Ontwerpgr - Wikiwijs Maken

advertisement
Theresialyceum
Oriëntatie
Presentatie
Theorievorming
Onderzoekscyclus
Rapportage
Ontwerpplan
Verwerking
Experiment

Datareductie.

Gemiddelde, spreiding.

Representatie resultaten.

Voor de volgende keer.
Oorzaak
Gewicht
slee
Skills
Gewicht
berijder berijder
Gevolg
Materiaal
glij-ijzer
Tijd afdaling
helling
Steilheid
helling
Lengte
helling
Gladheid Ontwerp
slee
helling
Eigenschap
Meetwaarde
Gewicht zandzak
25,3 kg
Lengte helling
44,25 m
Luchttemperatuur
-6,4 °C
Temperatuur sleetjes
-6,4 °C
Tijd eerste rit
Tijd tweede rit
Tijd derde rit
Houten slee van Kees
seconden
seconden
seconden
Gele slee van Karin
seconden
seconden
seconden
Rode slee van Jan
seconden
seconden
seconden

Meetresultaten zijn meestal lange tabellen
met getallen.

Hoe te presenteren?

Wat is datareductie?

Resultaat: tabellen, diagrammen, grafieken,
gemiddelden, spreidingen, …
Tijd 1ste rit
Tijd 2de rit
Tijd 3de rit
Houten slee van Kees
15,3
14,7
15,0
Gele slee van Karin
23,2
20,1
19,6
Rode slee van Jan
25,3
24,3
30,0
Wat is niet goed in de tabel?
Tijd 1ste rit (s)
Tijd 2de rit (s)
Tijd 3de rit (s)
Houten slee van Kees
15,3
14,7
15,0
Gele slee van Karin
23,2
20,1
19,6
Rode slee van Jan
25,3
24,3
30,0
Let op eenheden en grootheden!
Tijd 1ste
rit (s)
Tijd 2de
rit (s)
Tijd 3de
rit (s)
Gemiddelde (s)
Spreiding (s)
Houten slee van Kees
15,3
14,7
15,0
15,0
0,3
Gele slee van Karin
23,2
20,1
19,6
21,0
1,8
Rode slee van Jan
25,3
24,3
30,0
26,5
2,9

Gemiddelde van Jans slee:
◦ gemiddeldeJan = (25.3 + 24.3 + 30)/3 = 26,5 s.

Spreiding = (max. – min.)/2:
◦ spreidingJan = (30,0 – 24.3)/2 = 2,9 s.

Spreiding heeft twee oorzaken:
◦ Je meetfout, omgevingsfactoren.
◦ De ‘echte’ spreiding van wat je meet.

Hoe meer metingen:
◦ Hoe nauwkeuriger je gemiddelde.
◦ MAAR: spreiding blijft ongeveer hetzelfde.

Aantal gemeten mannen: 20000.

Gemiddelde lengte: 180,8 cm.

Spreiding: 50 cm. Vooral ‘echte’ spreiding.

Meetfout is klein (1 mm).
Percentage bij lengte
3
2.5
2
1.5
Percentage bij lengte
1
0.5
0
240
232
224
216
208
200
192
184
176
168
160
152
144
136
128
120
Lengte (cm)
sec
Gemiddelden
spreiding
30
25
20
15
Gemiddelden
10
5
0
Houten slee van ome Kees
Houten slee van tante Karin
Rode slee van Jan


Bepaal het gemiddelde en de spreiding van de
lengte van je vingers voor je linker- en
rechterhand.
Valt het gemiddelde van de ene hand binnen
de spreiding van de andere hand?

Verklaring?

5 minuten.
35
30
25
20
Houten slee van Kees
15
Gele slee van Karin
10
Rode slee van Jan
5
0
Tijd 1ste rit Tijd 2de rit (s)Tijd 3de rit (s) Gemiddelde Spreiding (s)
(s)
(s)
Sporten in de klas
Voetbal
Hockey
Zwemmen
Volleybal
Rode slee Jan
sec
30
25
20
Rode slee Jan
15
(s)
10
Linear (Rode
slee Jan (s))
5
0
25.3
48.7
70.4
86.6
kg
Voor de rode slee van Jan ga je de gewichten variëren


Afmaken:
◦ Nette overzichtelijke diagrammen en/of tabellen.
◦ Als je getallen hebt, bepaal gemiddelden en
spreiding.
Zorg ervoor dat je de datarepresentaties kunt
gebruiken voor je presentatie.

Denk alvast na hoe en wat je wil presenteren.

Volgende keer: ...
Download