PowerPoint-presentatie

advertisement
Specialisatie Redden
Theorielessen (2e les theorie-toets)
Zwembad praktijkles
Buitenwater praktijkles
Specialisatie redden is nooit “afgerond”
Redden blijven herhalen!!!!
Specialisatie Redden
Iemand zoeken;
* wat hebben jullie al geoefend
* welke verschillende manieren zijn er
Iemand helpen;
* welke volgorde, waaraan moet je
denken
Iemand zoeken
Iemand zoeken;
• Organiseren reddingsoperatie
• Stop, Adem, Denk, Doe
• Plan maken en taken verdelen
• Zoekpatronen
• Duiker naar boven en naar de kant
• Denk aan je eigen veiligheid
Iemand helpen
Iemand helpen;
• Duiker naar de kant brengen
• Wat is er aan de hand
• Diagnose stellen
• Beslissen wat je met iemand gaat doen
• Evt. reanimeren, zuurstof toedienen, tel.112
Symptoomherkenning
* welke problemen /symptomen kom je in de
praktijk regelmatig tegen
Symptoomherkenning
Spanning, stress en hyperventilatie
Onderkoeling
Decompressieziekte
Longoverdrukletsel
Koolstofmonoxidevergiftiging
Kooldioxidevergiftiging
Zuurstofvergiftiging
Beademen Hartmassage
• Jaarlijks oefenen met de reanimatie
avond
• Gaan we straks oefenen
• 30 x masseren : 2 x beademen
Zuurstoftoediening
Vraagsysteem / constant flow systeem
Verschillende maskers
Veiligheid
* gaan we straks oefenen
Ongevalsafhandeling
1. Diagnose stellen
2. Informatie achterhalen
3. Iemand helpen + bv. zuurstof
toedienen, stabiele zijligging
4. Evt. hulpdiensten alarmeren
Ongevalsafhandeling-2
5. Vocht toedienen
6. Afkoelen voorkomen
7. Invullen meldingslijst DOSA
8. Evaluatie
Casussen in 3 groepen
• Uitwerken casus, boek gebruiken
• Presenteren casus voor de groep
• Discussie over de aanpak van de
casussen
Casus 1
• Xaver en Hannie duiken in de Beldert; het is
vrijdagavond 22.00 uur in augustus. Na een half uur
komt Hannie boven, hij is Xaver kwijt.
• Hij heeft hem voor het laatst gezien bij de Kotter.
Heeft onderwater nog een minuutje gewacht en is
naar boven gegaan.
• Er zitten meerdere mensen aan de kant een
biertje/wijntje te drinken en er zijn er nog een paar
aan het duiken.
• Wat nu?????
Casus 2
* Met het Zeelandweekend maken Rob en Louis een
derde duik na de barbecue. Ze gaan nog even naar
de tweede peiler bij de Zeelandbrug. Ze zijn wel wat
laat en moeten erg haasten.
• Na de duik zit Louis wat stil in een hoekje en begint
wat opzichtig over zijn rechterarm te wrijven en die
arm te strekken, alsof hij probeert zijn elleboog te
deblokkeren. Zijn armen tintelen en heeft een beetje
doof gevoel in 1 hand.
• Wat is er aan de hand, wat gaan jullie doen??
Casus 3
* Het is eerste paasdag en er worden
onderwater eieren gezocht.
• Na 45 minuten komen Marco en Suzanne uit
het water. Ze hebben 25 eieren gevonden.
• Met het omkleden is Suus erg stil, ze ziet
lijkwit en krijgt haar uitrusting niet uit.
• Ze weet niet meer wat te doen en is ook niet
echt aanspreekbaar.
• Wat te doen??
Casus voor iedereen
• Er komt 1 duiker uit het water, helemaal in
paniek, komt niet uit zijn woorden. Zegt iets
over een gigantische steur en is
doodsbenauwd. Ademt ontzettend snel, hijgt
aan 1 stuk door.
• Raakt buiten westen, maar blijft wel ademen.
* Gebruik de reanimatiepop, alsof de pop de
duiker is.
Evaluatie theorieavond redden
•
•
•
•
•
Volgende theorieavond de theorietoets
Waar is nog behoefte aan
Wat willen jullie verder oefenen
Wat vonden jullie van deze avond
Wanneer gaan we de buitenwaterpraktijk oefenen
Download