Nog enkele vragen voor de interviews

advertisement
Nog enkele vragen voor de interviews





Vraag stellen naar hoe de jaren ’60 globaal beleefd werden? Hoe sterk verspreid
was het ‘revolutionaire ideeëngoed’?
Welvaart :
- Wanneer eigen huis, badkamer, centrale verwarming, elektriciteit, TV,
moderne ingerichte keuken, (welke) wagen(s), telefoon, gsm, reizen, etc.
- Welke werkgelegenheidskansen na school? Evolutie? Evolutie van de lonen?
Evolutie van de welvaart?
- Welk idee over gehouden aan Expo ’58?
- Evolutie vrije tijd?
- Hoe zag je de welvaartsstijging in het stadsbeeld, het straatbeeld?
- Waar en hoe werd er gewinkeld? Evolutie?
- Levenstempo vroeger en nu?
Onderwijs
- Hoe lang naar school? Waarom zo lang of maar zo lang? Welke school? Door
wie bepaald? Wat meest bepalend?
- Ervaringen op school? Schoolklimaat, relatie leerkrachten-leerlingen, studie,
discipline, plaats van de school in het leven van een jongere? Bestond er een
zekere missioneringsdrang vanuit de leerkrachten?
- Welk beeld van school/onderwijs? Evolutie?
- Dagindeling op school? Leven van een intern? Hoe verliepen de lessen?
- Relatie met jeugdbeweging?
- Wat betekenden de jaren ’60 mbt onderwijs?
- Didactische mogelijkheden op school? Extra muros-activiteiten?
- Welke rol hielden de ouders aan mbt school, leerkrachten,
toekomstperspectieven?
Seksuele revolutie
- Zie vragenblad rond seksuele voorlichting!
- Wanneer en hoe voor het eerst geconfronteerd met anticonceptie? Evolutie in
gebruik anticonceptie?
- Werd hierover gepraat thuis? Hoe dacht de dokter hierover?
- In welke mate werd het rollenpatroon aangeleerd thuis, op school, …?
- Welke maatschappelijke visie tegenover homofilie, communebeweging, etc?
Evolutie?
- Evolutie in visie op voorhuwelijkse betrekkingen, ongehuwd samenwonen,
scheidingen, bewust ongehuwd moederschap, in vitro fertilisatie, LAT-relaties
…?
- Evolutie in visie over gezin (en kinderen) als hoeksteen van de samenleving?
Evolutie in visie over rol van man en vrouw in de samenleving?
- Wanneer en hoe geconfronteerd met het feminisme?
- Begrijp je de term ‘(eerste en tweede) seksuele revolutie’?
Popmuziek en mode
- Evolutie in muziekbeleving? Evolutie in kleding?
- Platenspeler, Cd-speler, …? Wanneer?
- Hoe reageerden ouders op ‘nieuwe muziek’? Hoe reageerden ouders, school op
andere kleding?
- Waar werd naar muziek geluisterd? Waar werd de kleding gekocht? Wat waren
hiertoe bepalende factoren?
- Hoe de muziek en mode van de jaren ’60 beleefd?
Wat zegt u Kabouterbeweging, provo’s, Flower Power? Deelname aan
festivals, optredens? Bezoek aan café-chantans?
- Tieneridolen? En in popmuzikaal Vlaanderen?
- Hoe Presley leren kennen? Wanneer transistorradio? Werd er geluisterd naar
piraatzenders?
- Wat vond je van ‘Je t’aime, moi non plus’? Van punk, disco, hard rock, etc.?
- Welke muziek nu? Ken je MTV e.a. ?
Secularisering
- Rol van de Kerk, de priester, de pastoor, etc. vroeger en nu? Beeld van
katholieke kerk vroeger en nu?
- Hoe vaak in contact met kerk ? Vroeger en nu? Waarom/waarom niet?
- Rol van de school hierin? Vroeger en nu?
- Verklaring voor secularisering?
- Misdienaar geweest: hoe komt dat? Deelname aan processies, etc?
- Gehoord van Humanae Vitae? IIde Vaticaans Concilie? Situatie voor en na dit
concilie? Wat vind je van de veranderingen na dit concilie?
- Toekomst voor kerk?
- Tot wanneer gebiecht? Wat vind je van de zwarte pastoors?
- Rol van religie in politiek en levensbeschouwelijkheid? Welke rol tegenover
seksuele revolutie?
- Wat vind je van deze stelling ‘de mens lijdt aan een dubbele verweesdheid,
wees van God en wees van de maatschappij’ (M. Eyskens)?
Communicatie en media
- Wanneer wagen, TV, computer, gsm, etc.
- Wat voorheen?
- Hoe naar school, werk? Wat na school, werk? Weekend, vakanties?
- Dagindeling, weekindeling?
- Welke wegen vroeger? Hoe stadsbeeld veranderd? Waar woon je ? Waarom
daar?
- Idee van afstand vroeger en nu?
- Invloed van reclame?
- Hoe sterk is veramerikanisering toegeslagen? Hoe moeilijk om zich hiervan te
distanciëren?
- Hoeveel uur per dag TV, radio, computer? Internet? Evolutie?
- Wat doen de gezinsleden ’s avonds? Weekends? Vakanties?
- Welke kranten, tijdschriften en TV-zenders bekijken? Waarom?
- Welke rol speelt TV?
- Plaats van TV, radio, computer in het huis?
Waarden
- Vroeger en nu? Beter vroeger dan nu? Waarom of waarom niet?
- Welke idee over pluralisme en postmodernisme?
- Welke idee over scepticisme van vandaag?
- Idee over engagementen vroeger en nu?
- Hoe dominant is de markt? Welke strategie ertegen?
- Wat heeft grootste invloed op stemgedrag? Evolutie in stemgedrag doorheen
de jaren?
- Visie op tradities?
- Naar welke samenleving?
-



Download