De economische impact van mastitis in een markt zonder quotum

advertisement
De economische impact van mastitis in een
markt zonder quotum
Wat kunt u van mij verwachten
• Het probleem: Preventieve kosten vs
faalkosten
• Faalkosten van mastitis
• U weet de kosten van mastitis …… toch?
• En nu zonder quotum
Faal
kosten
Meer preventie
Introductionis
minder faalkosten
Preventieve kosten
Faal
(Te) hoge faalkosten
Introduction
kosten
Optimum: totale kosten minimaal
(Te) hoge preventieve kosten
Preventieve kosten
De veehouder maakt keuzes
• Niet zo eenvoudig:
• Situatie is voor ieder bedrijf verschillend
• Iedereen doet al iets aan preventie
• Preventie van mastitis heeft soms meerdere
effecten
Totale kosten van mastitis
in Nederland
 Enquete op 189 bedrijven
(Santman-Berends et al., 2011)
● Algemene vragen
● Veemanagement
● Melk proces
● Voer
 Data van klinische mastitis op 120 bedrijven
 MPR data
 Wij hebben kostenberekeningen gemaakt
(van Soest en Hogeveen, 2012)
Preventieve maatregelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reiniging boxen
Reiniging roosters
Droogzetten
Voorstrippen
Reiniging uiers voor melken
Melkershandschoenen
Reiniging melkstel na klinisch ggeval
Hoog celgetal koeien als laatste melken
Speendesinfectie na melken
Koeien vast zetten na melken
Voorkomen
is beter dan
genezen
Totale kosten mastitis
(€/koe/jaar)
Gemiddeld
Minimum
Maximum
Klinische mastitis
48
4
144
Subklinische mastitis
13
5
23
Faalkosten mastitis
61
14
160
Preventieve kosten
124
50
190
Totale kosten mastitis
185
82
319
Faalkosten vs preventieve
kosten
Wat kunt u van mij verwachten
•
•
•
•
Het probleem: Preventieve kosten vs faalkosten
Faalkosten van mastitis
U weet de kosten van mastitis …… toch?
En nu zonder quotum
Faalkosten
• Productiederving
– Klinische mastitis tijdens ziekte
– Klinische mastitis vervolgschade
– Subklinische mastitis
• Productiederving
– Klinische mastitis tijdens ziekte
– Klinische mastitis vervolgschade
– Subklinische mastitis
Gezonde lactatie
50
Gezonde lactatie
45
40
35
30
25
20
15
10
0
10
20
30
40
50
• Productiederving
– Klinische mastitis tijdens ziekte
– Klinische mastitis vervolgschade
– Subklinische mastitis
Gezonde lactatie
Klinische mastitis
50
45
40
35
30
25
20
15
10
0
10
20
200 kg
30
40
300 kg
50
• Productiederving
– Klinische mastitis tijdens ziekte
– Klinische mastitis vervolgschade
– Subklinische mastitis
Gezonde lactatie
Klinische mastitis
Gezonde lactatie
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
Subklinische mastitis
10
0
10
20
200 kg
30
40
300 kg
50
0
10
20
150 kg
30
40
50
• Productiederving
– Klinische mastitis tijdens ziekte
– Klinische mastitis
– Subklinische mastitis vervolgschade
• Afvoer
– Na slechte genezing
– Later in lactatie
Nederlandse afvoergegevens
(Mohd Nor et al., 2014)
Tankcelgetal + 50.000 ----> afvoer + 6%
Recent werk over optimaal afvoerbeleid
(Cha et al., 2014)
Klinische mastitis ----> 5 maanden eerder afvoer
• Productiederving
– Klinische mastitis tijdens ziekte
– Klinische mastitis
– Subklinische mastitis vervolgschade
• Afvoer
– Na slechte genezing
– Later in lactatie
• Behandeling
– Middelen (antibiotica)
– Weggegooide melk
– Dierenarts
• Productiederving
– Klinische mastitis tijdens ziekte
– Klinische mastitis
– Subklinische mastitis vervolgschade
• Afvoer
– Na slechte genezing
De grootste
– Later in lactatie
• Behandeling
– Middelen (antibiotica)
– Weggegooide melk
slecht zichtbaar
– Dierenarts
• Melkgeldkorting
kostenposten zijn
!!!
Wat kunt u van mij verwachten
•
•
•
•
Het probleem: Preventieve kosten vs faalkosten
Faalkosten van mastitis
U weet de kosten van mastitis …… toch?
En nu zonder quotum
Waarom faalkosten?
• Inzicht in faalkosten van mastitis is een basis
voor probleem vaststelling
• Weinig faalkosten, weinig te verbeteren
• Veel faalkosten, waarschijnlijk mogelijkheden
tot verbetering
• Is dit nu nieuw? We weten toch dat mastitis
geld kost
Tool te vinden op www.ugcn.nl
www.wageningenur.nl/bec
---> research
---> decision support tools
Schatting kosten mastitis
op 64 bedrijven
200
180
Werkelijke kosten (€/koe)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
20
40
60
80
100
120
Verwachte kosten (€ per koe)
140
160
180
200
Een aantal overschattingen
200
180
Werkelijke kosten (€/koe)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
20
40
60
80
100
120
Verwachte kosten (€ per koe)
140
160
180
200
De meeste veehouders
onderschatten
200
180
Werkelijke kosten (€/koe)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
20
40
60
80
100
120
Verwachte kosten (€ per koe)
140
160
180
200
Kosten waren niet evenredig met
incidentie mastitis
Kosten moeten dus bedrijfsspecifiek
berekend worden
Tool is beschikbaar
Wat kunt u van mij verwachten
•
•
•
•
Het probleem: Preventieve kosten vs faalkosten
Faalkosten van mastitis
U weet de kosten van mastitis …… toch?
En nu zonder quotum
Kg quotum is niet meer beperkend
Aantal koeien (fosfaat) is beperkend
Andere kosten
• Melkproductieverliezen
– Was: marginale kosten om extra koeien te houden
– Onze berekening: ~ € 0,12 per kg
– Veehouders: € 0 – 0,10 per kg
– Wordt: melkprijs – extra voerkosten
– Jan. 2014 ~ € 0,33 per kg
~ € 0,25 per kg
– Nu ~ € 0,20 per kg
• Afvoer
– Afhankelijk van de vraag naar gebruiksvee?
• Arbeid
– Drukker dus “duurder”?
Kosten toen en nu (€/koe/jaar)
Quotum
Vrije markt
Productieverliezen klinisch
18
37
Productieverliezen subklinisch
17
36
Dierenarts
1
1
Medicijnen
10
10
Weggegooide melk
13
20
Afvoer
22
22
Arbeid
4
4
Korting
0
0
Totale kosten
85
130
Na afschaffen melkquotum
Melkproductie
Weggegooide melk
Dierenarts
Medicijnen
Arbeid
Afvoer
• Faalkosten mastitis 53% hoger
• Kostenstijging is “onzichtbaar”
Conclusies
• Veehouders hebbben iha geen goed beeld bij
faalkosten van mastitis
– Faalkosten zijn slecht zichtbaar
• Faalkosten zijn gestegen na afschaffing quotum
• Mastitis management is een afweging van
faalkosten vs preventieve kosten
• Goed om die afweging zo nu en dan te maken
• Doe dit bedrijfsspecifiek
• Eenvoudige tools zijn beschikbaar
Download