Extra informatieblad - Medisch Centrum te Cleeff

advertisement
Praktijk Psychotherapie Mw. drs. T. Wilschut
Mijn naam is Tienke Wilschut, ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut
en werk sinds 1983 in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben begonnen
als ziekenhuispsycholoog, daarna als psychotherapeut werkzaam geweest
bij verschillende GGZ-instellingen. Sinds 2008 ben ik volledig zelfstandig
gevestigd en heb mijn praktijk gedeeltelijk in Medisch Centrum Te Cleeff.
Extra informatieblad
Ik ben opgeleid vanuit meerdere theoretische referentiekaders en heb als
specialisatie psychoanalytische (inzichtgevende) psychotherapie.
Therapiemogelijkheden zijn: individuele psychotherapie voor adolescenten en
volwassenen,
Bereikbaarheid
groepspsychotherapie voor jong-volwassenen en volwassenen, en partner-
Tienke Wilschut
relatietherapie (in samenwerking met mannelijke collega).
Maandag t/m vrijdag van
In 2013 is de praktijk gevisiteerd met positief resultaat.
19.30 tot 20.00 uur: 06 - 313 363 54
U kunt zich met o.a. de volgende klachten bij mijn praktijk aanmelden;
[email protected]
rouwverwerkingsproblemen, somberheidsklachten, angstklachten,
Behandeling volgens afspraak
Medisch Centrum te Cleeff
problemen in contact met anderen, hechtingsproblemen, identiteits- en
losmakingsproblemen, werk- of studiegerelateerde problemen, klachten
na traumatische ervaringen, klachten ten gevolge van ingrijpende
levensveranderingen, en relatieproblemen.
’t Hoenstraat 9
2023 KW Haarlem
Werkwijze
Allereerst zal ik met u uw klachten en problemen ordenen en met u uw
verwachtingen van de therapie bespreken. Mocht u bijvoorbeeld meer een
klachtgerichte aanpak wensen dan zal ik u doorverwijzen naar een collega.
Wanneer u kiest voor een meer inzichtgevende, ontdekkende psychotherapie
dan volgen er nog 2 intakegesprekken waarin verder wordt ingegaan op uw
levensgeschiedenis en hoe u in het verleden met problemen bent omgegaan,
en waarom u nu vastloopt. Samen met u wordt geprobeerd een idee over het
ontstaan en mogelijke samenhang van de klachten te krijgen en besproken
wat u in de behandeling wilt bereiken.
Afhankelijk van uw hulpvraag en de aard en omvang van de problemen maak
ik samen met u afspraken over de soort van de therapie en de frequentie van
de zittingen.
De behandeling kan variëren van enkele gesprekken tot langer durende
psychotherapie.
Psychotherapie vraagt van u de bereidheid om stil te staan bij uw gevoelens
en gedachten in heden en in het verleden.
Psychotherapie is een proces dat gepaard gaat met ups en downs. Het
is niet zo dat u zich iedere week wat beter gaat voelen. Het kan zijn dat
u zich soms slechter voelt, of het idee heeft dat u niet verder komt. Dat is
vaak onvermijdelijk, omdat u zich meer bewust kunt worden van pijnlijke
verborgen gevoelens, zoals angst, schaamte , schuld, die hun wortels in
het verleden hebben. In de behandeling wordt ernaar gestreefd dat u meer
keuzemogelijkheden krijgt om met uw klachten en problemen om te gaan.
Kosten
Ik heb contracten met bijna alle zorgverzekeraars; declaraties lopen via
DBC’s, waarbij u toestemming dient te geven is om uw gegevens aan uw
verzekeraar te mogen melden. Er is een verwijsbrief van de huisarts nodig
waarin een indicatie voor psychotherapie is vermeld. In 2013 is er geen eigen
bijdrage meer verschuldigd, behoudens het eigen risico dat geldt voor alle
1-2
Praktijk Psychotherapie Mw. drs. T. Wilschut
kosten die u in de gezondheidszorg maakt. Wel worden er kosten in rekening
gebracht wanneer u niet tenminste 24 uur van tevoren de zitting heeft
afgezegd.
Kwalificaties en Lidmaatschappen
■ BIG registratie Gezondheidszorg- en Klinisch psycholoog:
registratie nummer 79016249225
Extra informatieblad
■ BIG registratie: Psychotherapeut :registratie nummer 99016249216
■ Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten
■ Lid- en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor
Psychoanalytische Psychotherapie
Bereikbaarheid
■ Lid- en leertherapeut van de Nederlandse Vereniging
Tienke Wilschut
Voor Groepspsychotherapie
Maandag t/m vrijdag van
19.30 tot 20.00 uur: 06 - 313 363 54
Klachten
[email protected]
Wanneer u onvrede hebt over mij cq de therapie stel ik het op prijs dat u dit
met mij bespreekt. Mocht u er met mij niet uitkomen dan kunt u uw klacht
Behandeling volgens afspraak
voorleggen aan de instanties zoals vermeld in de brochure van de NVVP.
Medisch Centrum te Cleeff
Verdere informatie: zie website NVVP en NVGP
’t Hoenstraat 9
2023 KW Haarlem
2-2
Praktijk Psychotherapie Mw. drs. T. Wilschut
Download