Nieuwsbrief 4 - Juliana van Stolbergschool

advertisement
Nieuwsbrief 4
Kalender
9 november
28 oktober tot
11 november
12 november
15 november
Nationaal Schoolontbijt
Groep 6 t/m 8: School en Sport
21 november
27 november
Inloop ouders
2 december
Nieuwsbrief 5
5 december
Sinterklaas komt op school. Kinderen zijn om 12.00
uur vrij
Kinderen zijn vrij i.v.m. de studiedag voor
leerkrachten
19.00 uur Kerstviering met ouders
9 december
20 december
Aankomst Sint in NL
Kinderen zijn om 12.00 uur vrij i.v.m. de studiemiddag
voor leerkrachten.
1e Advent
Iedereen hoort erbij, we sluiten niemand uit
Deze regel spreekt voor zich. Iedereen is de moeite waard. We proberen niemand uit
te sluiten op welke grond dan ook. Iedereen hoort erbij en doet mee. We proberen
iedereen zoveel mogelijk bij allerlei activiteiten te betrekken.
Team
Hieronder leest u een bericht van onze directeur, Harma van der Meulen.
Beste ouders,
Na een paar té drukke jaren is het helaas zo ver gekomen dat ik pas op de plaats moet
maken. Voor de komende acht weken heb ik me afgemeld. In die tijd kunt u met uw vragen
terecht, zoals altijd, bij de juf of meester van uw kinderen.
Mocht u een vraag hebben voor het MT dan kunt u bellen/ mailen naar juf Brenda of juf
Loes:
[email protected] 0318-511168
[email protected]
0318-513506
Met vriendelijke groet,
Juf Harma
Juliana van Stolbergschool/ Sterke Arm/ Nieuwsbrief 4 4-11-2016/ http://www.vanstolbergschoolveenendaal.nl
Even voorstellen
Beste ouders en kinderen,
Mijn naam is Marieke van Meijeren en ik kom uit Ede. Deze helft van het schooljaar zal ik te
vinden zijn op de Juliana van Stolbergschool als derde- jaars PABO-student van de
Christelijke Hogeschool Ede. Mijn stageklas is groep 6/7/8 daar zal ik op donderdag en
vrijdag te vinden zijn. Ik zal regelmatig voor de groep staan om lessen te geven. Ik heb er
veel zin om komende periode voor de klas te staan en andere activiteiten uit te voeren.
Heeft u vragen of wilt u even kort kennismaken,
spreek mij gerust even aan!
Tot ziens,
Marieke van Meijeren
Vragenlijst voor ouders over sociale veiligheid
Onze school houdt in de gaten hoe veilig leerlingen zich voelen.
Daarom onderzoekt de school de veiligheidsbeleving van de kinderen. De leerlingen vullen
ieder jaar een vragenlijst in. De ouders en leerkrachten vullen een keer per twee jaar een
vragenlijst in.
Als blijkt dat leerlingen zich niet veilig voelen, of dat er op een andere manier verbetering
mogelijk is, dan neemt de school maatregelen.
Het is dus in het belang uw kind dat u de vragenlijst invult! Zo kunnen we ervoor zorgen dat
kinderen zich veilig blijven voelen. Vanaf 7 november krijgt u een inlogcode en kunt u digitaal
een vragenlijst invullen. Wanneer u hulp nodig hebt of vragen heeft, kunt u altijd bij ons
terecht.
Dankdag
Elke dag lezen we in de krant of zien we op TV-beelden dat landen in oorlog zijn, over
aardbevingen en alle narigheid die er is in de wereld. In Nederland kunnen we rustig naar
school, kunnen we rustig buiten lopen en hebben we te eten. Op dankdag zijn we ons er
extra bewust van hoe bijzonder dat is. We danken God daarvoor.
Juliana van Stolbergschool/ Sterke Arm/ Nieuwsbrief 4 4-11-2016/ http://www.vanstolbergschoolveenendaal.nl
Zorgzaam omgaan met spullen van een ander
Op school willen we graag onze materialen en spullen netjes, heel en schoon houden. We
gebruiken de spullen een jaar lang en vaak zelfs langer dan een jaar. We leren de kinderen
om zuinig te zijn op de schoolspullen. Wilt u dit thuis ook met uw kind bespreken? Zo voeden
we onze kinderen samen op.
VierkeerWijzer
Op onze school werken we met de methode Vierkeerwijzer. We willen u graag laten weten
over welk onderwerp de kinderen werken. Wilt u vragen stellen aan uw kind over dit
onderwerp? Ze zullen er graag over vertellen en de kinderen leren ook van het stellen van
vragen.
In groep 1, 2 werken de kinderen over ziek en gezond
In groep 3, 4 werken de kinderen over de tandarts
in groep 5, 6 werken de kinderen over ridders en kastelen
In groep 7, 8 werken de kinderen over ontdekkingsreizen
Het Nationaal schoolontbijt
In de bijlage van de nieuwsbrief leest u informatie over Het Nationaal Schoolontbijt. Op onze
school ontbijten we samen op woensdag 9 november.
Hoofdluizen
De kinderen zijn hoofdluisvrij, dat is een feestje waard. Bedankt voor uw medewerking!
Ouderbijdrage
Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage?
Herfsttocht met de kinderen
van de Schakelklas
Juliana van Stolbergschool/ Sterke Arm/ Nieuwsbrief 4 4-11-2016/ http://www.vanstolbergschoolveenendaal.nl
Download