ons hele leven tonen,
dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden en
opdat Hij door ons geprezen wordt.’
20
TERUG NAAR DE WORTEL !!
Eérst wordt God heilig genoemd.
Daarna worden wij opgeroepen heilig te leven.
Eérst wordt Jezus gekruisigd.
Daarna moeten wij onze zondige natuur kruisigen.
Eérst wordt Christus de levende steen genoemd.
Daarna maakt de Geest levende stenen van ons.
Eérst heeft onze Heer Zich voor ons geofferd.
Daarna mogen wij geestelijke offers brengen:
de lof van onze lippen + onderlinge solidariteit
21
Een christelijk leven over heel de linie bestaat uit
volledige aandacht op Jezus
volmaakte onderlinge liefde
Dat kun je niet zelf doen.
Dat hoef je ook niet zelf te doen.
Vraag daarom steeds weer:
Hiertoe helpe ons de almachtige God en Vader van
onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. 22
.
.
Zingen: Psalm 18 : 7, 8, 9
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 616
Collecte
Zingen: Gezang 165 (NG 85)
Zegen
.
.
Psalm 18 : 7, 8, 9
Psalm 18 : 7, 8, 9
Psalm 18 : 7, 8, 9
.
.
Zingen: Psalm 18 : 7, 8, 9
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 616
Collecte
Zingen: Gezang 165 (NG 85)
Zegen
.
.
.
.
Zingen: Psalm 18 : 7, 8, 9
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 616
Collecte
Zingen: Gezang 165 (NG 85)
Zegen
.
.
Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h
.
.
.
Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h
.
.
.
Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h
.
.
.
Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h
.
.
.
Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h
.
.
.
Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h
.
.
.
Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h
.
.
.
Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h
.
.
.
.
.
COLLECTE
Vandaag
Is de collecte voor de Kerk
Bloemenbezorging:
Vandaag: Naomi Klapwijk
Volgende week: Martine Marsman
Na de collecte zingen we: Gezang 165 (NG 85)
.
.
.
.
COLLECTE
Volgende week
Is de 1ste collecte voor Diakonie “De Driehoek”
En de 2de collecte voor de Kerk
Bloemenbezorging:
Vandaag: Naomi Klapwijk
Volgende week: Martine Marsman
Na de collecte zingen we: Gezang 165 (NG 85)
.
.
Gezang 165 a (NG 85)
.
.
.
Gezang 165 b (NG 85)
.
.
.
.
.
Zegen
De zegen mogen we beantwoorden
met het gezongen amen (182c)
.
.
.
.
De volgende kerkdienst is,
zo de Here wil,
zondag 6 juli
om 9.30 uur.
Van harte welkom.
.
.
Download