Aanleg gras - Wikiwijs Maken

advertisement
AANLEG GAZON
INHOUD
Aanleg gras
Bemesting gras
Onderhoud gras
Kunstgras
AANLEG GRAS
Periode aanleg gras
Grond voorbereiden
Werkzaamheden gras zaaien
Werkzaamheden graszoden
Periode aanleg gras
• Voorjaar: Men zaait bij vochtig en groeizaam weer vanaf half april tot eind
mei. Vooral de nachttemperaturen zijn van groot belang voor een goed
resultaat (niet te koud)
• Nazomer: Dit is de beste periode om een grasperk aan te leggen.
Voordeel
Nadeel
Voorjaar
15 april – mei
Eerder gewenst resultaat
- Slechte kieming door
nachtvorst
- Eenjarig onkruid groeit snel en
kan zorgen voor verstikking jong
gras
Nazomer
15 augustus – oktober
- minder last van onkruid en door
de langere, vochtige en warme
nachten kiemt het graszaad snel en
gelijkmatig
Grond bewerking
Waarom:
• Om een zo gunstig mogelijke bewortelingszone te krijgen
→ bodemstructuur
• Graswortels hebben minder weerstand, betere groei
• Een storende laag doorbreken met grondbewerking →
ontwatering
• Om de lucht – water verhouding te verbeteren
• Na het losmaken van de grond → verdichten om
verzakkingen te voorkomen
Grond bewerking - bemesting
Bemesting
• Toepassen na grondonderzoek → profiel
• Organische mest geeft betere structuur en meer
bodemleven
• PH aanpassen op grasmengsel
Grond bewerking - bemesting
Grond bewerking - afschot
• De egalisatie onder afschot maken om het oppervlakte
water (regen) snel af te voeren in de tuin
• Mag ook ‘tonrond’ liggen
Werkzaamheden gras zaaien
Stap 1:
Bepaal waar je je gazon wil hebben. Prik langs de lijnen een paar paaltjes
in de grond en span er een touwtje tussen.
Stap 2:
Bereken hoeveel graszaad je nodig hebt voor je geplande gazon
(30gr graszaad = 1m2 → 3kg per 100 m2).
Stap 3:
Strooi dan het zaad eerst in de lengte en daarna in de breedte uit.
Wees aan de randen lekker royaal
Stap 4:
Hark je toekomstige gazon voorzichtig en trap de randen goed aan.
Let op: anders dan bij graszoden kun je de eerste weken niet over je
pas ingezaaide gras lopen!
Stap 5:
Twee of drie keer per dag water geven tot je de eerste groene sprietjes
kunt verwelkomen.
Werkzaamheden graszoden
Stap 1:
Spit ondergrond 20 cm om. Zorg ervoor dat oude graszoden
omgespit zijn of verwijder deze. Schone grond moet boven
op liggen.
Stap 2:
Verdicht de ondergrond met wals of trap deze aan
Stap 3:
Egaliseer de ondergrond grof met een hark. Strijk de
ondergrond daarna strak met een plank of waterpas. Zorg dat
ondergrond 2 cm lager komt te liggen dan terraspijl.
http://youtu.be/-9tQwxD2KUA
Stap 4:
Werk de bodem af door een lichte fijne egalisatie dit gebeurd
door met een hark de bodem circa twee centimeter los te
maken.
Stap 5:
Leggen van graszoden. Begin altijd in een rechte hoek van
de tuin en zorg dat de zoden goed aansluiten aan de
bestrating. Zorg dat graszoden goed op elkaar aansluiten.
Leg graszoden in halfverband. Gebruik geen kleine
passtukjes maar altijd groetere stukken van minimaal 50cm
lengte
Stap 6:
Besproei de zoden. Eerste dagen overvloedig sproeien.
http://youtu.be/ETdKwtuvT-8
KUNSTGRAS
Aanleg kunstgras?
Werkzaamheden kunstgras
• Grof egaliseren ondergrond. Bestratingszand of lava minimaal laag van 6 cm
• Aantrillen van de ondergrond
• Fijn egaliseren met waterpas
• Drukverdeeldoek plaatsen
• Kunstgras leggen
• Op maat snijden kunstgras
• Naadloos kunstgras lijmen
• Kwartszand invegen
Vragen?
Download