Kliniek voor Intimiteit en Seksuele Stoornissen (KISS)

advertisement
Multidisciplinaire en
gecoördineerde samenwerking
In het AZ Sint-Lucas Brugge gebeurt de
coördinatie van de KISS-kliniek door de
urologen, de gynaecologen en een seksuologe.
Door deze intense samenwerking kan een
multidisciplinaire aanpak op maat van de
patiënt voorzien worden, wat het concept vrij
uniek maakt. Daarbij worden eventueel ook
andere disciplines betrokken zoals de huisarts,
endocrinoloog, neuroloog, cardioloog,
fysiotherapeut, psychiater en/of psycholoog.
Contact
De cliënt en zijn of haar partner kunnen op twee
manieren contact opnemen met de KISS kliniek:
Rechtstreeks met de seksuologe van het
KISS-team, met name Marjoke Van Coillie
gsm:
0472 76 19 17
email: [email protected]
Via de huisarts of andere doorverwijzers
zoals de uroloog, gynaecoloog,
endocrinoloog, neuroloog, cardioloog,
psychiater of psycholoog.
MVD-GESPECIAL-KISS-FOLDER.1 (01/15)
KISS
Kliniek voor Intimiteit en
Seksuele Stoornissen
algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge
T 050 36 91 11 › F 050 37 01 27
[email protected] › www.stlucas.be
KISS, Kliniek voor Intimiteit en
Seksuele Stoornissen
Gezond leven betekent ook zorg dragen voor je
seksuele gezondheid. Problemen op seksueel
vlak kunnen een negatieve invloed hebben
op het dagelijks en relationeel leven. Een fijn
seksleven daarentegen kan het levensplezier
vergroten en de gezondheid bevorderen.
Ongeveer een kwart van de mensen worstelt
met problemen rond seksualiteit. Een eerste
stap zetten naar de hulpverlening is vaak
moeilijk omwille van gevoelens van schaamte.
Daarom hecht het team van de KISS-kliniek erg
veel belang aan laagdrempeligheid, professionaliteit en privacy. Het team benadert jou en
jouw eventuele partner met respect en zonder
vooroordelen. De multidisciplinaire aanpak
die geboden wordt, kan een hulp zijn naar een
fijnere seksualiteitsbeleving.
Waarvoor kunt u in de
KISS-kliniek terecht?
De KISS-kliniek richt zich specifiek op mensen die
seksuele moeilijkheden of problemen ervaren.
Onderstaande opsomming geeft weer op welke
vragen de KISS-kliniek onder andere een antwoord tracht te bieden:
Seksuele disfuncties zoals vaginisme,
dyspareunie, verminderd seksueel
verlangen, erectiestoornissen,
orgasmestoornissen enz.
Het heropbouwen van seksuele beleving
en relaties na langdurig single zijn,
echtscheiding, menopauze, zwangerschap
en na ziekte of medische ingrepen.
Ondersteuning bij vragen of onzekerheden
over seksuele identiteit, genderidentiteit,
seksverslaving enz.
Relatieproblemen zoals verstoorde
communicatie, discussies over rolpatronen,
te hoge verwachtingen, echtscheiding enz.
Seksuologe Marjoke Van Coillie
Om op een professionele manier een oplossing
te zoeken voor de problematiek, fungeert
Marjoke Van Coillie, erkend seksuologe, als
contactpersoon en eerste aanspreekpunt.
Samen met de artsen en andere
zorgverleners volgt zij de cliënt op bij zijn/
haar diagnostisch traject.
Ze is de schakel tussen de verschillende
artsen en andere zorgverleners bij
onderzoeken.
Ze helpt de cliënt bij zijn/haar praktische
problemen met de behandeling.
Ze benadert seksuele en relationele
vragen op een open en onbevooroordeelde
manier.
Aarzel dus zeker niet om vrijblijvend contact
met haar op te nemen of om u te informeren.
Uiteraard worden al uw vragen vertrouwelijk en
discreet behandeld!
Download