Sterrenbeeld niet bepalend voor persoonlijkheid of intelligentie

advertisement
Sterrenbeeld niet bepalend voor persoonlijkheid of intelligentie
Je sterrenbeeld heeft niets te maken met je persoonlijkheid of je intelligentie. Dat concludeert
een Duits-Deens onderzoeksteam in het jongste nummer van het vakblad 'Personality and
Individual Differences' na een onderzoek bij ruim 15.000 Amerikanen.
,,We vonden geen bewijzen dat de geboortedatum een invloed heeft op de intelligentie of
persoonlijkheid van een persoon", zegt bioloog Martin Reuter van de universiteit van Giessen.
Eerdere onderzoeken met minder proefpersonen toonden verscheidene mogelijke verbanden.
Samen met enkele collega’s vergeleek Reuter de persoonlijkheidskenmerken en het
intelligentiequotiënt van 4.321 Vietnamveteranen en het intelligentiequotiënt van 11.448
Amerikaanse jongeren met hun geboortedatum en andere factoren. In geen enkel geval werd
een noemenswaardig verband aangetroffen. De proefpersonen zouden een representatief staal
van de Amerikaanse bevolking vormen. Toch is het mogelijk dat de militaire dienst bij de
oorlogsveteranen de invloed van de geboortedatum heeft veranderd.
Ook kan het onderzoek de astrologie niet helemaal als een fabeltje afdoen, omdat er geen
rekening werd gehouden met de stand van de planeten. Maar bij een dergelijke grote groep
proefpersonen had toch wel enig effect van het sterrenbeeld moeten opduiken, menen de
onderzoekers.
HN 27/04/2006
Download