CREATIEF TRA JEC Creatief traject Muziek 17 oktober Theater

advertisement
Creatief traject
omarmen
Creatief traject
Muziek
17 oktober
Theater
Tentoonstelling
Literair ontbijt
Film
01
Creatief trajeCt
Om-armen
omarmen
Creatief traject
Muziek
17 oktober
Theater
Tentoonstelling
Literair ontbijt
Film
01 meer mensen in armoede te laten genieten van cultuur en vrije tijd
4 partners die samenwerken om
4 partners die overtuigd zijn dat vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede geen extraatje is, maar een wezenlijk
onderdeel van armoedebestrijding.
4 partners die oproepen tot solidariteit en iedereen uitnodigen om even stil te staan bij armoede
1 uniek project Om-armen
De Schakel vzw, CC de Kollebloem, de Puurse bib en het OCMW bundelen hun krachten en zetten een uniek project op.
‘Armoede’ vormt de rode draad. Voorstellingen, films, een sobere maaltijd, een activiteit voor studenten, een literair ontbijt
en een fototentoonstelling plaatsen het thema in de kijker. En mensen in armoede gaan zelf creatief aan de slag.
Ons doel?
Armoede zichtbaar en bespreekbaar maken voor lokale beleidsvoerders en voor een zo ruim mogelijk publiek. Tegelijk
benadrukken we dat iedereen recht heeft op ontspanning en vrije tijd. Ook mensen in armoede hebben het recht om te
genieten van het vrijetijdsaanbod . Om-armen biedt een gevarieerd aanbod, waar iedereen iets naar zijn gading in kan
vinden.
Omdat ontsnappen uit armoede een zaak is van iedereen!
02
‘Om-armen’ wil meer zijn dan een project over armoede of een project
voor mensen in armoede. In de eerste plaats moet het een project zijn
VAN mensen in armoede.
Daarom nodigt De Schakel hen uit om zelf creatief aan de slag te gaan en
hun kijk op de wereld en op armoede weer te geven in woord en beeld.
In een creatief traject met Centrum voor Basiseducatie maken mensen
met armoede-ervaring hun eigen ‘dagboek’ met knipsels, foto’s, tekstjes
en tekeningen rond hun ervaringen tijdens het project ‘Om-armen’.
Hoe het ‘knip-, plak-, letterboek’ er uiteindelijk zal uitzien, bepalen de
deelnemers zelf.
Creatief traject
Creatief traject
Creatief traject van mensen in armoede |
De Schakel en Centrum voor Basiseducatie
Je moet geen dichter of taalvirtuoos zijn om mee te kunnen doen aan
de workshops. Je hoeft zelfs niet vlot te kunnen schrijven of met de computer uit de voeten te kunnen. Eigenlijk moet je alleen
‘goesting’ hebben om samen met anderen iets creatiefs te helpen maken. Samen zoeken we dan waar jouw talenten zitten, en
hoe jij best kan tonen wat je kan. Misschien kunnen we het eindresultaat later ook wel tonen aan het grote publiek?
Roger Vanhoeck, auteur, theatermaker en Puursenaar, geeft op 5 september om 19.30 u de aftrap met een lezing in
De Schakel rond het thema ‘Van idee tot boek’. Wie hierin inspiratie kan vinden of ‘goesting’ krijgt om zelf aan de slag te
gaan, kan instappen in een 14-delige reeks ‘workshops’ in samenwerking met Centrum voor basiseducatie. De workshops
vinden plaats op 14 maandagvoormiddagen in de periode tussen 24 september 2012 en eind mei 2013 in De Schakel (en
soms ook in de bib van Puurs)
3Meer info: tel. De Schakel vzw, 03 899 40 32 of 0476 63 23 46
03
Muziek
Muziek |
Onze Rijkdom
zangers begeleid door Hans van Cauwenberghe
Een dozijn mensen, allemaal met ervaring met het leven
in armoede, brengt liedjes geïnspireerd door hun bestaan.
Eenvoudig, ontroerend, herkenbaar maar ook met een flinke
dosis humor zingen ze over eenzaamheid en geluk, de eindjes
aan mekaar knopen, geaccepteerd worden...
Ze schreven hun liedjes zelf, begeleid door zanger en acteur
Hans van Cauwenberghe. Hij coacht de groep, dirigeert en
stimuleert.
3Zang: Amber Bellemans, Anne Schoonbroodt, Greet Baart, Heidi den Hollander, Hubert Beeckmans, Konnie Maes,
Lesly Cleerbout, Lutgart Simoens, Marleen Obijn, Nadia Magnus, Nathalie Libbrecht, Rosa Van Hove, Sandy Dannenmann.
3www.cobra.be/cm/cobra/cobra-mediaplayer/muziek/1.1012669
3Zaterdag 13 oktober 2012 – 20.00u – met nabespreking
3Locatie: Theaterzaal, CC de Kollebloem
3Prijs: 7,50 / 6 / 5 euro
04
Creatief traject
Over het hele land organiseren tal van verenigingen acties naar aanleiding van 17 oktober.
Op www.17oktober.be kan je een overzicht vinden van de verschillende activiteiten.
Ook De Schakel, het OCMW en de gemeente Puurs roepen op om mee de strijd aan te
binden tegen armoede en uitsluiting.
Naar specifieke doelgroepen zetten de Schakel en het OCMW een actie op:
De Schakel
OCMW Puurs i.sm. Sjabi
Sobere maaltijd
Workshop laatstejaarsstudenten
humane wetenschappen
Dinsdag 16 oktober –
12.00u tot 14.00u
Woensdag 17 oktober
Locatie: Theaterzaal,
CC de Kollebloem
Enkel voor genodigden
17 oktober
Werelddag van verzet tegen armoede |
17 oktober
De studenten worden ondergedompeld in een
bad van situaties van armoede. Tegelijk maken de
studenten kennis met de wijze waarop het OCMW
aan armoedebestrijding werkt.
Ben jij ook overtuigd dat armoede een onrecht is?
Wil jij ook je solidariteit met mensen in armoede tonen?
Doe met ons mee en hang op 16 en 17 oktober een geknoopt laken uit je
raam (symbool voor ontsnappen uit armoede). Zo toon je dat ook jij een
buurt, een gemeente, een land, een wereld zonder armoede wil!
05
Theater
Theater | In armoede grijsgedraaid
Welzijnszorg Brussel, Het Anker vzw en het Seniorencentrum van Brussel |
In samenwerking met Okra
‘In armoede grijs gedraaid’ focust op het fenomeen van ouderen in armoede. In België
leeft immers één of vijf ouderen onder de absolute armoedegrens. De werkelijke
cijfers liggen misschien nog hoger. Ook sociale armoede bestaat, wat maakt dat vele
ouderen geïsoleerd raken. De toneelspelers die je zal zien, zijn een bonte verzameling
van mensen waarvan sommigen met bovenstaande problemen te maken krijgen. Ze
zijn het levende bewijs van hoe divers de ouderen van vandaag zijn.
3www.welzijnszorg.be
3Woensdag 12 december 2012 - 14.00u
3Locatie: Lokaal dienstencentrum de Nieuwe Ark
3Prijs: 2 euro
Theater | De straatmuzikant
Roger Vanhoeck
Wie kent hem niet? Hij staat op hoeken en pleinen en maakt muziek... Geen Mozart, geen
Beethoven, niet virtuoos, wel levensecht. Voor hem op de grond ligt een pet. Een slordig
geschreven kaartje: dankjewel! Naast hem een halflege fles goedkope wijn. De Straatmuzikant
geeft geen antwoorden, steekt geen vermanend vingertje in de lucht. Wil wel doen nadenken:
Wie? Wat? Waar? Waarom? Laat je ontroeren en betoveren door het volkse, speelse, soms ludieke
dan weer harde, rauwe spel van De straatmuzikant. En... ga met een warm hart naar huis.
De opbrengsten van de voorstelling gaan naar de werking van de Schakel vzw.
06
3 Auteur (acteur en muzikant): Roger Vanhoeck | Regie: Jan Van Gool
3Vrijdag 8 en zaterdag 9 februari 2013 – 20.00u
3Locatie: Rode Zaal, CC de Kollebloem
3Prijs: 10 / 8,50 / 8 euro
Foto’s: Simon Mertens & Tekst: Roger Vanhoeck
Creatief traject
Gelijklopend met de voorstelling van ‘de straatmuzikant’ zetten we een
fototentoonstelling over straatmuzikanten op. Ondanks de moeilijke omstandigheden
waar zij vaak mee te maken hebben, stralen zij ook geluk uit, wat de fotograaf op foto
tracht vast te leggen. Hun plaatsen kiezen ze bewust uit, daar waar veel mensen komen
om de bus op te stappen of te shoppen leggen zij hun hinderlaag met melodieën om hen
te verrassen en hen even terug te halen tot de realiteit van de straat.
3van dinsdag 29 januari 2013 tot donderdag 14 februari 2013 in Halte Expo,
CC de Kollebloem
3vrijdag 15 februari tot donderdag 28 februari 2013 in Bibliotheek Puurs
3maandag 4 maart tot vrijdag 22 maart 2013 in het Sociaal Huis
3Feestelijke opening op dinsdag 29 januari om 19.30u – iedereen is welkom!
3Prijs: Gratis
Literair ontbijt | Armoede literair
Tom Kets & Roger Vanhoeck
Eén van de beste redenen om op te staan op een zondagochtend? Met onze literaire ontbijten combineren we in Puurs een
heerlijk ontbijt met een boeiende literaire activiteit. Tom Kets en Roger Vanhoeck bundelen hun krachten met vertellingen,
muzikale opluistering en een plaats voor de straatmuzikant. Het ontbijt met fairtrade producten wordt verzorgd door
Oxfam Wereldwinkel Puurs.
3Zondag 17 februari 2013 – 10.00u
3Locatie : Bibliotheek Puurs
3Prijs: 7;5 / 6 / 5 euro – inclusief (h)eerlijk ontbijt met fairtrade producten.
Tentoonstelling - Literair ontbijt
Tentoonstelling | De straatmuzikant
07
Film
Film | Joseph l’Insoumis
Begin van de jaren 40. Vader Joseph Wresinski vestigt zich in een sloppenwijk
buiten Parijs, temidden van een aantal gezinnen die in grote armoede leven.
Een van deze gezinnen is dat van Jacques, wiens leven verandert door zijn
ontmoeting met vader Wresinski...
3 Dinsdag 16 oktober 2012 - 20.00u
3 Locatie: Theaterzaal, CC de Kollebloem
3 Prijs: 5 euro
Film | The Angels’ Share
3 Dinsdag 19 februari 2013 – 20.00u
3 Locatie: Theaterzaal, CC de Kollebloem
3 Prijs: 5 euro
Meer info over Om-armen ?
De Schakel vzw
08
Reserveren?
Vrijetijdsbalie Puurs
03 899 40 32 of 0476 63 23 46, [email protected] of [email protected]
03 890 76 20, [email protected], Kloosterhof 1, 2870 Puurs
v.u. Koen Van den Heuvel, Hoogstraat 29, 2870 Puurs, D/2012/8512/47
Robbie woont samen met zijn vriendin Leonie in een sociale wijk van Glasgow en staat op het
punt om voor de eerste keer vader te worden. Als zoon van een familie met een gewelddadige
reputatie is hij van kindsbeen af gestigmatiseerd en al te vaak voelt hij zich geroepen om
de familietraditie verder te zetten. De rechter heeft Robbie een duidelijke waarschuwing
gegeven. Als hij nog één voet verkeerd zet, vliegt hij onherroepelijk achter de tralies.
Download