BART VAN DEN NIEUWENHOF LA PLACE

advertisement
BART VAN DEN NIEUWENHOF
LA PLACE
CEO La Place
64
‘VASTHOUDEN AAN
JE KERNWAARDEN’
Van het land tot op je bord, bij La Place wordt verantwoord vertaald naar 100%
transparantie. Letterlijk vers bereid door een enthousiaste medewerker, zodat
je zelf kunt zien hoe jouw maaltijd tot stand komt. Huisgemaakt, met 100%
natuurlijke producten. Zo veel mogelijk biologisch, met zo min mogelijk foodmiles,
maar altijd smaakvol. La Place Restaurants, La Place Cafés en La Place Express
zitten op meer dan 250 plekken in Nederland en Duitsland. De zusteronderneming van V&D Group telt meer dan 5000 medewerkers met een omzet van meer
dan 225 miljoen euro en verwachte groei van 2 tot 3 procent in 2014. La Place
wil ook buiten Europa actief zijn. Zo eten op het Googlekantoor in New York
dagelijks minstens 1600 Googlemedewerkers in een La Place-restaurant.
Bart van den Nieuwenhof is sinds 1 mei 2012 de bevlogen CEO van deze
succesformule. Bij La Place kan deze veertiger de commerciële bagage die hij
de afgelopen 18 jaar heeft opgedaan in marketing en retail inzetten voor een
foodservice-organisatie die echt ergens voor staat.
‘Samen met mijn directie proef, test, bespreek en keur ik iedere donderdagmiddag in onze La Place-kookschool nieuwe producten en grondstoffen.
Het management geeft daarmee een duidelijk signaal af dat smaak het
allerbelangrijkst is. Dat wordt niet alleen bepaald door de ingrediënten, maar
zeker ook door de bereidingswijze. Is het eten lekker? Lekkerder dan wat we
al bieden? Hoe wordt het bereid? Is daar aandacht aan besteed? We doen die
tests blind. Iedereen heeft smaak. Jij ook. Onze gasten ook. Komt een product
door die testronde, dan gaan we kijken waar iets vandaan komt. Wie het levert.
Hoe de keten er uitziet. Dat willen we weten en jou als gast kunnen vertellen.
Verantwoord ondernemen begint bij weten wat je verkoopt. Dat is de eerste
stap. Daarna pas wordt uitgezocht of we het product tegen een goede prijs op
kunnen nemen in ons assortiment. De hele keten is bij ons onder controle. Tot
het bord is het bij ons een transparant proces. Wij hebben invloed omdat wij in
de buyers seat zitten, en dan gaat het niet alleen om prijs. Alle tonijn, die met
netten is gevangen, is fantastisch te calculeren. De laatste jaren zijn wij bezig om
stappen te maken om ervoor te zorgen dat de bijvangst zeer gering is, wat veel
beter is voor het milieu.
65
La Place in het kort
Visie
Jaarlijks genieten meer dan 35 miljoen gasten van alles wat we vers bereiden. 100%
natuurlijk, dagvers, huisgemaakt en daardoor heerlijk.
Missie
Smaak staat bij La Place op de eerste plaats. Die moet in al onze gerechten en producten
het beste zijn. Om dat te bereiken werken we met verse, eerlijke en pure grondstoffen. Het
liefst uit de regio en waar het kan biologisch.
Activiteiten
La Place is het op één na grootste foodservicebedrijf van Nederland, met meer dan 250
locaties in zowel binnen- als buitenland. La Place is gevestigd in V&D Warenhuizen, langs
snelwegen, in attractieparken, in bedrijven als bedrijfsrestaurant en op grote evenementenlocaties.
MedewerkersMeer dan 5000 medewerkers zijn actief in Nederland, België, Duitsland, Bali en de
Verenigde Staten.
Motto
Hou van natuurlijk, La Place
Toen ik in 2007 voor V&D werkte, is er bij La Place een awareness gecreëerd: ‘Wij
doen al zo veel dingen verantwoord, waarom gaan we niet grenzen verleggen en
streven naar 100% natuurlijk?’ Collega-directielid Droes Prinsen, die mede aan de
wieg heeft gestaan van La Place, heeft het tot zijn persoonlijke agenda gemaakt.
We waren voor mijn komst voor een groot deel natuurlijk bezig, maar nog niet
voor de volle honderd procent. Dat is zonde, want alleen dan heb je een unieke
boodschap. Die kun je vervolgens sterker uit gaan dragen. Sinds ik bij La Place
werk, hebben we ‘100% natuurlijk’ ook echt bereikt. Ook in onze pay off ‘Hou
van natuurlijk’ komt het terug. Natuurlijk staat die belofte ook voor smaak. In
alles moet jij als gast ervaren dat wat je bij ons koopt lekker is.’
Mensen bewuster maken van wat ze eigenlijk eten, dat is de persoonlijke
missie van Bart. Kinderen zijn daarbij de belangrijkste drijfveer. ‘Als je ziet hoe
snel het overgewicht bij mensen en kinderen in het bijzonder om zich heen
grijpt, dat is echt schokkend. Als leverancier van voeding hebben we daar een
66
verantwoordelijkheid in. Wij kunnen mensen helpen de juiste keuzes te maken
rondom voeding. Dat moet je niet op een belerende manier doen, maar juist
heel toegankelijk. Alles begint bij het laten zien waar iets vandaan komt, waar
het van gemaakt is, wat erin zit en hoe het wordt bereid. Mensen moeten weer
snappen wat ze eten.
Een volgende stap is dat onze medewerkers die overtuiging ook sterker gaan
uitdragen. Bij ieder contactmoment met een gast moeten zij in staat zijn om te
helpen bij het maken van keuzes. Daar moeten we onze medewerkers in trainen
en in ondersteunen, bijvoorbeeld met een ‘in crowd applicatie’. Dat is een intern
bevlogenheidsprogramma voor onze mensen met de laatste informatie over de
ingrediënten en gerechten die we serveren. We willen onze gasten daar nadrukkelijker bij betrekken. We zijn nog te bescheiden in wat we allemaal doen. We
zijn in een achttal vestigingen gestart met de test van een loyaliteitsprogramma.
De landelijke introductie van de kaart volgt snel daarna. De volgende stap is dat
we gasten echt betrekken bij La Place en ze verbinden aan ons verhaal en onze
missie.’
La Place is onderdeel van het warenhuisconcern V&D. Bart moet de formule, de
missie, dat waar La Place voor staat, intern zeker zo vaak verdedigen als extern.
‘De afgelopen jaren zijn we als samenleving echt gaan denken dat het goedkoper
is om iets kant-en-klaar te kopen en thuis op te warmen, dan het ter plekke vers
te bereiden. Ik moet hierover ook altijd intern een strijd voeren. Er wordt dan
vanuit de verkeerde aannames gerekend. Arbeidskosten maken bijvoorbeeld
een belangrijk deel uit van de kostprijs. We denken daardoor dat vers duur is,
omdat er handen aan te pas komen. Maar juist omdat wij alles zelf produceren is
de kostprijs van een broodje lager.
Ik weet dat ten tijde van de vorige eigenaar al eens voorstellen zijn gekomen
om producten meer kant-en-klaar aan te leveren of te werken met goedkopere
ingrediënten. Die neiging om concessies te doen om op korte termijn winst te
maken, ondermijnt wat we proberen te bereiken. Dat is langetermijnwaarde
‘Verantwoord ondernemen vertaalt zich
bij La Place niet alleen naar voeding.
Ook naar de medewerkers toe is La Place actief’
67
creëren. Wij moeten vasthouden aan onze 100% natuurlijk-ambitie, waarbij de
aspecten huisgemaakt en versbereid juist onze positie in de markt bepaalt. Wij
zijn op zoek gegaan naar (lokale) leveranciers die goedkoper verse producten
kunnen leveren dan kant en klare. En die blijken er te zijn. Dan is het opeens
goedkoper om met verse producten zelf ter plekke maaltijden te produceren. En
natuurlijk veel lekkerder. Zo creëert La Place meer waarde voor de aandeelhouder op lange termijn, zonder dat het commercieel tot het gaatje moet gaan op
de korte termijn. We kunnen ons overigens op de langere termijn richten, juist
doordat we ook op kortere termijn succesvol zijn. Het één sluit het ander zeker
niet uit. Je moet alleen de extremen niet opzoeken.
Bij het nadenken over de lange termijn moet je ook nadenken over het team dat
daar invulling aan gaat geven. We hebben allerlei sessies met het managementteam gedaan om op zoek te gaan naar wat we nodig hebben om de komende
jaren met nieuwe mensen verder te bouwen aan La Place. Ik heb de laatste
twee jaar veel jonge mensen binnengehaald. Die zijn veel meer professionals per
deelgebied dan van het totaal. Dat is ook goed, maar ook daarin moet balans
zitten. Je moet je zowel verantwoordelijk voelen voor jouw deelgebied als voor
het geheel. Ik besteed daar veel aandacht aan.
Verantwoord ondernemen vertaalt zich bij La Place niet alleen naar voeding.
Ook naar de medewerkers toe is La Place actief. ‘Een van de mooie dingen van
La Place is dat het team heel hecht is, met een ziekteverzuim van nog geen twee
procent. Iedereen groeit door in de operatie. Het leidt er wel toe dat de deugd
van een frisse blik van buiten soms onvoldoende aanwezig is. Daar staat een
enorme kwaliteit tegenover. Wij geven veel jongeren een kans, zolang iemand
een paar goede handen heeft en een kop om te leren.’
‘Wij halen grotendeels non-professionals binnen en leiden die mensen zelf op.
We bieden ze groeikansen en een loopbaan. Voor mensen met een achterstand
tot de arbeidsmarkt zijn er in samenwerking met het Leger des Heils aparte
programma’s ontwikkeld. We streven ernaar om mensen zo veel mogelijk in
vaste dienst te nemen. Dat vertaalt zich in een hoge medewerkersloyaliteit. Bij
La Place werken mensen gemiddeld veertien jaar. Investeringen in opleidingen
worden zo wel terugverdiend. Reken maar uit wat dat betekent voor het
vasthouden van je kernwaarden en voor de kwaliteit van jouw broodje!’
68
Download