Opmaat april 2013 - Dr. Schaepmanharmonie

advertisement
2013
Opmaat
2
25E JAARGANG NR. 1, april 2013
VAN DE REDACTIE
Beste Opmaatlezers,
e
Welkom bij dit nieuwe eerste Opmaatnummer van onze 25 jaargang! Wat fijn dat u als
trouwe lezer ook deze keer de Opmaat weer leest. Wij als redactie hebben met dit
nummer een klein feestje te vieren, 25 jaar alweer. Dit was echter nooit gelukt zonder
onze actieve voorgangers, onze sponsoren en jullie lezers, dank hiervoor! Wij hopen jullie,
naast onze vernieuwde website, nog vele jaren ‘live’ op de hoogte te mogen stellen van
het nieuws binnen de dr. Schaepmanharmonie. In deze Opmaat blikken we alweer terug
op carnaval 2013, we gaan in op een aantal nieuwe nummers, een moppentrommel en
de altijd terugkerende jeugdpagina. Daarnaast bevat ook deze Opmaat weer een
muzikale agenda. Wij wensen u veel leesplezier!
Muzikale groeten,
De redactie
3
DR.SCHAEPMANHARMONIE
MUZIEKSTICHTING
Redactie
Rik Hulshof
Frank Alberink
Leontien Bossink
Rosa Droogers
Redactie mailadres
Julianastraat 32
Lodewijkstraat 12
Bartokstraat 8
Reutummerweg 67-06
tel:624444
tel:623093
tel:623247
tel: [email protected]
Bestuur
voorzitter
K. Tijhuis
S. v/d Oyehof 5
Ootmarsum
Scholtenhaerstraat 5
Vondelstraat 49
Schubertstraat 24
Dr. Eshuisstraat 3
Beethovenstraat 4
Warmelostraat 2
Tibsweg 6A
tel:0541-297652
secretaris
penningmeester
E. Wigger
G. Tassche
S. Masselink
H. Masselink
S. Lucas
A. Brügging
M. Hesselink
Orkest (A+B) en Slagwerkgroep (A+B)
Majorettes
G. Tassche
H. Masselink
tel:621599
tel:624710
Uniformenbeheer
A. Brügging
tel:623576
Afgevaardigde federatie
G. Tassche
tel:621599
Dorpshuis
Pr. Bernhardstraat 11
tel:624833
tel: 06-10671767
tel:621599
tel.622778
tel:624710
tel:623271
tel:623576
tel.623092
Instrumentenbeheer
De Huve
Repetitietijden
A-Orkest
Opleiding Tamboers
B-slagwerkgroep
A-slagwerkgroep
Majorettes
Majorettes
Samenspelgroep
B-Orkest
19:30 – 21:30 uur Dorpshuis
16:00 – 18:00 uur Dorpshuis
18:00 – 19:00 uur Dorpshuis
19:15 – 20:45 uur Dorpshuis
17:30 – 19:00 uur Dorpshuis
18:30 – 20:00 uur Dorpshuis
17:30 – 18:00 uur Dorpshuis
18:00 – 19:00 uur Dorpshuis
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
4
Afmeldadressen
A-Orkest
A-slagwerkgroep
B-Orkest
B-slagwerkgroep
Majorettes
T. Zandstra
R. de Vries
S. Lucas
H. Palland
H. Masselink
tel: 0546-622462
tel: 0546-624146
tel: 0546-623271
tel: 06-55690018
tel: 0546-624710
Dirigenten/instructeurs
A-Orkest
A-slagwerkgroep
B-Orkest
K. Reef
J. Hazewinkel
D. Eising
B-slagwerkgroep
Majorettes
H. Palland
E. van der Sluis
tel: 06-11467376
tel: 0546- 473045
tel: 0546–571954
06–49365403
tel: 06-55690018
tel: 0541-520913
Docenten van de Muziekschool Twente
Johan Bijen
Floor Borghuis
Bert Sleumer
Frank van Nus
klarinet
dwarsfluit
hoorn
trompet
Jan Joris Nieuwenhuis
hobo
Hannie Kruijt
Geke van der Maten
Gerard Grobben
fagot
blokfluit
saxofoon
[email protected] / 06-12113809
[email protected] / 0541-519908
[email protected] / 06-81531428
[email protected] /
0546-829918 / 06-30406835
[email protected] /
0049-5941988120 / 06-18724192
[email protected] / 053-4304216
[email protected] / 053-4774813
[email protected] / 0546-863245
Commissies en werkgroepen
Oud papier
G. Masselink
G. Echtermeijer
v.d. Veenstraat 26
Pancratiusstraat 11
tel: 622050
tel: 622399
Papierverzorgers
G. Masselink
B. Helming
T. Lummen
G. Echtermeijer
H. Kemerink
J. Masselink
H. Grootelaar
G. Kotte
J. Oude Engberink
B. Hagedoorn
J. Lucas
H. Oude Luttikhuis
H. Buijvoets
Jeugdcommissie
Frank Alberink
Roy Lammerink
Mirte Droogers
Merle Hesselink
Daphne Bekhuis
Jeugdmuziekdag
Carmen Lucas
Sandra Lucas
Joell Grotelaar
Rosa Droogers
Anne Marie Brügging
Anne Klaas
Frank Alberink
5
Carnavalscommissie Theo Masselink
Concert commissie
(o.a. Kleintje Avond)
Donateursactie
Brigith Wilmink
Marjolein de Vet
Koen Oude Vrielink
Elke Wigger
Tineke Zandstra
Ronald aan de Stegge
René Koopman
Merle Hesselink
Gerard Tassche
Roy Lammerink
Sandra Lucas
Bibliothecaris drumband
Jaap Hazewinkel
Muziekcommissie drumband
Bibliotheek- en
muziekcommissie
A-Orkest
Tineke Zandstra (voorzitter)
Gerdy Hesselink
Theo Masselink
Olga Tijhuis
Bibliotheek- en
muziekcommissie
B-Orkest
Dianne Eising (dirigente)
Babet Lucas
Henk Pol
Frank Alberink
Carmen Lucas
Commissie
Buitenconcerten
Theo Masselink
Martijn Koopman
Tjerk de Vries
Ruud de Vries
Feestcommissie
Ronald aan de Stegge
Mart Bekhuis
Poster plakgroep
Dirk Loman
Flyer groep
Stefanie de Vet
Elsbeth Bossink
Carlijn Brügging
Poster ontwerp
Olga Tijhuis
Website
www.schaepmanharmonie.nl
Ruud Bossink
Babet Lucas
Anna Pol
Christian Bekhuis
Mirte Droogers
Indien je bij geen enkele commissie vermeld staat, neem dan contact
op met Karel Tijhuis. We zoeken dan samen een passende commissie.
6
7
VAN HET BESTUUR
Beste leden van de dr. Schaepmanharmonie,
April 2012, in de natuur zijn de eerste tekenen van het voorjaar te zien. Na de deze lange
koude winter met sneeuw en vorst kijkt iedereen uit naar het opkomende groen in de
natuur, de zonnige dagen en de langere avonden. April betekent ook de verjaardag van
onze OPMAAT. Al vele jaren lang is OPMAAT naast onze vernieuwde website
www.schaepmanharmonie.nl een belangrijke informatiebron voor al onze leden maar ook
voor andere belangstellenden of gezinsleden. Dit kan natuurlijk alleen maar met de hulp
van een actieve redactie die zorgt dat OPMAAT aantrekkelijk blijft en zorgt dat wij
nieuwsgierig zijn naar de volgende OPMAAT. Wij bedanken natuurlijk ook onze trouwe
adverteerders die het mogelijk maken dat OPMAAT wordt uitgegeven. Beste redactie wij
feliciteren jullie met de verjaardag en wensen jullie een succesvolle en copyrijke toekomst
toe !
De eerste maanden van 2012 liggen inmiddels achter ons en we kunnen terugkijken op
een aantal activiteiten. Zoals onder andere de deelname aan de optochten tijdens de
carnavalsperiode en palmpasen. Recentelijk heeft de jaarvergadering plaatsgevonden.
Het jaar 2012 hebben we nu ook formeel afgesloten met de gebruikelijke verslagen en de
uitwisseling van gedachten en ideeën. Het bestuur heeft tijdens de vergadering aandacht
gevraagd voor het feit dat Gerard Tassche per 1 juli 2013 zijn functie als penningmeester
zal neerleggen. Het bestuur is dan ook dringend op zoek naar een nieuwe
penningmeester en heeft dit verteld aan haar leden. Daarnaast kijkt het bestuur de
komende maanden naar de indeling van de diverse commissies. Er zal een herverdeling
plaats vinden in de verschillende commissies. Bij de rondvraag langs alle leden was
bestuur zeer blij te vernemen dat vele leden zich aanboden om deel te nemen aan een
commissie om zo op zijn/haar manier een steentje bij te dragen aan onze vereniging.
Dankbaar zijn we ook voor de hoge opkomst van onze jeugdleden. Wij hopen dat dit veel
belovend is voor gezonde muzikale vereniging in de komende jaren.
Jarenlang heeft de dr. Schaepmanharmonie de muzikale omlijsting bij het paasvuur
verzorgd. Het bestuur heeft echter besloten om hiermee te stoppen. De reden hiervoor is,
dat wij de veiligheid van onze muzikanten in het donker op straat niet meer kunnen
garanderen. Veiligheid voor onze leden gaat immers voor alles.
Verder heeft het harmonie orkest van de dr. Schaepmanharmonie op 10 maart j.l. haar
eerste radio optreden gehad op de Nederlandse radio. Bart Geeraedts heeft met zijn
programma “Wat blijft” van de RKK gezocht naar de voetsporen van dr. Schaepman. Bij
zijn zoektocht kwam hij onmiddellijk uit in Tubbergen en natuurlijk bij de
dr.Schaepmanharmonie. Het programma is een prachtig eerbetoon geworden aan de
negentiende-eeuwse priester dr. Schaepman. In het RKK programma heeft de dr.
8
Schaepmanharmonie een prominente rol. Onze voorzitter Karel Tijhuis is hierin aan het
woord geweest. Hij heeft toegelicht dat wij als vereniging ontzettend trots zijn dat onze
vereniging de naam dr. Schaepmanharmonie draagt en wat de vereniging betekent voor
de Tubbergse gemeenschap. Tijdens de radio documentaire waren de klanken van het
harmonie orkest op de achtergrond goed hoorbaar. Wie het eerste radio optreden van de
dr. Schaepmanharmonie gemist heeft kan dit alsnog beluisteren op
http://www.rkk.nl/watblijft/uitzendingen/2013/detail_objectID756988.html of beluisteren via
onze website. Het is zeker de moeite waard!
Wanneer we kijken naar de komende maanden dan zal het bestuur zich bezig houden
met invullen van de functie van penningmeester en de herverdeling van leden binnen
diverse commissies. Daarnaast staan er ook diverse optredens gepland zoals een concert
van het harmonie orkest in samenwerking met de muziekvereniging in Rossum op 14 april
a.s. De dr. Schaepmanharmonie zal verder haar medewerking verlenen aan de
dodenherdenking op 4 mei a.s. en de eerste H. Communie. Daarnaast zijn de eerste
stappen gezet voor een geweldige reünie en zal ook de slagwerkgroep een uitwisseling
hebben met de muziekvereniging in Rossum. Het B-orkest zal nog een geweldig optreden
verzorgen in speeltuin de Morskieft in Reutum. Om nieuwe leden te werven zal de dr.
Schaepmanharmonie in juni een spetterende open dag organiseren waarin wij als
vereniging kunnen laten zien wat we onze nieuwe leden allemaal te bieden hebben.
Al met al zal het voorjaar vol staan met geweldige optredens en activiteiten. Houd daarom
de agenda in de OPMAAT en op onze website www.schaepmanharmonie.nl goed bij voor
het meest recente nieuws en optredens!
Wij wensen u allen veel muziek en luisterplezier toe!
Met muzikale groet,
Het bestuur van de dr. Schaepmanharmonie Tubbergen
9
LIEF EN LEED
Geboren
Thijn Geerdink, zoon van Karin Zandstra en
Arjan Geerdink en kleinzoon van Tineke en
Sybren Zandstra. Gefeliciteerd!
Geboren op 1 maart 2013
10
40 JAAR OUD PAPIERACTIES 1973-2013
In maart 2013 was het 40 jaar geleden, dat Gerrit Echtermeijer en Gerard Masselink
gestart zijn met het oudpapier verzamelen.
Op 1 april 1973 ( echt waar!) is de eerste "vracht" opgehaald. Dit moest met de hand uit
de "woonwagen" (opslagplaats) op de gemeentewerf in de vrachtwagen geladen worden.
De eerste vracht was 1120 kg, wat f 39,00 (gulden) opbracht! Langzaam werd dat meer
en werd het vaker opgehaald. Ongeveer 1x per 14 dagen een vrachtwagen vol; steeds
1500-2500 kg. Nu "halen" we +/- 12000 -15000 kg op per week!!!
Een groep van 11 verzorgers zorgt iedere dag (weekdienst) o.l.v. Gerard en Gerrit, dat
alles in en rond de container netjes is en blijft.
Het afval, dat bij en IN!! de container wordt aangetroffen, wordt verzameld en gestort.
Vaak is dit piepschuim en plastic, maar ook vloerbedekking, electr. apparatuur ( TV`s,
koffiemachines),hout en zelfs glas wordt bij of in!! de container achtergelaten. Brengt U
zelf papier, help ons dan alles netjes te houden.
De papierverzorgers zijn: H.Grootelaar, J.Lucas, B.Hagedoorn, G.Kotte, B.Helming,
H.Kemerink.T.Lummen, J.Masselink, H.Oude Luttikhuis, J.oude Engberink en H.Buijvoets.
Nieuwe hulp is altijd welkom, dus als U iemand weet, ik hoor het graag.
Met vriendelijke groeten,
Gerard Masselink en Gerrit Echtemeijer
12
MUZIKALE AGENDA
Beeklustconcerten 2013
Op een aantal zondagmiddagen
organiseren de stichting Beeklust
muzikale optredens in de
muziekkoepel in het Beeklustpark
in Almelo. De agenda voor juni
2013 ziet er als volgt uit:
Zondag 2 juni 2013 Almelo's
Stedelijk Orkest, aanvang:
16.00 uur
Het Almelo's Stedelijk Orkest bestaat volgend jaar al 120 jaar. Het orkest richt zich op het
spelen van moderne muziek, vaak speciaal voor harmonieorkest geschreven. Eigentijdse
muziek en het repertoire wordt na elk optreden nagenoeg geheel ververst. De lat wordt
steeds hoger gelegd. Het plezier zit erin dat steeds een volgend stapje op de muzikale
ladder wordt gezet. Onder invloed van de professionaliteit en enthousiasme van dirigent
Gertjan Lenderink is er een duidelijke “drive” gekomen bij de leden. Er wordt een prestatie
geleverd in een ontspannen sfeer. Het Almelo's Stedelijk Orkest kan worden samengevat
als: Plezierig Muzikaal!
Zondag 9 juni 2013 Muziekvereniging St. Gregorius Hertme, aanvan g 16.00 uur
De fanfare van St. Gregorius bestaat uit een A- en B-orkest. Het fanfareorkest bestaat uit:
Koperen Blaasinstrumenten zoals bugels, trompetten, waldhoorns, baritons, trombones,
een besbas en een esbas. Houten blaasinstrumenten zoals sopraansaxen, altsaxen,
tenorsaxen en baritonsaxen. Gestemde en ongestemde slagwerkinstrumenten zoals
drumstel, grote trom, buisklokken, vibrafoon, marimba, klokkenspel en diverse kleine
neven slagwerkinstrumenten. Jaarlijks verzorgd de vereniging haar muzikale
medewerking aan diverse concerten, serenades en optochten.
Zondag 16 juni 2013 22e Blaaskapellenfestival, aanvang 12.00 uur
12.00 uur de Slingelandkapel uit Beltrum
13.00 uur de Twentelandkapel uit Buurse
14.00 uur Vinocanka
15.00 uur de Eschlandkapel uit Hellendoorn (in 2012 Nederlands kampioen geworden in
de Supertopklasse.
16.00 uur Grenslandkapel uit Overdinkel
13
Zondag 23 juni 2013 Koninklijke Almelose Harmonie, aanvang 16.00 uur
De KAH is opgericht op 4 januari 1904 en viert dus volgend jaar haar 110 jarig bestaan.
De KAH is een gezellige vereniging met ongeveer 90 leden. Deze leden spelen in: Het
harmonie orkest o.l.v. Frank van Nus, het leerlingenorkest o.l.v. Frank van Nus of in de
drumband o.l.v. Rene Scholten Het harmonie orkest van de KAH speelt allerlei soorten en
stijlen muziek: bewerkingen van musicals, klassieke stukken, marsen en speciaal
gecomponeerde harmoniemuziek.
En verder :
30 april 2013 Wilhelmina Glanerbrug en Haystax op de Oude Markt in Enschede!
Op de Oude Markt wordt het multicultiplein en het muziekplein georganiseerd. Hier staan
kraampjes met lekkernijen en zijn er diverse muziek- en dansoptredens
Zaterdag 22 juni 2013 140-jarig Jubileumconcert Harmonie Caecilia Ootmarsum
Het hoogte punt van het 140 jarig jubileum is het concert op zaterdag 22 juni as.
Het wordt een afwisselend programma met medewerking van koren, lokale artiesten, veel
muziek en een afterparty.
14
CARNAVAL 2013
Op vrijdag 8 februari was het weer tijd voor de jaarlijkse verlichte carnavalsoptocht. Na
een aantal uurtjes schminken konden de pakken aan en de pruiken op. Nadat ook
iedereen met lampjes was behangen, konden we vertrekken. De laagjes ijs op de straten
maakte het lopen van de carnavalsoptocht extra spannend, maar gelukkig ging alles
goed.
15
Na een kort nachtje slaap was het alweer tijd voor de kinderoptocht. Nog moe van de
vorige dag verzamelden we allemaal in de Huve en opnieuw gingen de pakken aan en de
pruiken op. Het ijs van de vorige avond was gelukkig weg en alles liep op rolletjes. Twee
dagen later, op 11 februari, waren we alweer aangekomen bij de laatste carnavalsoptocht
van het jaar: de grote optocht. Na afloop werd er nog even wat gedronken en toen was
het tijd om de pakken en pruiken weer op te bergen. En voor de echte carnavalfans, nog
een jaartje geduld!
16
17
MOPPENTROMMEL
Tekenleraar: Waarom heb jij nog niets getekend?
Leerling: Dat heb ik wel, meneer Deze tekening stelt een grazende koe voor.
Tekenleraar: Maar waar is het gras dan?
Leerling: Dat heeft de koe opgegeten.
Tekenleraar: Maar ik zie helemaal geen koe
Leerling: Denkt u soms dat een koe in een wei blijft waar helemaal geen gras meer in
staat?
Pietje zit nog maar net in de derde klas als de meester vier eieren op tafel legt. Hoeveel
eieren liggen er als jij er nog drie bij legt, vraagt hij aan Pietje. Pietje: vier meneer, ik kan
namelijk geen eieren leggen!
Kars vraagt aan zijn vader:
Papa zijn tomaten groen?
Nee zegt zijn vader.
En zijn ze nat?
Nee zegt vader weer.
Oh Oh zegt Kars.
Dan heb ik per ongeluk een kikker opgegeten!
Klant : Zou ik die prachtige jurk in de etalage mogen
passen?
Verkoopster : Maar mevrouw !
passen doen we gewoon in de paskamer hoor!
18
19
NIEUW REPERTOIRE
Balkanya
Balkanya, door Jan van der Roost
In 1998 componeerde de Belgische componist Jan van der Roost (onderstaande foto) het
driedelige werk Balkanya, ter ere van het twintigjarig bestaan van de muziekschool
Gaillon, gelegen in het Franse Aubevoye. Hij droeg het stuk op aan de directeur van de
school: Thierry Patel. Van der Roost verwerkte in Balkanya geen bestaande dansen of
thema’s, maar werd geïnspireerd door Balkanese volksmuziek. Balkanya wordt
gekenmerkt door vele stijl- en tempowisselingen en partijen waarin alle instrumenten aan
bod komen.
Hymnus Pastorale
“Hymnus Pastorale is een eenvoudige
hymne die de schoonheid van de natuur
bejubelt. De zangerige melodie roept de
sfeer op van wijde grasvelden, idyllische
plekjes, kabbelende beekjes en rustieke
loofbomen.” – Bert Appermont
Zo omschrijft Bert Appermont zijn eigen compositie ‘Hymnus pastorale’ voor een
harmonieorkest. Bart Appermont is een componist uit België en behoort tot een nieuwe
generatie van veelbelovende Belgische componisten. Hij staat bekend voor zijn virtuoze
intrumentatietechniek en het componeren van prachtige thema’s. Veel van zijn werken zijn
gebaseerd op legendes, mythen of historische thema’s wat zijn muziek bijzonder maakt.
De term ‘Pastorale’ betekent oorspronkelijk een (muzikaal)
de
gedicht waarin het landelijk leven wordt verheerlijkt. De 6
symfonie van Beethoven is hier een mooi voorbeeld van.
Appermont stak de term ‘Pastorale’ met zijn ‘Hymnus Pastorale’
in een modern jasje. De ‘Hymnus Pastorale’ wordt door anderen
omschreven als prachtig en speelbaar stuk voor menig
harmonieverenigingen en ideaal als rustpunt op een concert.
Appermont probeert ieder instrument in zijn werk een belangrijke
rol toe te bedelen, wat zijn muziek nog meer geschikt maakt voor
een harmonieorkest.
20
JEUGDPAGINA
April
Like!
Zoals jullie weten is op 21 januari 2012 de officiële facebookpagina van de Dr.
Schaepmanharmonie geopend. Inmiddels telt de pagina 37 likes. Een beetje weinig hè,
voor een vereniging met maar liefst 94 leden, actief in een dorp met toch minstens 4500
inwoners. Liken dus! En het plaatsen van leuke linkjes, foto's of interessante roddels is
natuurlijke ook niet verboden.
Wist je dat...
... je een bepaalde muzieksmaak kunt aanleren? Onderzoekers uit het Australische
Melbourne kwamen begin april tot deze conclusie. Wanneer je bepaalde akkoorden nog
nooit gehoord hebt, zullen je hersenen niet in staat zijn de afzonderlijke noten te
onderscheiden die samen het akkoord vormen. Je ervaart deze akkoorden daarom als
‘lelijk’. Na verloop van tijd zullen je hersenen echter wennen aan de akkoorden en ze
zullen in staat zijn de afzonderlijke noten ervan te onderscheiden. Waarschijnlijk verklaart
dit waarom moderne muziek door de meesten als ingewikkeld wordt ervaren in
vergelijking met muziek van bijvoorbeeld Bach of Mozart. De werken van deze twee
laatste componisten hebben we immers onbewust al vele malen gehoord.
Raar maar waar
Begin maart werden in Australië vijftien mijnwerkers ontslagen omdat zij ondergronds de
Harlem Shake hadden gedanst. Volgens hun baas hadden zij met de stunt de
kernwaarden van veiligheid en integriteit geschonden. De mijnwerkers vonden de reactie
van het bedrijf nogal overdreven en lieten weten dat ze goed hadden nagedacht over hun
uitvoering van de Harlem Shake. Zo hadden ze hun shirts uitgetrokken om te voorkomen
dat de naam van het bedrijf op Youtube zou verschijnen. In het filmpje, dat inmiddels een
paar miljoen keer is bekeken, dansen acht mannen. De andere zeven mijnwerkers werden
ontslagen omdat ze vanaf de zijlijn hadden toegekeken.
21
Download top 10
1
Julia
Nick & Simon
2
Birds
Anouk
3
Sonnentanz
Klangkarussell
4
Just Give Me A Reason
Pink feat. Nate Ruess
5
Thrift Shop
Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz
6
Stay
Rihanna feat. Mikky Ekko
7
Ho Hey
The Lumineers
8
When I Was Your Man
Bruno Mars
9
Oceaan
Racoon
10
Mirrors
Justin Timberlake
Slijmjurken in Rijksmuseum Twenthe
In 2011 werd de Amerikaanse zangeres Lady Gaga voor een fotoshoot ingesmeerd met
vijftien kilo paars-oranje smurrie. Ook voor haar videoclip ‘Born This Way’ werd van de
slijmjurken gebruik gemaakt. De kledingstukken werden ontwerpen door de Nederlandse
kunstenaar Bart Hess, die in zijn werken de relatie tussen mens en materiaal centraal
stelt. Van 17 maart tot 29 september 2013 presenteert het Rijksmuseum Twente de
kunstwerken van Hess in een unieke tentoonstelling, genaamd ‘A Hunt for High Tech’.
22
De maand van...
April is de maand van de troonsafstand, de maand van de laatste sneeuw en natuurlijk de
maand van de eerste ijsjes en zonnebrillen. April wordt echter ook gekenmerkt door
ontelbare grappen en grollen die op April Fools' Day wereldwijd zowel plezier als ergernis
opleveren. Ook in de muziekwereld ontbrak 1 april dit jaar niet op de agenda. Zo maakte
Justin Bieber op zijn officiële Twitterpagina bekend dat hij een dag lang telefoontjes van
fans zou aannemen: ‘As promised taking all fan phone calls TODAY at (888) 847 9869.
Talk to u soon!’ Wetend dat Biebers Twitteraccount bijna 37 miljoen followers telt, zal het
je niet verbazen dat het berichtje flink wat telefoontjes opleverde. Helaas, helaas: 1 april
kikker in je bil. Het felbegeerde telefoonnummer bleek niet dat van Justin Bieber te zijn,
maar van de tiplijn van TMZ, een bekende roddelwebsite. Aangezien de tiplijn voor bellers
gratis is, komen de kosten van de miljoenen telefoontjes voor rekening van TMZ zelf. Een
duur grapje dus, al met al.
Tot de volgende keer
En dan zijn we nu toch echt aangekomen bij het einde van de jeugdpagina. Heb je nog
leuke ideeën voor de volgende jeugdpagina of foto's die in de volgende editie van de
Opmaat zeker niet mogen ontbreken? Laat het dan even weten. En oja, opbouwende(!)
kritiek is natuurlijk ook altijd welkom.
Muzikale groetjes,
Rosa Droogers
23
VERJAARDAGSKALENDER
April
Mei
2
8
9
9
11
16
24
25
29
4
7
9
13
15
19
23
31
Gerdy Hesslink
Theo Masselink
Stefanie de Vet
Mirte Droogers
Anniek Mulder
Brigith Wilmink
Erik Roelofs
Dirk Loman
Carmen Lucas
Juni
Juli
4
7
7
8
12
15
18
19
21
22
27
29
6
11
21
25
27
Sophie Ballast
Stan Lucas
Koen Oude Vrielink
Elly v.d. Sluis
Tjerk de Vries
Bart Prenger
Emma Schröder
Marjolein de Vet
Martijn Koopman
Robert Kamphuis
Jaap Hazewinkel
Naomi Vervlossen
24
Dana Boerrigter
Marie José Boswerger
Siny Masselink
Lisa Ter Haar
Anne Klaas
Youri Meevis
Rick Slot
Silke Oude Elberink
Anna Pol
Jolijn Schoneveld
Demi Gokoelsing
Lotte Klaas
Hein Droste
OUD PAPIER 2013
Elke eerste zaterdag van de maand halen we het oud papier op bij onderstaande
locaties. Het is de bedoeling, dat eenieder (als je 14 jaar bent) zijn medewerking
verleend. Zo moet het mogelijk zijn, dat we allemaal maar 1 keer per jaar aan de
beurt zijn. We verzamelen om 8.30 uur bij de Huve.
Kolenbranderhof
De Eendracht
Sniederhof (Pinnersweide)
Borgstaete
Eschede
Eeshof (Schuur rechts over de brug)
RK Kerk (kerkplein) niet voor 09: 00 uur
Datum
Chauffeur
Ophaler 1
Ophaler 2
4 mei
Gerrit Echtermeijer
Daphne Bekhuis
Thijs Olde Hampsink
1 juni
Theo Masselink
Merle Hesselink
Babet Lucas
6 juli
Ronald a.d. Stegge
Lotte Klaas
Demi Gokoelsing
3 augustus
Martijn Koopman
Koen Oude Vrielink
Tjerk de Vries
7 september
Ruud de Vries
Christian Bekhuis
Naomi Vervlossen
5 oktober
Henk Pol
Frank Alberink
Jeffrey Oude Engberink
2 november
Gerard Tassche
Roy Lammerink
Joell Grotelaar
7 december
Gerrit Echtermeijer
Mart Bekhuis
Carmen Lucas
25
OVERIG NIEUWS
Een muzikaal talent
Rosa Droogers heeft haar muziekwerkstuk voor haar D-examen bij de Muziekschool
Twente afgerond met een 9! Rosa, namens de gehele muziekvereniging van harte
gefeliciteerd! Wat een ontzettend goede prestatie!
Een nieuwe tambour-maître
De Dr. Schaepmanharmonie heeft een nieuwe tambour-maître gevonden. Binnen
afzienbare tijd zal Thomas Lammerink, de vriend van Daphne Bekhuis, zijn opwachting
maken als onze nieuwe tambour-maître om de Dr. Schaepmanharmonie veilig en met een
nieuw aangezicht door Tubbergen te laten marcheren.
The Sound of Dr. Schaepmanharmonie
Hallo jeugdleden van de dr. Schaepmanharmonie,
Wij zijn op zoek naar het grootste talent van de
dr. Schaepmanharmonie (DSH) en daarom houden
we op zaterdag 8 juni ”The Sound of DSH”
onze eigen versie van the Voice of Holland.
Iedereen kan meedoen !!
Of je pas bent begonnen met dansen, muziek maken of dit al jaren doet, het gaat erom
hoe goed je bent op jouw niveau !
Uiteraard mag je een CD gebruiken bij je optreden.
Een deskundige en bekende jury (wie het zijn, blijft een verrassing) beoordeelt
wie er uiteindelijk in de finale komen en wie gaan strijden om de hoofdprijs.
“The Sound of DSH” begint om 18.00 uur in de Huve, tot ongeveer 20.00 uur.
Na afloop is er een afterparty voor alle jeugdleden, compleet met DJ en dansmuziek.
De uitnodiging/aanmeldingsformulier volgt binnenkort.
De Jeugdmuziekdagcommissie
26
ACTIVITEITENOVERZICHT 2013
Datum
Activiteit
Wie
26 mei
Aanwezig/
Starttijd
E-mail
Heilige Communie, St.
Pancratius Basiliek
A-Orkest
Verzamelen /
Kleding
E-mail
28 mei
E-mail
Wervingsconcert De Wiekslag
en De Marke
Allen
E-mail
25 jun.
E-mail
Midzomeravond Concert
Herinckhave
A-Orkest, ASlagwerkgroep
E-mail
5 jul.
E-mail
Vakantieconcert De Huve
Allen
E-mail
27 aug.
E-mail
Midzomeravond Concert De
Eeshof
A-Orkest, ASlagwerkgroep
E-mail
9 nov.
E-mail
Kleintje Avondconcert, Oale
Roadhoes
A-Orkest, ASlagwerkgroep
E-mail
17 nov.
E-mail
Intocht Sinterklaas
Allen
E-mail
27
Dr. Schaepmanharmonie
91
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards