Macro * Course Map Level A (CPI trains T/C who train

advertisement
Visualised Learning Design – Macroniveau
Project seksuele opvoeding: les homoseksualiteit
Leerdoelen – Te verwachten leerresultaten –
Leerplan





Kennismaken met de verschillende
seksuele geaardheden.
Doorbreken van stereotypen en
maatschappelijke rolpatronen.
Beseffen dat niet iedereen opgroeit in een
traditioneel gezin.
Respect en waardering opbrengen voor
anderen, zonder onderscheid van geslacht
of seksuele geaardheid.
Erkennen en uitleggen hoe vooroordelen
kunnen ontstaan t.a.v. mensen die anders
zijn en hoe dat tot discriminatie kan leiden.
Klas: L6
Competentiegerichte opdrachten die beantwoorden aan
de leerdoelen
 Getuigenissen koppelen aan de juiste seksuele
relatievorm in duo.
 In een stellingenspel uitkomen voor je mening t.a.v.
een aantal bestaande vooroordelen.
 In groep een stelling bespreken en voor- en
tegenargumenten inventariseren.
 Kennis in kaart brengen en bijspijkeren a.h.v. een
kahootquiz.
Leerresultaten
(assessment)





Learning Design Macro-level template
Ingevuld werkblad met getuigenissen.
AnswerGarden blad van stellingenspel.
Inventarisatie voor- en tegenargumenten.
Kahootresultaten (excel-file).
upload e-portfolio.
Digitale Tools
 AnswerGarden
 Kahoot
 Mahara(eportfolio)
Noodzakelijke vaardigheden en competenties
om de leerresultaten te bereiken
Na te streven
 Uitkomen voor je persoonlijke mening
(communicatie)
 Discreet en respectvol communiceren
(communicatie)
 Samenwerken en overleggen
(Communicatie en samenwerking)
Komen aan bod
 Argumenteren (zelfstandig leren)
 Upload e-portfolio (zelfstandig leren)
 Situaties analyseren en oplossingen
genereren (zelfstandig leren)
Download