Bijlage II Overdrachtsformulieren

advertisement
Bijlage II: Overdrachtsformulieren
II.I Overdrachtsformulier Utrecht
NAW-gegevens (1 en 2)
Naam moeder
___________________________________________________
Naam vader
___________________________________________________
Geboortedatum moeder
___________________________________________________
Adres
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Telefoonnummer
___________________________________________________
Tijdelijke verblijfplaats moeder en kind
___________________________________________________
___________________________________________________
Burgerservicenummer (BSN) moeder
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
De regisseur verwijdert dit voorblad alvorens het overdrachtsformulier te
verzenden naar het NCJ.
Verloskundige(1)
Naam organisatie
_____________________
Naam professional
_____________________
Contactgegevens
_____________________
In of aangevuld op datum
_____________________
Verzonden op datum
_____________________ (of achter gehouden bij moeder en kind)
Reeds contact met KZ/ JGZ rond gezin
_____________________
Kraamverzorgende (2)
Naam organisatie
_____________________
Naam professional
_____________________
Contactgegevens
_____________________
Gegevens bekeken op datum
_____________________
In of aangevuld op datum
_____________________
Verzonden op datum
_____________________ (of achter gehouden bij moeder en kind)
Reeds contact met VLK/ JGZ rond gezin
_____________________
Jeugdgezondheidszorg
Naam organisatie
_____________________
Naam professional
_____________________
Contactgegevens
_____________________
Gegevens ontvangen/ bekeken op datum
_____________________
Gegevens verwerkt in dossier op datum
_____________________
Verzonden op datum
_____________________ (of achter gehouden bij moeder en kind)
Reeds contact met VLK/ KZ rond gezin
_____________________
Algemene anamnese ouders (1)
Algehele gezondheid moeder / chronische ziekten*
___________________________________________________
Operaties
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Allergieën
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Medicatiegebruik*
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Negatieve seksuele ervaring
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Psychisch belaste anamnese
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Roken
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Alcohol
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Drugs*
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Wordt (door anderen) in huis gerookt?
0 nee, er wordt nooit gerookt
0 ja
0 nee, nooit als het kind erbij is
0 nee, niet in de afgelopen 7 dagen
SOA
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Familie-anamnese*/ erfelijke aandoeningen
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
bij welk type familielid (graad)
___________________________________________________
Huisdieren
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
Kraamzorg (2)
Duur kraamzorg
_____________
Herindicatie kraamzorg
0 nee
aantal kraamzorguren
Overig
___________________________________________________
0 ja, reden __________________________________
Obstetrische anamnese (1)
Gravida
_____________
aantal zwangerschappen
Pariteit
_____________
aantal bevallingen
Miskramen/ abortussen
_____________
aantal miskramen/ abortussen
Levend geboren kinderen, levende kinderen
_____________
aantal levend geboren kinderen
Naam, achternaam, geboortedatum kk
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Vrouwelijke genitale verminking (moeder is besneden)
0 nee
0 ja, toelichting _____________________________
Overig
__________________________________________________
Sociale anamnese (1 en 2)
Taalvaardigheid, communicatie beide ouders
___________________________________________________
Woonomstandigheden*
___________________________________________________
Gezinssituatie (samenstelling, relatie)
___________________________________________________
(eventueel adres andere kinderen)
___________________________________________________
Ouders werkzaam (verrichten betaald werk)
0 nee
0 ja
Interactie binnen gezin (observatie)
0 goed
0 niet goed __________________________________
Draagkracht-draaglast vader
0 bevorderend
0 in evenwicht
0 belemmerend
Draagkracht-draaglast moeder
0 bevorderend
0 in evenwicht
0 belemmerend
Psychische aandoeningen moeder
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Instabiele gezinssituatie
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Mantelzorg
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
0 een ouder is werkzaam
Culturele herkomst (geboorteland vader en geboorteland moeder)
___________________________________________________
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
___________________________________________________
Huidige zwangerschap (1)
Prenatale zorg door
___________________________________________________
Verloop zwangerschap (problemen)
___________________________________________________
(risicofactoren, complicaties, consulten, overdracht)
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
Zwangerschapsduur
__________ weken
Consult, overdracht inclusief reden (moeder)
___________________________________________________
Ontsluitingsduur
__________ uren
Uitdrijvingsduur
__________ minuten
Gemeente waar kind geboren is
___________________________________________________
Plaats geboorte kind*
___________________________________________________
Wijze geboorte
___________________________________________________
Ligging*
___________________________________________________
Bloedverlies pp.
0 nee
Overig
___________________________________________________
__________ dagen
__________ minuten
0 ja, nl. _____________________________________
Bloeduitslagen moeder (1)
HIV
__________________________
Hb
___________________
Hep B
__________________________
Bloedgroep, rhesusfactor, anti- D
___________________
Lues
__________________________
Overig
___________________
Kind pp.(1)
Naam/achternaam
___________________________________________________
Geslacht
0 mannelijk 0 vrouwelijk
BSN
___________________________________________________
0 niet gespecificeerd
Geboortedatum/tijdstip
___________________________________________________
Apgar-score
___________________________________________________
Geboortegewicht
__________ gram
Gamma immunoglobuline (hep. B)
0 ja
0 nee
0 onbekend
Eerste vaccinatie hepatitis B
0 ja
0 nee
0 onbekend
Testes ingedaald (l/r)
Links:
0 nee
0 ja
Gevonden afwijkingen
___________________________________________________
Prematuur, dysmatuur
Prematuur: 0 nee
Paediatrische betrokkenheid
0 nee
(betrokkene)
___________________________________________________
Aangeboren afwijking
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
Rechts: 0 nee
0 ja
Dysmatuur: 0 nee
0 ja
0 ja
0 ja, reden __________________________________
Kind (1 en 2)
Problemen eerste 24 uur
___________________________________________________
(temperatuur, ademhaling, drinken)
___________________________________________________
Icterus bilirubine bepaling verricht*
0 nee
0 ja, uitslag: _________________________________
Huisarts betrokkenheid
0 nee
0 ja, reden __________________________________
Laagste gewicht (op welke dag)
__________ gram
Gewicht achtste dag
__________ gram
Hielprik verricht
0 nee
0 ja, datum __________________________________
Gehoorscreening
0 nee
0 ja, datum __________________________________
Dag eerste meconiumlozing
_________________________ datum
Huilgedrag
___________________________________________________
Slaapgedrag
___________________________________________________
Bijzonderheden met betrekking tot de navel
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
____________________________ datum
Voeding gerelateerde vragen (2)
Soort voeding* (borstvoeding, kunstvoeding, beide)
___________________________________________________
Hoeveel en hoe vaak
___________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------Vragen alleen van belang voor borstvoeding
Baby is aangelegd binnen een uur na de geboorte
0 nee
0 ja
Ondersteuning borstvoeding gewenst
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Baby gaat zonder moeite/ hulpmiddelen aan de borst
0 nee
0 ja
Moeder kent de verschillende voedingshoudingen
0 nee
0 ja
Moeder kan zelfstandig aanleggen
0 nee
0 ja
Baby krijgt afgekolfde moedermelk
0 nee
0 ja
geen harde plekken na het drinken
0 nee
0 ja
Moeder heeft pijnklachten
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Moeder maakt gebruik van borstkolf
0 nee
0 ja
Overig
___________________________________________________
Borsten worden goed leeggedronken;
Actief betrokken hulpverleners/ hulpverlening op indicatie (1 en 2)
Toevoegen of en met welke hulpverleners contact is geweest in het kader van vroegsignalering
Contactpersoon organisatie/ hulpverlener
___________________________________________________
Functie organisatie/ hulpverlener
___________________________________________________
Telefoon organisatie/ hulpverlener
___________________________________________________
E-mailadres organisatie/ hulpverlener
___________________________________________________
Reden
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
Toelichting overdrachtsformulier
In het formulier is een aantal items met een * gemarkeerd. Hierbij geven wij de keuze mogelijkheden die
gehanteerd worden in de BDS om zo tot de meest uniforme wijze van gegevensverzameling te komen.
Algemene anamnese ouders (1)
Algehele gezondheid moeder/ chronische ziekten
Erfelijk bepaalde ziekten in de familie:
-
Aangeboren afwijking
-
Allergie
-
Astma/COPD
-
Diabetes
-
Dyslexie
-
Eczeem
-
Epilepsie
-
Heupafwijking
-
Oogafwijking
-
Slechthorendheid
-
Spierziekte
-
Verstandelijke handicap
-
Sikkelcelanemie
-
Anders, namelijk……………………………………………….
Medicatiegebruik
Medicijnen soort
-
Antibiotica
-
Anti-Epileptica
-
Anti-Hypertensiva
-
Antimycotica
-
Immunosuppresiva
-
Insuline
-
Middelen bij astma
-
NSAID's
-
Psychofarmaca
-
Systemische corticosteroiden
-
Thyreostatica
-
Anders
Drugsgebruik
Type drugsgebruik tijdens de zwangerschap
-
Cannabis/marihuana
-
Cocaïne
-
Crack/Base coke
-
XTC
-
Amfetamine/speed
-
Heroïne
-
Methadon
-
GHB
-
Poppers
-
LSD
-
Paddo's/ecodrugs
Familie-anamnese/erfelijke aandoeningen aan vaders en moeders kant
Erfelijke bepaalde ziekte in de familie
-
Aangeboren afwijking
-
Allergie
-
Astma/COPD
-
Diabetes
-
Dyslexie
-
Eczeem
-
Epilepsie
-
Heupafwijking
-
Oogafwijking
-
Slechthorendheid
-
Spierziekte
-
Verstandelijke handicap
-
Sikkelcelanemie
-
Anders
Familielid
-
Vader
-
Moeder
-
Broer
-
Zus
-
Vader van vader
-
Moeder van vader
-
Vader van moeder
-
Moeder van moeder
-
Broer van vader
-
Broer van moeder
-
Zus van vader
-
Zus van moeder
-
3e graad
Kraamzorg (2)
Obstetrische anamnese (1)
Sociale anamnese (1 en 2)
Woonomstandigheden (combinatie bedreiging sociaal en fysiek milieu)
-
Geen
-
Onhygiënische woonsituatie
-
Veel verkeer in buurt
-
Slecht binnenmilieu
-
Open water in buurt
-
Onveilige buurt (criminaliteit)
-
Weinig/ speelgelegenheid
Huidige zwangerschap (1)
Partus (1)
Plaats geboorte kind
Plaats geboorte kind
-
Thuis
-
Poliklinisch
-
Ziekenhuis (+ naam ziekenhuis)
Ligging
Ligging bij geboorte)
-
Achterhoofd voor
Achterhoofd achter
-
Kruin
Aangezicht
-
Voorhoofd
Hoofdligging anders
-
Volkomen stuit
Onvolkomen stuit
-
Dwars
Anders
-
Onbekend
Bloeduitslagen moeder (1)
Kind pp.(1)
Kind (1 en 2)
Uitslag icterus bilirubine bepaling (oorzaak geel zien):
-
Fysiologisch
-
Leveraandoening
-
Bloedgroep antagonisme
-
Anders
-
Infectie
-
Onbekend
Voeding gerelateerde vragen (2)
Soort voeding
Melkvoeding op dit moment
-
Uitsluitend borstvoeding
Gemengde voeding
-
Kunstvoeding
Borstvoeding + bijvoeding
-
Gemengde voeding + bijvoeding
Kunstvoeding + bijvoeding
-
Anders
Actief betrokken hulpverleners, hulpverlening op indicatie (1 en 2)
II.II Overdrachtsformulier Zeeland
NAW-gegevens
Naam moeder
___________________________________________________
Naam vader
___________________________________________________
Geboortedatum moeder
___________________________________________________
Adres
___________________________________________________
_______ ____________________________________________
Telefoonnummer
___________________________________________________
Tijdelijke verblijfplaats moeder en kind
___________________________________________________
`
___________________________________________________
Ouders werkzaam (verrichten betaald werk)
Burgerservicenummer (BSN) moeder
0 nee
0 ja
0 een ouder is werkzaam
____________________________________________
Etniciteit (geboorteland vader en geboorteland moeder)
_____________________________________________
_________________ ____________________________
Overig
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Kraamverzorgende
Naam organisatie
_____________________
Naam professional
_____________________
Contactgegevens
_____________________
Gegevens bekeken op datum
_____________________
In of aangevuld op datum
_____________________
Verzonden op datum
_____________________ (of achter gehouden bij moeder en kind)
Reeds contact met VLK/ JGZ rond gezin
_____________________
Kraamzorg
Duur kraamzorg
_____________
Herindicatie kraamzorg
0 nee
aantal kraamzorguren
Overig
___________________________________________________
0 ja, reden __________________________________
Sociale anamnese
Taalvaardigheid, communicatie beide ouders
___________________________________________________
Woonomstandigheden*
___________________________________________________
Gezinssituatie (samenstelling, relatie)
___________________________________________________
(eventueel adres andere kinderen)
___________________________________________________
Mantelzorg
0 nee
Overig
___________________________________________________
0 ja, nl. _____________________________________
Kind
Naam/achternaam
___________________________________________________
Geboortedatum
___________________________________________________
Problemen eerste 24 uur
___________________________________________________
(temperatuur, ademhaling, drinken)
___________________________________________________
Laagste gewicht (op welke dag)
__________ gram
Gewicht achtste dag
__________ gram
Hielprik verricht
0 nee
0 ja, datum __________________________________
Gehoorscreening
0 nee
0 ja, datum __________________________________
Dag eerste meconiumlozing
_________________________ datum
Huilgedrag
___________________________________________________
Slaapgedrag
___________________________________________________
Bijzonderheden met betrekking tot de navel
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
____________________________ datum
Voeding gerelateerde vragen
Soort voeding* (borstvoeding, kunstvoeding, beide)
___________________________________________________
Hoeveel en hoe vaak
___________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vragen alleen van belang voor borstvoeding
Baby is aangelegd binnen een uur na de geboorte
0 nee
0 ja
Ondersteuning borstvoeding gewenst
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Baby gaat zonder moeite/ hulpmiddelen aan de borst
0 nee
0 ja
Moeder kent de verschillende voedingshoudingen
0 nee
0 ja
Moeder kan zelfstandig aanleggen
0 nee
0 ja
Baby krijgt afgekolfde moedermelk
0 nee
0 ja
geen harde plekken na het drinken
0 nee
0 ja
Moeder heeft pijnklachten
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Moeder maakt gebruik van borstkolf
0 nee
0 ja
Overig
___________________________________________________
Borsten worden goed leeggedronken;
Huisarts
Naam huisartsenpraktijk
_____________________
Naam professional
_____________________
Contactgegevens
_____________________
In of aangevuld op datum
_____________________
Verzonden op datum
_____________________ (of achter gehouden bij moeder en kind)
Reeds contact met KZ/ JGZ rond gezin
_____________________
Sociale anamnese
Hechting binnen gezin (observatie)
0 goed
0 niet goed __________________________________
Draagkracht-draaglast vader
0 bevorderend
0 in evenwicht
0 belemmerend
Draagkracht-draaglast moeder
0 bevorderend
0 in evenwicht
0 belemmerend
Psychische aandoeningen moeder
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Instabiele gezinssituatie
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Overig
___________________________________________________
Kind
Icterus bilirubine bepaling verricht*
0 nee
0 ja, uitslag: _________________________________
Huisarts betrokkenheid
0 nee
0 ja, reden __________________________________
Actief betrokken hulpverleners/ hulpverlening op indicatie
Toevoegen of en met welke hulpverleners contact is geweest in het kader van vroegsignalering
Contactpersoon organisatie/ hulpverlener
___________________________________________________
Functie organisatie/ hulpverlener
___________________________________________________
Telefoon organisatie/ hulpverlener
___________________________________________________
E-mailadres organisatie/ hulpverlener
___________________________________________________
Reden
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
Jeugdgezondheidszorg
Naam organisatie
_____________________
Naam professional
_____________________
Contactgegevens
_____________________
Gegevens ontvangen/ bekeken op datum
_____________________
Gegevens verwerkt in dossier op datum
_____________________
Verzonden op datum
_____________________ (of achter gehouden bij moeder en kind)
Reeds contact met VLK/ KZ rond gezin
_____________________
Toelichting overdrachtsformulier
In het formulier is een aantal items met een * gemarkeerd. Hierbij geven wij de keuze mogelijkheden die
gehanteerd worden in de BDS om zo tot de meest uniforme wijze van gegevensverzameling te komen.
Sociale anamnese
Woonomstandigheden (combinatie bedreiging sociaal en fysiek milieu)
-
Geen
-
Onhygiënische woonsituatie
-
Veel verkeer in buurt
-
Slecht binnenmilieu
-
Open water in buurt
-
Onveilige buurt (criminaliteit)
-
Weinig/ speelgelegenheid
Kind
Uitslag icterus bilirubine bepaling (oorzaak geel zien):
-
Fysiologisch
-
Leveraandoening
-
Bloedgroep antagonisme
-
Anders
-
Infectie
-
Onbekend
Voeding gerelateerde vragen
Soort voeding
Melkvoeding op dit moment
-
Uitsluitend borstvoeding
Gemengde voeding
-
Kunstvoeding
Borstvoeding + bijvoeding
-
Gemengde voeding + bijvoeding
Kunstvoeding + bijvoeding
-
Anders
II.III Overdrachtsformulier Zuidzorg
NAW-gegevens (1 en 2)
Naam moeder
___________________________________________________
Naam vader
___________________________________________________
Geboortedatum moeder
___________________________________________________
Adres
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Telefoonnummer
___________________________________________________
Tijdelijke verblijfplaats moeder en kind
___________________________________________________
___________________________________________________
Burgerservicenummer (BSN) moeder
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
De regisseur verwijdert dit voorblad alvorens het overdrachtsformulier te
verzenden naar het NCJ.
Verloskundige(1)
Naam organisatie
_____________________
Naam professional
_____________________
Contactgegevens
_____________________
In of aangevuld op datum
_____________________
Verzonden op datum
_____________________ (of achter gehouden bij moeder en kind)
Reeds contact met KZ/ JGZ rond gezin
_____________________
Kraamverzorgende (2)
Naam organisatie
_____________________
Naam professional
_____________________
Contactgegevens
_____________________
Gegevens bekeken op datum
_____________________
In of aangevuld op datum
_____________________
Verzonden op datum
_____________________ (of achter gehouden bij moeder en kind)
Reeds contact met VLK/ JGZ rond gezin
_____________________
Jeugdgezondheidszorg
Naam organisatie
_____________________
Naam professional
_____________________
Contactgegevens
_____________________
Gegevens ontvangen/ bekeken op datum
_____________________
Gegevens verwerkt in dossier op datum
_____________________
Verzonden op datum
_____________________ (of achter gehouden bij moeder en kind)
Reeds contact met VLK/ KZ rond gezin
_____________________
Algemene anamnese ouders (1)
Algehele gezondheid moeder / chronische ziekten*
___________________________________________________
Operaties
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Allergieën
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Medicatiegebruik*
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Negatieve seksuele ervaring
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Psychisch belaste anamnese
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Roken
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Alcohol
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Drugs*
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Wordt (door anderen) in huis gerookt?
0 nee, er wordt nooit gerookt
0 ja
0 nee, nooit als het kind erbij is
0 nee, niet in de afgelopen 7 dagen
SOA
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Familie-anamnese*/ erfelijke aandoeningen
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
bij welk type familielid (graad)
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
Kraamzorg (2)
Duur kraamzorg
_____________
aantal kraamzorguren
Herindicatie kraamzorg
0 nee
Overig
___________________________________________________
0 ja, reden __________________________________
Obstetrische anamnese (1)
Gravida
_____________
aantal zwangerschappen
Pariteit
_____________
aantal bevallingen
Miskramen/ abortussen
_____________
aantal miskramen/ abortussen
Levend geboren kinderen, levende kinderen
_____________
aantal levend geboren kinderen
Naam, achternaam, geboortedatum kk
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Vrouwelijke genitale verminking (moeder is besneden)
0 nee
0 ja, toelichting _____________________________
Overig
__________________________________________________
Sociale anamnese (1 en 2)
Taalvaardigheid, communicatie beide ouders
___________________________________________________
Woonomstandigheden*
___________________________________________________
Gezinssituatie (samenstelling, relatie)
___________________________________________________
(eventueel adres andere kinderen)
___________________________________________________
Interactie binnen gezin (observatie)
0 goed
Draagkracht-draaglast vader
0 bevorderend
0 in evenwicht
0 belemmerend
Draagkracht-draaglast moeder
0 bevorderend
0 in evenwicht
0 belemmerend
Psychische aandoeningen moeder
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Instabiele gezinssituatie
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Mantelzorg
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Overig
___________________________________________________
0 niet goed __________________________________
___________________________________________________
Huidige zwangerschap (1)
Prenatale zorg door
___________________________________________________
Verloop zwangerschap (problemen)
___________________________________________________
(risicofactoren, complicaties, consulten, overdracht)
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
Zwangerschapsduur
__________ weken
Consult, overdracht inclusief reden (moeder)
___________________________________________________
Ontsluitingsduur
__________ uren
Uitdrijvingsduur
__________ minuten
Gemeente waar kind geboren is
___________________________________________________
Plaats geboorte kind*
___________________________________________________
Wijze geboorte
___________________________________________________
Ligging*
___________________________________________________
Bloedverlies pp.
0 nee
Overig
___________________________________________________
__________ dagen
__________ minuten
0 ja, nl. _____________________________________
Bloeduitslagen moeder (1)
HIV
__________________________
Hb
___________________
Hep B
__________________________
Bloedgroep, rhesusfactor, anti- D
___________________
Lues
__________________________
Overig
___________________
Kind pp.(1)
Naam/achternaam
___________________________________________________
Geslacht
0 mannelijk 0 vrouwelijk
BSN
___________________________________________________
0 niet gespecificeerd
Geboortedatum/tijdstip
___________________________________________________
Apgar-score
___________________________________________________
Geboortegewicht
__________ gram
Gamma immunoglobuline (hep. B)
0 ja
0 nee
0 onbekend
Eerste vaccinatie hepatitis B
0 ja
0 nee
0 onbekend
Testes ingedaald (l/r)
Links:
0 nee
0 ja
Gevonden afwijkingen
___________________________________________________
Prematuur, dysmatuur
Prematuur: 0 nee
Paediatrische betrokkenheid
0 nee
(betrokkene)
___________________________________________________
Aangeboren afwijking
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
Rechts: 0 nee
0 ja
Dysmatuur: 0 nee
0 ja
0 ja
0 ja, reden __________________________________
Kind (1 en 2)
Problemen eerste 24 uur
___________________________________________________
(temperatuur, ademhaling, drinken)
___________________________________________________
Icterus bilirubine bepaling verricht*
0 nee
0 ja, uitslag: _________________________________
Huisarts betrokkenheid
0 nee
0 ja, reden __________________________________
Laagste gewicht (op welke dag)
__________ gram
Gewicht achtste dag
__________ gram
Hielprik verricht
0 nee
0 ja, datum __________________________________
Gehoorscreening
0 nee
0 ja, datum __________________________________
Dag eerste meconiumlozing
_________________________ datum
Huilgedrag
___________________________________________________
Slaapgedrag
___________________________________________________
Bijzonderheden met betrekking tot de navel
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
____________________________ datum
Voeding gerelateerde vragen (2)
Soort voeding* (borstvoeding, kunstvoeding, beide)
___________________________________________________
Hoeveel en hoe vaak
___________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------Vragen alleen van belang voor borstvoeding
Baby is aangelegd binnen een uur na de geboorte
0 nee
0 ja
Ondersteuning borstvoeding gewenst
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Baby gaat zonder moeite/ hulpmiddelen aan de borst
0 nee
0 ja
Moeder kent de verschillende voedingshoudingen
0 nee
0 ja
Moeder kan zelfstandig aanleggen
0 nee
0 ja
Baby krijgt afgekolfde moedermelk
0 nee
0 ja
geen harde plekken na het drinken
0 nee
0 ja
Moeder heeft pijnklachten
0 nee
0 ja, nl. _____________________________________
Moeder maakt gebruik van borstkolf
0 nee
0 ja
Overig
___________________________________________________
Borsten worden goed leeggedronken;
Actief betrokken hulpverleners/ hulpverlening op indicatie (1 en 2)
Toevoegen of en met welke hulpverleners contact is geweest in het kader van vroegsignalering
Contactpersoon organisatie/ hulpverlener
___________________________________________________
Functie organisatie/ hulpverlener
___________________________________________________
Telefoon organisatie/ hulpverlener
___________________________________________________
E-mailadres organisatie/ hulpverlener
___________________________________________________
Reden
___________________________________________________
Overig
___________________________________________________
Toelichting overdrachtsformulier
In het formulier is een aantal items met een * gemarkeerd. Hierbij geven wij de keuze mogelijkheden die
gehanteerd worden in de BDS om zo tot de meest uniforme wijze van gegevensverzameling te komen.
Algemene anamnese ouders (1)
Algehele gezondheid moeder/ chronische ziekten
Erfelijk bepaalde ziekten in de familie:
-
Aangeboren afwijking
-
Allergie
-
Astma/COPD
-
Diabetes
-
Dyslexie
-
Eczeem
-
Epilepsie
-
Heupafwijking
-
Oogafwijking
-
Slechthorendheid
-
Spierziekte
-
Verstandelijke handicap
-
Sikkelcelanemie
-
Anders, namelijk……………………………………………….
Medicatiegebruik
Medicijnen soort
-
Antibiotica
-
Anti-Epileptica
-
Anti-Hypertensiva
-
Antimycotica
-
Immunosuppresiva
-
Insuline
-
Middelen bij astma
-
NSAID's
-
Psychofarmaca
-
Systemische corticosteroiden
-
Thyreostatica
-
Anders
Drugsgebruik
Type drugsgebruik tijdens de zwangerschap
-
Cannabis/marihuana
-
Cocaïne
-
Crack/Base coke
-
XTC
-
Amfetamine/speed
-
Heroïne
-
Methadon
-
GHB
-
Poppers
-
LSD
-
Paddo's/ecodrugs
Familie-anamnese/erfelijke aandoeningen aan vaders en moeders kant
Erfelijke bepaalde ziekte in de familie
-
Aangeboren afwijking
-
Allergie
-
Astma/COPD
-
Diabetes
-
Dyslexie
-
Eczeem
-
Epilepsie
-
Heupafwijking
-
Oogafwijking
-
Slechthorendheid
-
Spierziekte
-
Verstandelijke handicap
-
Sikkelcelanemie
-
Anders
Familielid
-
Vader
-
Moeder
-
Broer
-
Zus
-
Vader van vader
-
Moeder van vader
-
Vader van moeder
-
Moeder van moeder
-
Broer van vader
-
Broer van moeder
-
Zus van vader
-
Zus van moeder
-
3e graad
Kraamzorg (2)
Obstetrische anamnese (1)
Sociale anamnese (1 en 2)
Woonomstandigheden (combinatie bedreiging sociaal en fysiek milieu)
-
Geen
-
Onhygiënische woonsituatie
-
Veel verkeer in buurt
-
Slecht binnenmilieu
-
Open water in buurt
-
Onveilige buurt (criminaliteit)
-
Weinig/ speelgelegenheid
Huidige zwangerschap (1)
Partus (1)
Plaats geboorte kind
Plaats geboorte kind
-
Thuis
-
Poliklinisch
-
Ziekenhuis (+ naam ziekenhuis)
Ligging
Ligging bij geboorte)
-
Achterhoofd voor
Achterhoofd achter
-
Kruin
Aangezicht
-
Voorhoofd
Hoofdligging anders
-
Volkomen stuit
Onvolkomen stuit
-
Dwars
Anders
-
Onbekend
Bloeduitslagen moeder (1)
Kind pp.(1)
Kind (1 en 2)
Uitslag icterus bilirubine bepaling (oorzaak geel zien):
-
Fysiologisch
-
Leveraandoening
-
Bloedgroep antagonisme
-
Anders
-
Infectie
-
Onbekend
Voeding gerelateerde vragen (2)
Soort voeding
Melkvoeding op dit moment
-
Uitsluitend borstvoeding
Gemengde voeding
-
Kunstvoeding
Borstvoeding + bijvoeding
-
Gemengde voeding + bijvoeding
Kunstvoeding + bijvoeding
-
Anders
Actief betrokken hulpverleners, hulpverlening op indicatie (1 en 2)
Download