THEMA 1: elektrische kracht - sleutels

advertisement
QUARK_5-Thema-01-elektrische kracht - sleutels
Blz.
1
THEMA 1: elektrische kracht - sleutels
Vraag-1) [les-A] metalen bol
Een metalen bol wordt positief geladen en samen met een
tweede geladen bol op een glazen plaat gezet (tekening in
bovenaanzicht).
a) Hoe gaat de lading zich verdelen? Verklaar.
b) Teken de ladingsverdeling op de beide metalen
bollen in de volgende situaties.
c) Je legt de bol nu rechtstreeks op de grond. Wordt de aarde hierdoor geladen? Verklaar.
Oplossing:
Vraag-2) [les-A] Liesbeth
Op een droge winterdag stapt Liesbeth uit haar auto en door de wrijving met de autostoel krijgt
haar jas een lading van -83 µC.
Bereken: het aantal extra elektronen op haar jas en haar massatoename.
Oplossing:
Vraag-3) [les-B] PSE
In het periodiek systeem van de elementen (PSE) neemt de atoomstraal binnen een periode af.
a) Verklaar aan de hand van coulombkracht.
b) Welke invloed heeft dit op de elektronegativiteit (= neiging om elektronen op te nemen)
binnen een periode?
Oplossing:
QUARK_5-Thema-01-elektrische kracht - sleutels
Blz.
2
Vraag-4) [les-B] 2 metalen bollen
Twee metalen bollen bevinden zich met hun middelpunt op 12 cm van elkaar en hebben
respectievelijk een lading van 0,080 µC en -0,060 µC.
Teken en bereken de kracht op elke bol.
Oplossing:
Vraag-5) [les-B] 2 puntvormige ladingen
Twee puntvormige ladingen (Q1 = 0,294 C en Q2 = 0,147 C) oefenen een kracht uit op elkaar
van 4,80 N. Op welke afstand bevinden de ladingen zich?
Oplossing:
Vraag-6) [les-B] atoom
Een elektron bevindt zich op 1,5.10-12 m van de kern van een ijzeratoom dat 26 protonen bevat.
a) Teken en bereken de coulombkracht van de kern op het elektron.
b) Hoe komt het dat het elektron niet in de kern opgenomen wordt?
Oplossing:
Vraag-7) [les-B] waterstofatoom
Het waterstofatoom bestaat uit een positieve kern waarrond een elektron beweegt op een baan
met een straal r = 0,53.10-10 m.
Bereken de coulombkracht op het elektron.
Oplossing:
QUARK_5-Thema-01-elektrische kracht - sleutels
Vraag-8) [les-B] situatie voor en na…
Blz.
3
Twee puntladingen op 5,00 m van elkaar stoten elkaar in de lucht af met een kracht van 0,072
N. Je brengt ze met elkaar in contact en plaatst ze dan weer op dezelfde afstand van elkaar. Ze
stoten elkaar nu af met een kracht van 0,081 N. Hoe groot zijn de oorspronkelijke ladingen?
Oplossing:
Vraag-9) [les-B] resulterende kracht…
Een puntlading van 3,00 µC wordt tussen twee
puntladingen geplaatst, zoals voorgesteld op de figuur.
a) Vul in onderstaande uitdrukkingen + of- aan,
zodat de uitdrukking correct is voor de kracht op deze middelste lading.
b) Teken en bereken de kracht op deze middelste lading.
Oplossing:
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards