PowerPoint-presentatie

advertisement
ENZYMEN
Hoofdstuk 6
DEZE PERIODE……..
Leerstof Voortgangstoets 2.2
 Hoofdstuk 6 enzymen (geheel)
 Praktijk:
Aantonen voedingsstoffen
Kennismaken enzymen
Afbraak biomoleculen
Eiwit in melk
H6 ENZYMEN
Inhoud:
 Opbouw en werking mechanisme.
 Invloeden op de enzymactiviteit.




Temperatuur.
pH.
Enzym-substraatconcentratie.
Remstoffen.
 Toepassing mogelijkheden van enzymen.
 Spijsverteringsenzymen.
VIDEO ENZYMEN
 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100721_enzymen0
1
ACTIVERINGS ENERGIE
Meeste chemische reacties verlopen langzaam
of vinden niet plaats onder standaard condities.
Activeringsenergie = energie die nodig is om een reactie te activeren.
WERKING VAN EEN KATALYSATOR
Katalysator = stof die de activeringsenergie verlaagt.
WERKING VAN ENZYMEN
 Meeste chemische reacties in de cel verlopen niet vanzelf.
 Enzymen zijn de katalysatoren (biokatalysatoren)
 Reactiesnelheden verhoogt met factor 10 6 tot 107 °
WERKING VAN ENZYMEN
WERKING VAN ENZYMEN
Co-enzym
SLEUTEL - SLOT MODEL
Enzym – substraat complex is een specifieke binding
Splitsing:
http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/sheet_maltase.html
Synthese
http://www.bioplek.org/animaties/enzymen/enzym.swf
SPLITSING MALTOSE DOOR ENZYM
MALTASE
Opdracht 1 t/m 7 blz. 113
OPDRACHT, INDIEN TIJD OVER.
 4 Groepjes.




Invloed temperatuur
Invloed pH
Invloed van de substraat-enzymconcentratie
remstoffen
 10 min. Verdieping individueel, doorlezen.
 10 min. Bespreking met groep en de placemat invullen.
 10 min. Presentatie placemats.
ENZYMACTIVITEIT
 Invloed van zuurgraad (pH).
 Invloed van Temperatuur.
 Invloed van Enzymsubstraat concentratie.
 Invloed van remstof fen.
INVLOED VAN TEMPERATUUR
 Optimum curve
INVLOED VAN TEMPERATUUR
KOORTS:
 Door
verhoogde
lichaamstemperatuur,
->
 in actief
enzym.
INVLOED ZUURGRAAD OP ENZYM
Als de zuurgraad verandert, heeft dit invloed op de ruimtelijke
structuur en dus ook op de enzymactiviteit.
INVLOED ZUURGRAAD OP ENZYM
 Optimum is verschillend voor verschillende enzymen.
INVLOED SUBSTRAAT- EN
ENZYMCONCENTRATIE
X
X : Er treedt verzadiging op, de enzymactiviteit blijft hetzelfde.
INVLOED VAN REMSTOFFEN OP ENZYMEN
 Competitieve remming (reversibel/omkeerbare remming).
Enzym kan geen onderscheid maken tussen substraat en remstof (inhibitor).
INVLOED VAN REMSTOFFEN OP ENZYMEN
 NON- Competitieve remming (irreversibel/ onomkeerbare remming).
Opdracht 8 t/m 19
blz. 116
VERGIF
Een remstof (inhibitor) kan het enzym definitief beschadigen.
ENZYMEN IN DE INDUSTRIE
Medicijnen
Levensmiddelen
Wasmiddelen
“Kweken” van enzymen.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20060411_appelsap01
Opdracht 20 t/m 25 blz. 118
Download