Factsheet Intentieverklaring Open over Psychische Gezondheid

advertisement
Factsheet Intentieverklaring
Open over Psychische Gezondheid
Op de werkvloer neemt de belangstelling voor vitaliteit van werknemers toe. Dat is niet
voor niets. Vitaliteitsmanagement is personeelsbeleid dat het werkvermogen, de
productiviteit en de fysieke en psychische gezondheid van werknemers bevordert. Het
draagt bij aan het met plezier, gezond en productief aan het werk zijn en blijven. Deze
intentieverklaring richt zich op het onderdeel psychische gezondheid omdat dit onderwerp
vaak nog onvoldoende in beeld is.
Wat houdt de intentie in?
Iedereen is erbij gebaat als het gewoon is om te praten over psychische gezondheid en wat iedere
individuele werknemer daarvoor nodig heeft. Mensen zoeken
Openheid over psychische gezondheid
dan sneller hulp als er iets is en herstellen daardoor eerder. Dit
voorkomt verzuim en vergroot het welzijn.
voorkomt onnodig verzuim en vergroot het welzijn van de
medewerkers zodat ze optimaal kunnen presteren. Alle reden
dus om te investeren in een cultuur die openheid over psychische gezondheid ondersteunt.
Met de ondertekening van de intentie verklaart het bedrijf of de organisatie publiekelijk om
openheid over psychische gezondheid op de werkvloer te bevorderen.
Wat is de intentie precies?
De kern van de intentie is dat de organisatie concrete activiteiten uitvoert die realistisch zijn en die
passen binnen de organisatie met als doel om openheid te bevorderen over psychische gezondheid.
Op de werkplek, maar mogelijk ook met breder effect door
Bevorder openheid over psychische
bijvoorbeeld leveranciers en collega-bedrijven uit te nodigen ook
gezondheid in en met uw organisatie.
mee te doen met het bevorderen van openheid op hun werkvloer.
De intentie is geen kwaliteitskeurmerk, accreditatie of certificering. Organisaties hoeven geen
langdurige aanmeld procedure te volgen.
Hoe kan ik de intentie vormgeven?
Uw organisatie kan deze intentie op vele manieren vorm en inhoud geven. Bijvoorbeeld:
Het huidige beleid checken op de mate waarin het ondersteunend is voor de psychische
gezondheid van werknemers en zo nodig aanpassen.
Kies wat bij uw organisatie past en maak
In leiderschapstrainingen een casus verwerken over het
gebruik de business Box voor uw intentie.
bespreekbaar maken van psychische gezondheid.
Een spel doen met teams of afdelingen om psychische gezondheid bespreekbaar te maken.
Een campagne organiseren om het onderwerp onder de aandacht te brengen.
De Business Box van Stigma & Werk biedt verschillende producten die hierbij gebruikt kunnen
worden zoals de e-learning tool.
Wat moet ik doen?
Elke organisatie is anders en er zijn verschillende manieren voor een organisatie om de intentie te
vertalen naar passende, concrete activiteiten. Wij vragen u om een actieplan te maken met
activiteiten die u in uw organisatie wilt initiëren. Hiervoor kunt u
Maak een actieplan met hulp van het 5gebruik maken van het 5-stappenplan in de bijlagen.
stappenplan.
Samen Sterk is voor advies of overleg beschikbaar. Het is de
verantwoordelijkheid van de organisatie om het uit te voeren. De actieplannen moeten realistisch en
uitvoerbaar zijn, al leggen wij geen sancties op aan organisaties die niet alles kunnen realiseren. Wij
moedigen organisaties wel aan om ambitieus in te zetten.
Stationsplein 125 | 3818 LE Amersfoort | 033- 3032100 | [email protected] |
www.samensterkzonderstigma.nl
Wie kunnen de intentie ondertekenen?
Alle organisaties waar mensen werken, kunnen meedoen. Grote bedrijven, midden- en klein
bedrijven, overheidsinstanties, zorginstellingen, onderwijs,
werkgeversorganisaties, brancheorganisaties, etc. Organisaties
Alle bedrijven kunnen ondertekenen.
die al veel gedaan hebben om openheid te bevorderen en
organisaties waar het onderwerp nog niet zo leeft. Het is nooit te laat om te beginnen en er is altijd
groei en verbetering mogelijk.
Wie doen er al mee?
Uw organisatie is een van de vele met wie wij in gesprek zijn. Er
Wees een van de eersten die tekent.
worden ook al concrete activiteiten uitgerold. Natuurlijk willen
wij graag dat u openlijk werk maakt van psychische gezondheid.
Daarom nodigen wij u uit om als een van de eersten de intentie te ondertekenen.
Stationsplein 125 | 3818 LE Amersfoort | 033- 3032100 | [email protected] |
www.samensterkzonderstigma.nl
In 5 stappen naar een open
organisatiecultuur
Stap 1: Ontwikkel een actieplan
De eerste stap is een actieplan ontwikkelen om de intentie inhoud te geven. We vragen u dit te doen
zodat de intentie betekenis en een impuls krijgt.
Maak het actieplan volgens de SMART-principes en durf ambitieus in te zetten. Samen Sterk heeft
een format van een actieplan ontwikkeld; dit kunt u downloaden van onze website.
Het kan nuttig zijn om na te denken over de verschillende rollen die de organisatie heeft en wie de
stakeholders zijn. Hoe kunt u deze personen en groepen betrekken in het bevorderen van openheid?
Intern
Een belangrijke rol is die van werkgever. Wij moedigen organisaties aan om vanuit dat perspectief te
kijken in hoeverre cultuur en beleid een stimulerende werkomgeving bieden voor de psychische
gezondheid van werknemers.
Hebben leidinggevenden bijvoorbeeld training nodig om hun medewerkers te ondersteunen bij
problemen met hun psychische gezondheid of bij het promoten van psychische gezondheid en
welzijn?
Zijn medewerkers op de hoogte van beschikbare ondersteuning en hoe ze daar toegang toe
hebben?
U kunt een interne communicatie campagne voeren om medewerkers over psychische
gezondheid te laten praten.
U kunt deelnemen aan de Samen Sterk Health check.
Extern
De meeste organisatie hebben ook externe belanghebbenden; klanten, leveranciers,
aandeelhouders, leden, etc. Soms is er een mogelijkheid om, bijvoorbeeld onder de vlag van
maatschappelijk verantwoord ondernemen, de boodschap te delen met de externe relaties van de
organisatie. Denk ook aan het delen van de organisatie ervaringen met anderen om ‘good practices’
uit te wisselen. Een branche organisatie kan haar leden hierbij mobiliseren.
Inspiratie nodig?
Kijk voor inspiratie eens in onze Business Box. Wij stellen materialen beschikbaar en hebben diverse
activiteiten ontwikkeld. Deze zijn kant-en-klaar toepasbaar of aan te passen aan de specifieke
wensen van de organisatie. De Business Box wordt doorlopend aangevuld en aangepast.
Stap 2: Stuur het actieplan in
Als het actieplan klaar is, vul dan het aanmeldformulier in en stuur dit naar ons op. Na ontvangst
nemen wij contact op om een datum af te spreken voor de ondertekening.
Stap 3: Ondertekening
De Intentie is bedoeld om publiekelijk betrokkenheid uit te spreken bij de missie van Samen Sterk
zonder Stigma, dus wij waarderen het zeer als een senior vertegenwoordiger van de organisatie in
het openbaar het Intentie-bord ondertekent.
Stationsplein 125 | 3818 LE Amersfoort | 033- 3032100 | [email protected] |
www.samensterkzonderstigma.nl
Om een maximale impact te genereren, raden wij aan om de ondertekening tijdens een evenement
plaats te laten vinden. Dit kan een reeds geplande activiteit zijn, zoals een
aandeelhoudersvergadering, raad van bestuur vergadering, een conferentie, lancering van een nieuw
programma (duurzaamheid, vitaliteit bijvoorbeeld), aftrap van een leiderschapstraining, et cera. Het
is ook een goede mogelijkheid om positieve aandacht voor de organisatie in de media te genereren.
U ontvangt een digitaal object dat u na ondertekening op uw website kunt plaatsen. Daarmee kunt u
kenbaar maken dat de organisatie actief betrokken is om openheid over psychische gezondheid te
bevorderen.
Stap 4: Intentie in Actie
Uw organisatie is verantwoordelijk om de activiteiten te initiëren, uit te voeren en de voortgang te
bewaken. Heeft u bij de uitvoering van de doelstellingen uit het actieplan behoefte aan coaching ,
training en advies op het gebied van psychische gezondheid? Samen Sterk werkt samen met
organisaties op dat gebied. Als u dat wenst, kunnen wij u met deze partijen in contact brengen.
Stap 5 Laat ons weten hoe het gaat
Drie maanden na ondertekening nemen wij contact op om te horen hoe het gaat. Dit biedt de
mogelijkheid om de voortgang te bespreken, wat de toekomstplannen zijn, of er wijzigingen zijn,
welke hindernissen zijn gebleken bij het uitvoeren van het actieplan en natuurlijk welke successen er
zijn behaald. Wij horen graag de feedback en zijn geïnteresseerd in case studies en best practices
om te delen met andere organisaties en de ervaringen van anderen te delen met u.
Stationsplein 125 | 3818 LE Amersfoort | 033- 3032100 | [email protected] |
www.samensterkzonderstigma.nl
Download