De coming out van een verguisd boerengras

advertisement
De coming out van een verguisd
boerengras
Op het WK in Zuid-Afrika wordt voor het eerst openlijk
Westerwolds gebruikt
Westerwolds of helemaal volledig Lolium multiflorum ‘Westerwoldicum’ is bezig met een bijzondere opmars. Dit eenjarige gras leek voor
meer dan 100 jaar alleen maar geschikt als voedergewas. Totdat kweekbedrijf Barenbrug de mogelijkheden van deze grassoort ontdekte als
sportveldengras. Dit succes heeft ook andere kweekbedrijven wakker geschud.
Auteur: Hein van Iersel
82
www.fieldmanager.nl
Special Zuid-Afrika
Westerwolds is een cultuurvariëteit van Italiaans
raaigras. Boeren uit Westerwolde in de provincie
Groningen kregen aan het eind van de negentiende eeuw zaad van Italiaans raaigras van de
burgemeester van Oude-Pekela. Hieruit werd al
in hetzelfde jaar zaad gewonnen. Zo werd er
geselecteerd naar een eenjarige variëteit. Tuinders
kochten het zaad van de boeren en verhandelden dat onder de naam Westerwolds raaigras.
Op deze manier ontstond een strikt eenjarige
variëteit van het Italiaanse raaigras met als meest
opvallende eigenschappen een ook bij koud weer
zeer snelle opkomst en een hoge opbrengst. Die
hoge opbrengst is voor sportveldbeheerders weinig relevant, maar de vroege opkomst daarentegen wel. SOS, het mengsel met Westerwolds dat
Barenbrug enige jaren geleden op de markt heeft
gebracht, wordt gepromoot als een prima hulpmiddel voor sportvelden die het wat moeilijker
hebben in de winter.
“Westerwolds is voor koeien”
Fijnbladig
Het geheim daarachter is het feit dat
Westerwolds verder is geselecteerd en dat daarbij
vooral naar fijnbladigheid en betredingstolerantie is gekeken. Vooral in Amerika is daarmee
ervaring mee opgedaan, omdat daar de praktijk
van doorzaaien onder winterse omstandigheden al veel langer gemeengoed is. Inmiddels is
vooral rondom SOS een ware hype ontstaan. Een
sportveldbeheerder van een betaald voetbalclub
stelde half grappend dat je als sportveldbeheerder niet meetelt als je niet minimaal één zak
SOS in de catacomben hebt liggen. Overigens
geeft Barenbrug alleen schoorvoetend toe dat er
Westerwolds in hun SOS-mengsel zit. Jan van de
Boom van Barenbrug geeft aan dat hij huiverig
is voor de het slechte imago van dit boerengras.
Terwijl er volgens Van De Boom een wereld van
verschil zit tussen de puur agrarische rassen en
rassen die Barenbrug in SOS heeft verwerkt.
Coldmaster
Ook wereldmarktleider DLF en haar Nederlandse
dochter Innoseeds brengen een mengsel op
basis van Westerwolds op de markt. Dit mengsel is al gebruikt tijdens de WK onder de naam
Coldmaster. Het WK in Zuid-Afrika wordt gehouden in de periode dat het daar winter is. De
zogenaamde ‘warm-season’- grassoorten, waarmee de meeste velden zijn ingezaaid zijn dan in
winterrust. Om toch een mooie groene mat te
krijgen worden alle stadions kort voor de wedstrijden doorgezaaid met het Coldmaster-mengsel, een mengsel op basis van het fijnbladige
Westerwolds ras Axcella van DLF.
Productmanager Hendrik Nagelhoud claimt dat
de rassen die Innoseeds in het Coldmastermengsel stopt zeer snel kiemen. Dit is zowel in
de praktijk als op labschaal uitvoerig onderzocht.
Ook is dit reeds aangetoond in Amerikaans
onderzoek waar vroeg doorzaaien veel meer
usance is als in Europa.
“Alle WK stadions worden
doorgezaaid met een mengsel
met Westerwolds erin”
ruim voor de opening een goede grasbezetting.
Jaarlijks zaaien wij toch tussen de zes en zeven
ton Westerwolds.” Volgens Aker is de groeikracht
van dit gras fenomenaal. Ton Aker: "Dit jaar
hadden we met de opening op vrijdag nog een
volledige zwarte grond. De woensdag daarop
moesten we voor het eerst maaien.” Niet alle
kweekbedrijven geloven overigens in de werking
van Westerwolds. René Verhoeven van Eurograss
gebruikt Westerwolds in een aantal niche-mengsels. Bijvoorbeeld voor ultrasnelle begroening van
dijktaluds, maar zal niet snel Westerwolds promoten voor sportveldtoepassingen. René Verhoeven:
“Ik denk dat de eigenschappen waar we naar op
zoek zijn eerder uit andere grassen te halen zijn.”
Ook René de Munnik van Limagrain is kort in zijn
afwijzing van het gras. Westerwolds is volgens
hem puur een weidegras dat nauwelijks of geen
betredingstolerantie heeft en daarnaast een zeer
massale en slappe groeiwijze laat zien.
Keukenhof
Een plek waar al jarenlang gewerkt wordt met
Westerwolds is De Keukenhof. Dit park heeft
een zeer korte periode tussen het planten van
de bollen en de openstelling. Om de bezoekers
toch een mooie grasmat te presenteren wordt
hiervoor Westerwolds gebruikt. Ton Aker van
de Keukenhof hierover: “Wij zijn tot Kerst bezig
met het planten van bollen. Daarna beginnen
we met het ´poetsen´ van het park en zorgen
dat alles netjes is. Pas in februari kunnen we
dan gras inzaaien. Doorgaans hebben we dan
Met werkbreedtes van 2m tot 6,1 m.
VCU 200
W
EU
NI
Major Sport en Park maaiers
De Trilo VCU 200 verticuteerder is
speciaal ontworpen voor
sportvelden, parken en vlakke
oppervlakten.
De VCU 200 is de oplossing voor uw
vilt- en verstikkingsproblemen.
- Verwijderd vilt-ophoping
- Draagt zorg voor een betere
luchtinfiltratie
- Gras neemt kunstmest effectiever op
- Verbeterde waterpenetratie
- Snellere groeistart in de lente
Neem contact op voor onze scherpe
introductie-aanbieding.
Johannes Ballast 06-38919585
tel:
033 456 45 50
email: [email protected]
WWW.TRILO.COM
www.fieldmanager.nl
83
Download