Schoolberichten 20

advertisement
Schoolberichten 20
10 mei 2017
Enkele data
 10 mei
Schoolvoetbal meisjes KFC
 17 + 18 mei
Schoolkorfbal Roda Westzaan
 19 mei
08.45 uur Inloop spreekuur
GGD Bloc
 23 mei
MR vergadering
 25 + 26 mei
Hemelvaartsvakantie
Iedereen vrij
BLOC
VLOC
Brandakkerstraat 8
1566 XD Assendelft
tel: 075 201 01 46
Past. Vermeulenstraat 31
1566 DK Assendelft
tel: 075 201 01 46
Ouderaccount aanmaken in GRAS voor brede schoolactiviteiten
Het afgelopen jaar is de inschrijving voor brede schoolactiviteiten via het programma GRAS
van de gemeente gegaan.
Er zijn hierbij technische problemen geweest en niet alles werkte optimaal.
De problemen zijn nu verholpen en de gemeente verwacht dat alle ouders een account aanmaken via GRAS.
Wilt u als ouder een account aanmaken via het programma GRAS. Dit staat op de website
van school onder het kopje ouders.
Bijgevoegd vindt u de Gras flyer met daarin de handleiding. Alvast bedankt.
Opbrengst Actiedag
Alle kinderen hebben ontzettend veel inzet getoond
tijdens de sponsorloop.
Er is heel veel sponsorgeld opgehaald.
Op de VLOC is het eindbedrag
€ 2854,40 geworden.
Op de Bloc is het eindbedrag
€ 5632,00 geworden.
In dit nummer:
Blad 1
-Ouderaccount aanmaken
in GRAS voor brede
schoolactiviteiten
-Opbrengst Actiedag
Dat maakt het totaal: €8486,40
Maandag 8 mei is de helft van het bedrag, te weten €4220,00 aan stichting Vluchtelingenwerk " Zaanstreek" .
Beide locaties gaan de andere helft aan school besteden. U wordt over de besteding van het
geld op de hoogte gehouden. De besteding willen we uiteraard ten goede van alle leerlingen
inzetten.
-Nieuwe MR ouders gevraagd
-Blad 2
- Leerlingen bovenbouw
Vloc herdenken in Krommenie
-Opvolging sportcommissie Bloc
Nieuwe MR ouders gevraagd
Vanaf volgend schooljaar komt er in de MR plaats voor twee nieuwe ouder-leden. De afgelopen drie jaar heeft Ilona Klitsie van de Brandakkerlocatie en Esther Kooi van de Vermeulenlocatie hun betrokkenheid bij de school laten zien. Hun plaats komt nu beschikbaar.
Leden worden gekozen voor drie jaar. Er zullen volgens de MR reglementen verkiezingen
worden gehouden voor de nieuwe ouder-leden.
In de MR denkt u mee met het beleid van de school. De afgelopen tijd heeft bijvoorbeeld de
Gezonde School en de ouderbetrokkenheid op de agenda gestaan. Daarnaast is het belangrijk dat de directie en het team goed op de hoogte blijft wat er actueel onder ouders speelt.
In de MR zitten drie ouders, waarvan er komend schooljaar nog één vanuit de Vermeulenlocatie in zit. Het heeft daarom de voorkeur dat de versterking vanuit beide locaties komt.
De MR vergadert zes keer per jaar zo’n twee uur op de dinsdagavond. De avond gaat altijd in
overleg met de MR leden.
Mooie woorden zijn niet
altijd waar en ware
woorden zijn niet altijd
mooi
Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de MR dan lezen wij dat graag in uw mail aan
[email protected]. Belangstellenden worden voor een kennismaking uitgenodigd. Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 22 mei.
Alvast bedankt namens de MR
Leerlingen bovenbouw Vloc herdenken in Krommenie
Op 4 mei hebben de kinderen van Jenaplanschool de Regenboog bloemen gelegd bij het oorlogsmonument naast de Nicolaaskerk in Krommenie. Daarna zijn de kinderen de kerk binnen gegaan en kwamen
zij in een uur bij verschillende mensen aan tafel. Bijna alle mensen die aan die tafel zaten, hebben de
oorlog zelf meegemaakt. Een ieder vertelde over zijn ervaringen of de ervaringen van een familielid tijdens de oorlog. Aan het eind van de ochtend hebben alle kinderen een boekje meegekregen: 'Van
bezetting tot bevrijding', waarin enkele verrassende verhalen uit het oorlogsdagboek van Frits van den
Berg beschreven staan. Een mooie aanleiding om nog eens verder te praten over de oorlog aan de Pastoor Vermeulenstraat in Assendelft.
Opvolging sportcommissie Bloc
Jan van ‘t Veer heeft zich jarenlang ingezet voor de sportcommissie op de Brandakkerstraat.
We willen Jan hartelijk bedanken voor zijn inzet!
We hebben inmiddels opvolging voor hem gevonden. Alexander van den Outenaar gaat Jan opvolgen en
zal zich vanaf volgend schooljaar inzetten voor de sportcommissie. Alexander is de vader van Sven en
Britt van den Outenaar.
We zijn erg blij met zijn hulp!
Met vriendelijke groet, het team van De Regenboog
Download