display - KU Leuven

advertisement
DISPLAY
DE ULTIEME HERSENTEST
VUL ONDERSTAANDE TEST IN EN LEES JE SCORE AF
WOORD-SLIM
MENSEN-SLIM
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MUZIEK-SLIM
ZELF-SLIM
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
LICHAAMSLIM
NATUUR-SLIM
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GETAL-SLIM
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BEELD-SLIM
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GET THE KWAB: KEN JIJ JE IQ? WAARSCHIJNLIJK NIET EN DAT HOEFT
OOK NIET. WETENSCHAPPERS ZIEN INTELLIGENTIE RUIMER DAN ALLEEN
HET METEN VAN HET IQ. PEDAGOOG HOWARD GARDNER ZEGT ZELFS DAT
IEDEREEN IN AANLEG ACHT INTELLIGENTIES HEEFT. ZE ONTWIKKELEN
ZICH BIJ IEDEREEN ANDERS EN LOPEN DOOR ELKAAR. OM EEN GRAP
GOED TE VERTELLEN BIJVOORBEELD HEB JE TAALKUNDIGE, LOGISCHE
EN SOCIALE INTELLIGENTIES NODIG. MET OEFENING EN MOTIVATIE KAN
JE INTELLIGENTIES ONTWIKKELEN. WAAR BEN JIJ STERK IN? HOE SLIM
BEN JIJ? CHECK IT OUT: DUID BIJ ELKE HERSENKWAB AAN MET HOEVEEL
UITSPRAKEN JE AKKOORD GAAT EN JE KRIJGT EEN BEELD VAN JE EIGEN
INTELLIGENTIE. NO PANIC: IEDEREEN IS SLIM.
WOORD-SLIM
[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



Ik hou van kruiswoordraadsels, scrabble en andere
woordspelletjes.
Ik lees graag boeken en tijdschriften, zoek het internet af naar
diepzinnige teksten en lees zelfs het tekstje op de confituurpot.
Ik leer vlot vreemde, nieuwe en moeilijke woorden.
Ik voer graag gesprekken en stel gemakkelijk vragen.
Luidop denken is mij niet vreemd.
MENSEN-SLIM
[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



Ik hou van gezelschapsspelletjes.
Ik werk graag met anderen samen.
Ik heb verschillende (h)echte vrienden en vriendinnen.
Ik schat de gevoelens van anderen meestal goed in.
Ik ga liever naar een feestje dan alleen voor de tv te zitten.
ZELF-SLIM
[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



GETAL-SLIM
Ik heb een hobby die ik alleen beoefen.
Ik werk zelfstandig.
Ik ken mijn goede en minder goede kwaliteiten.
Ik heb een eigen mening.
Ik neem regelmatig de tijd om na te denken over belangrijke
dingen.
[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



Rekenen, wiskunde en wetenschappen vind ik boeiend.
Hoofdrekenen is geen probleem.
Ik hou van schaken en dammen.
Ik kan problemen goed stap voor stap analyseren.
Ik maak lijstjes en stippel graag de weg of een werkwijze uit.
MUZIEK-SLIM
[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



Ik neurie, zing en loop vaak te fluiten.
Ik kan het geluid van verschillende muziekinstrumenten uit elkaar
houden.
Een liedje nazingen is voor mij een fluitje van een cent.
Ik kan een muziekinstrument bespelen.
Muziek pàkt mij.
NATUUR-SLIM
[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



LICHAAM-SLIM
Ik hou van programma's en boeken over de natuur.
Ik kan vogels en planten juist benoemen.
Natuurbescherming vind ik belangrijk.
Ik werk uit eigen beweging mee aan recyclage, sorteren enz.
Ik kies voor een appel als snoep omdat het gezond is.
[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



Ik gebruik mijn handen terwijl ik iets uitleg.
Ik hou van dansen, sporten, wandelen, zwemmen, springen en
knuffelen.
Ik ben handig en knutsel zelf alles in elkaar.
Ik leer een nieuw toestel kennen door ermee te experimenteren.
De handleiding heb ik niet nodig.
Ik hou van bewegingsspelletjes.
BEELD-SLIM
[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



[
 0 




 1 



 2]



Ik vind makkelijk de weg op een (stads)plan of een tekening.
Ik hou van schilderen, tekenen en boetseren, websites ontwerpen
en fotograferen.
Aan de hand van een plan kan ik me een huis voorstellen.
Ik kan probleemloos zaken in elkaar steken.
Ik hou van puzzelen.
Bereken
Herstel
Taalkundig
intelligent
Je hebt gevoel voor het gesproken woord en de geschreven taal. Kenmerkend voor:
verkopers,
communicatoren,
advocaten,
animatoren,
schrijvers,
taalkundigen,
journalisten... Te ontwikkelen door: vertel verhalen en anekdotes van de voorbije dag
aan elkaar, hou een dagboek bij om ervaringen neer te schrijven en raadpleeg
tijdschriften, boeken of het internet over een onderwerp waar je weinig over weet.
Sociaal
intelligent
Je kan makkelijk motivaties, bedoelingen en wensen van anderen begrijpen en daar
gepast op reageren. Kenmerkend voor: leerkrachten, sociaal werkers, therapeuten,
politici, verkopers, baliepersoneel ... Te ontwikkelen door: neem initiatieven in een
groep. Ga in een jeugdbeweging of doe aan groepssport. Communiceer.
Intuïtief
intelligent
Je kent jezelf, respecteert anderen en hebt een eigen mening. Kenmerkend voor:
filosofen, zelfstandigen, kunstenaars ... Te ontwikkelen door: leer zelfstandig werken en
denken. Ontdek de goede en de minder goede kanten bij jezelf. Leer tevreden zijn met je
eigen gezelschap. Stel jezelf regelmatig doelen over de richting die je wil uitgaan.
Logisch/wiskundig
intelligent
Je kan problemen logisch analyseren en oplossen. Kenmerkend voor: wiskundigen,
elektriciens, wetenschappers, filosofen, ingenieurs, boekhouders ... Te ontwikkelen door:
spoor het nieuwsgierige, kritische en onderzoekende in jezelf aan. Grijp niet te snel naar
een rekenmachine. Daag jezelf uit voor een spel schaken, dammen of mastermind. Ook
strategische computerspelletjes zijn geschikt.
Ritmisch
muzikaal
intelligent
Je wil muziek maken en spelen, je onderscheidt tonen, ritme en klanken. Kenmerkend
voor: musici, muziekleerkrachten, componisten, zangers, pianostemmers... Te
ontwikkelen door: zing en maak muziek. Omring jezelf met verschillende soorten muziek
en ga naar optredens en muziekfestivals.
Naturalistisch
intelligent
Slaat op de kunst om verschillen bij plant en dier te ontdekken en te herkennen.
Kenmerkend voor: bosbeheerders, parkwachters, tuiniers, biologen, zoölogen,
milieuwerkers........ Te ontwikkelen door: word lid van verenigingen die voor dieren en
natuurbehoud opkomen. Leer de verschillende vogels in tuinen en parken onderscheiden.
Sta stil bij milieuzorg en gezonde voeding.
Lichamelijk
intelligent
Je beheerst je eigen lichaam. Kenmerkend voor: sportlui, dansers, atleten, chirurgen...
Te ontwikkelen door: gebruik je zintuigen om iets te ontdekken: ruik aan de confituur,
voel aan het kledingstuk dat je wil kopen. Observeer de lichaamstaal van anderen. Sport.
Visueel/ruimtelijk
intelligent
Je hebt inzicht in vorm en ruimte. Kenmerkend voor: metsers, piloten, loodgieters,
architecten, kunstenaars, schakers... Te ontwikkelen door: vraag niet te snel hulp als je
een wegenkaart leest. Ga naar een museum met beeldende kunst.
Download