Consumentenvertrouwen blijft licht afnemen in februari

advertisement
2016-02-19
NBB.Stat
Links:
Algemene informatie
Consumentenenquête van februari 2016
Consumentenvertrouwen blijft licht afnemen in februari
De indicator van het consumentenvertrouwen is in februari opnieuw enigszins gedaald.
Vooral de vooruitzichten inzake de algemene economische situatie in België zijn verslechterd. De vrees voor een
stijging van de werkloosheid in de volgende twaalf maanden is eveneens licht toegenomen, maar de waarde van die
indicator blijft op een historisch laag peil.
In verband met hun persoonlijke situatie hebben de gezinnen hun verwachtingen over hun eigen financiële situatie in
geringe mate neerwaarts bijgesteld. Niettemin verwachten ze dat hun spaarvermogen licht zal toenemen.
Indicatoren van het consumentenvertrouwen
Vooruitzichten voor de volgende twaalf maanden
Economische
situatie in België
2015
februari
maart
Werkloosheid in
1
België
Financiële situatie
van de gezinnen
2
18
-1
-1
-5
-1
21
-3
1
-6
april
0
24
-1
2
-6
mei
4
17
-1
4
-3
juni
8
15
-1
1
-2
juli
-1
19
-1
-1
-6
augustus
-4
13
-6
0
-6
-10
-10
28
-3
-1
oktober
-6
21
-3
-1
-8
november
-2
14
-2
1
-4
december
0
13
-2
2
-3
september
2016
Sparen door de
gezinnen
Indicator van het
consumentenvertrouwen
januari
-1
13
-2
1
-4
februari
-5
14
-3
2
-5
Bron: Nationale Bank van België.
1
Wat de vraag over de werkloosheidsvooruitzichten betreft, wijst een stijging op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstigere
ontwikkeling.
Communicatie
Nationale Bank van België n.v.
de Berlaimontlaan 14
BE-1000 BRUSSEL
tel. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be
Ondernemingsnummer:
0203.201.340 - RPR Brussel
FEBRUARI 2016
INDICATOR VAN HET CONSUMENTENVERTROUWEN
15
5
-5
-15
lange-termijn
gemiddelde
sinds 1990
-25
-35
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vooruitzichten voor de volgende 12 maanden
Economische situatie in België
Werkloosheid in België¹
40
80
20
60
0
40
-20
20
-40
0
-20
-60
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2016
Financiële situatie van de gezinnen
2013
2014
2015
2016
Sparen door de gezinnen
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
2012
-20
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
¹ Wat de vraag over de werkloosheidsvooruitzichten betreft, wijst een stijging op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op
een gunstiger ontwikkeling.
Communicatie
Nationale Bank van België n.v.
de Berlaimontlaan 14
BE-1000 BRUSSEL
tel + 32 2 221 46 28
www.nbb.be
Ondernemingsnummer:
0203.201.340 - RPR Brussel
Download