ik was al mantelzorger voordat het woord bestond!

advertisement
KADERWERK
15
In het hele land zijn bijna 300 vrijwilligers (kaderleden)
voor Ypsilon actief. In deze rubriek berichten zij over
interessante activiteiten en belevenissen in hun regio.
Zin in kaderwerk? Neem contact op met uw regio of
het landelijk bureau.
www.ypsilon.org/regio
YPSILON HELMOND
Ik was al mantelzorger voordat
het woord bestond!
Laatst zei een man in het fitnesscentrum
(zijn enige vrije uurtje op een dag) tegen
mij: ‘Mantelzorger meneer, ik was dat al
lang voordat het woord bestond!’
Pas in 1972 dook de term voor het eerst
op in Nederland: iemand die voor een
ander zorgt en in figuurlijke zin een warme mantel om hem of haar heen slaat.
‘Als je maar voor één ding zorgt, dat je later
voor jezelf kunt zorgen’, placht mijn vader
te zeggen. Dat ik dat kan is geluk hebben,
maar velen hebben dat geluk niet.
Vier miljoen Nederlanders zorgen voor
een zieke ouder, kind, buur of vriendin
en uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers
van mensen met psychische problemen
het zwaarst belast zijn.
Overbelasting
‘Ik doe het gewoon omdat ik zijn moeder
ben en omdat ik zielsveel van hem houd’.
De aversie tegen het woord mantelzorger
is invoelbaar, maar in de psychiatrie moet
de familie vaak te veel, raakt overbelast
en kan al die extra zorg dan niet meer
bieden. Sla er de Triadekaart van Ypsilon
eens op na en constateer welke taken én
rollen familie allemaal op zich neemt.
Daar zou menig hulpverlener van staan te
kijken en niet graag de rollen omdraaien.
Dat kan ook niet. De hulpverlener heeft
veel cliënten en is een passant. Familie is
er altijd. En daarin schuilt het gevaar van
overbelasting.
Familie is de spil
Timemanagement is geboden om het
leven van mantelzorger in de psychiatrie
vol te houden. Soms een leven lang zorgen. En al die taken en veranderende rollen hebben hun invloed op de onderlinge
verhoudingen. Kun je gewoon ouder,
kind, partner, broer, zus, vriend of werknemer zijn? Heel verschillende rollen
waarin een familie in geval van psychiatrische problemen, een nieuw evenwicht
moet vinden. Dat kan alleen met vallen
en opstaan en met goede en deskundige
ondersteuning! Je kunt je niet voorbereiden op een rol als crisismanager, codiagnosticus en belangenbehartiger.
Familieleden zijn vaak de spil om wie alles draait. Zij helpen bij het oplossen van
problemen, met medicatie, verzorging,
schoonmaken en dag-invulling en maken
zich grote zorgen over hoe het toch moet
wanneer zij dat niet meer kunnen. Wie
neemt het dan over?
Getraumatiseerd
Mantelzorgers vergeten hulp te vragen
voor zichzelf en zijn soms getraumatiseerd door alle problemen thuis. De relaties in de familie staan onder druk en de
noden van de naastbetrokkenen worden
niet altijd gezien.
Ypsilon helpt, maar ook de GGZ biedt meer
dan mantelzorgers vaak weten. Maar hoe
kom je tijdig bij het juiste loket?
Jos Pieters
Psychosecafé Helmond organiseerde in het
najaar van 2016 een avond over mantelzorg in
de psychiatrie.
Ypsilon Nieuws 1 | 2017
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards